Primul site de știri despre industria de cablu și televiziune din România. Scriem despre
audiovizual din anul 2001.
Advertisement

  Login    Creează cont

Data:18.08.2017
Data ultimei ştiri: 18.08.2017 13:22:59
Cine suntem | Abonamente | Publicitate in MEDIA EXPRES | Confidenţialitate | Contactaţi-ne


English
Index ştiri
__Editorial____
__Televiziune
_Comunicaţii
_Legislaţie
Autorităţi
Cinema
ONG
Profil
Publicitate
Radio
Revista presei
Timp liberCăutare avansată


Apasa coperta
de deasupra!
Index Anuar
Operatori Cablu
Televiziuni
Radio
DTH
Echipamente
Glosar


 _Legislaţie 07.08.2017 15:09:00
ANCOM-INFRASTRUCTURĂ-CONSULTARE / ANCOM ocolește în continuare adevărata problemă în infrastructura telecom: accesul discreționar pe stâlpii de electricitate și în zona drumurilor publice naționale
// de Mihai Pavelescu //
București (MEDIA EXPRES) / 7 iul 2017 / ANCOM a pus în consultare publică luni, 7 august, cu termen de 45 de zile, un proiect de Decizie a președintelui ANCOM care obligă companiile de comunicații să raporteze către autoritate prețurile plătite pentru și contractele de acces pe infrastructura de comunicații – clădiri, stâlpi, drumuri, tuburi de rețele îngropate etc.

Decizia nu regle­mentează o categorie de deținători de infrastructură care au fost dintre cele mai contestate, de-a lungul timpului, companii care au moștenit, printre altele, sau dețin stâlpii de iluminat, furnizorii de electricitate și compania de drumuri națio­nale. Aceștia sunt asimilați cu operatori de comunicații, fiind societăți comerciale, dar nu sunt supuși obligațiilor de raportare!

De exemplu, potrivit Expunerii de motive din site-ul ANCOM, „nu vor face obiectul obligației de trans-mitere contractele de acces încheiate de furnizorii de rețele de comunicații elec-tronice cu administratorul drumurilor naționale, res­pectiv Compania Națio­nală de Administrare a Infras-tructurii Rutiere - S.A., urmând însă ca pentru sectoarele de drumuri națio-nale aflate în admi­nistrarea consiliilor locale ale muni-cipiilor, con­form dispo­zițiilor art. 21 alin. (2) din Ordo-nanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aces-te documente și informații să fie totuși raportate. Această abordare distinctă este ne-cesară având în vedere că, în calitatea lor de autorități publice, consiliile locale nu îndeplinesc cerința prevăzută de definiția operatorului de rețea, respectiv cea de fi un operator economic.

Având ca scop apli-carea unor condiții nedis-criminatorii de acces la infrastructură, decizia este o legislație secundară pentru aplicarea legii infrastructurii (Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice)".

Intenția lăudabilă vine însă la pachet cu creșterea biro­crației, noi obligații de raportare impuse operatorilor de comununicații și – cum era de așteptat – amenzi care pot merge până la 100.000 de lei în cazul nerespectării Deciziei.

Decizia stabilește că raportările se vor face exclusiv în format electronic, obligă toți operatorii de comunicații să cumpere și să folosească un certificat electronic de semnătură, dar nu stabilește un termen până când ANCOM va pune în funcțiune portalul online des-tinat raportărilor și consultării tarifelor în vigoare și nici ce se întâmplă în cazul indis-ponibilității portalului electro-nic.

Termenele pe care companiile de comunicații le au de raportare a prețurilor și contractelor existente sunt de 90 de zile pentru ce exista înainte de intrarea în vigoare a deciziei (plus cele 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial) și de 10 zile pentru contractele noi sau modificările ce apar după intrarea în vigoare a deciziei. Dacă se va publica în septembrie 2017, decizia va intra în vigoare în cel mai bun caz la sfârșitul lunii decembrie 2017 și primele tarife vor putea fi accesate de părțile interesate în luna ianuarie 2018.

Documentele aflate în consultare publică sunt dis­po­nibile online: http://www.ancom.org.ro/formdata-270-45-138. Consultarea publică se termină pe 21 septembrie 2017.
(MEDIA EXPRES)MEDIA EXPRES
pe Android și IOS
Rasfoiește Anuarul 2016
Click aici pentru comenzi online

www.e-Ziare.ro


© 2001 - 2017    Media Expres S.R.L.