×


Legislaţie -- Data și ora publicării: 22.07.2018 17:33:39

TARIFE-COMUNICAȚII-CONSULTARE / ANCOM consultă public, până la 20 august, tarifele maxime pentru accesul operatorilor pe proprietatea publicăBucurești (MEDIA EXPRES) / 22 iul 2018 / ANCOM a lansat în consultare publică, până la 20 august 2018, un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de către operatorii de comunicații a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publică a statului.

Persoanele interesate pot depune observaţii şi propuneri pe marginea proiectului de decizie până la 20.08.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax, la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail, pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Metodologia de calcul şi nivelul tarifelor au fost stabilite de ANCOM cu sprijinul asocierii KPMG Advisory și KPMG Romania.

Tarifele stabilite de ANCOM pe baza modelului de calcul pot fi accesate pe pagina autorității, la adresa http://www.ancom.org.ro/formdata-270-45-161.

„ANCOM a constatat că în acest moment practica autorităților publice nu este unitară, în multe cazuri fiind percepute tarife exagerate. Atunci când stabilesc aceste tarife, autorităţile locale trebuie să aibă în vedere în primul rând beneficiile pe care reţelele de comunicaţii le aduc pentru comunitate”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM.

Până în prezent, 1.307 autorități ale administrației publice (consilii locale și județene) au transmis ANCOM, conform prevederilor Legii Infrastructurii, documente privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietățile publice prin intermediul unei baze de date online disponibile pe site-ul autorității, la adresa http://www.ancom.org.ro/pagina_4986.

ANCOM a constatat că tarifele și modalitățile de tarifare sunt diferite de la o localitate la alta, diferențele fiind majore. De exemplu, tarifele anuale pentru amplasarea echipamentelor rețelelor de comunicații pe terenul intravilan proprietate publică sunt cuprinse între 3 lei/mp și 360 de lei/mp, iar tariful lunar pentru un stâlp proprietate publică aflat pe raza comunelor variază între de 5 lei şi 100 de lei.

ANCOM a stabilit tarifele conform obligațiilor ce îi revin și în condițiile prevăzute de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice. Tarifele trebuie să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere și beneficiile tangibile și intangibile. Astfel, tarifele vor acoperi doar despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate de efectuarea lucrărilor și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate.

Tarifele sunt raportate la anumite elemente de rețea și de infrastructură fizică ce urmează a fi instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publică, ținând cont de valoarea folosinței bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării.

Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe și certe s-a luat în calcul un cumul de factori cum ar fi gradul de utilizare și uzură al imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrărilor de instalare, întreținere, înlocuire ori mutare a rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicită amplasarea, precum și caracteristicile fizice și funcționale ale echipamentelor.

ANCOM speră ca tarifele să încurajeze investiţiile în infrastructura pentru internet în bandă largă.
(MEDI EXPRES)
Da Vinci advertising for educational programsAbonamentele la MEDIA EXPRES va oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale dar interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Nu e nevoie să ne credeți, dar citiți aici probabil prima știre online publicată de mediaexpres.ro în anul 2001: Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.
Pentru abonamente click aici


© 2001 -  Media Expres SRL