Primul site de știri despre
cablu și televiziune din România.
Despre audiovizual din anul 2001.
Advertisement
  Login    Creează cont

Data:17.07.2019
Data ultimei ştiri: 17.07.2019 16:55:09
Cine suntem | Abonamente | Publicitate in MEDIA EXPRES | Confidenţialitate | Contactaţi-ne

English
Index ştiri
__Editorial____
__Televiziune
_Comunicaţii
_Legislaţie
Autorităţi
Cinema
Externe
ONG
Profil
Publicitate
Radio
Revista presei
Timp liber
VOD / OTTCăutare avansatăGlosar

 Autorităţi 07.02.2019 10:49:14
Ședinţa CNA de joi, 7 februarie 2019
București (MEDIA EXPRES) / 7 feb 2019 / Ședința este condusă de Monica Gubernat cu participarea membrilor Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Nicolae Bălașa, Ramona Elena Sorescu, Orsolya Borsos și Dorina Rusu

I. Solicitarea Societatii Romane de Radiodifuziune privind alocarea frecventei Huedin-97,3 MHz pentru reteaua regionala Radio Cluj - serviciul de programe Radio Cluj minoritati
Aprobat.
Potrivit prezentării BLA, licenţa audiovizuală pentru frecvenţa 97,3 MHz a fost retrasă societăţii PAPRIKA RADIO SRL la data de 16.01.2019.
În şedinţa din data de 30.01.2019 Consiliul a fost de acord cu alocarea frecvenţei Huedin -97,3 MHz pentru difuzarea serviciului de programe Radio Cluj minorităţi.
Societatea Română de Radiodifuziune a depus documentaţia pentru alocarea frecvenţei.
Deţine licenţa audiovizuală nr. R692/03.11.2005 pentru reţeaua regională Radio Cluj.
Reţeaua este alcătuită din 6 frecvenţe FM şi 4 frecvenţe AM (ataşat anexa la licenţa audiovizuală).
Difuzează serviciile de programe:
- Radio Cluj FM română - staţia Cluj - 95,6 MHz cu orar 0-24 şi Sibiu – 95,4 MHz care difuzează şi programul Antena Sibiului.
- Radio Cluj FM minorităţi - staţia Cluj – 98,8 MHz cu orar 0-24
- Radio Cluj FM mixt - staţiile Satu Mare – 87,9 MHz, Negreşti – 93,3 şi Sighet – 101,7 MHz) cu orar 0-24.
- Radio Cluj AM mixt – staţiile de unde medii Jucu, Oradea, Sibiu, Sighet
Structura programelor după surse de provenienţă
Aprobat 04.09.2018
Producţie proprie 54
Producţii audiovizuale ale altor producători 46
Programe retransmise: 0
Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
Aprobat 04.09.2018
Programe de informare 23
Programe educative 4
Programe culturale 8

Programul este difuzat în limba maghiară, cu excepţia următoarelor intervale orare: Luni-vineri 21-22, sâmbătă şi duminică 6-7 când se transmite program muzical din folclorul altor minorităţi: ucraineni, germani, romi, armeni, cehi, evrei
Duminică 7.00 – 7.20 se transmite program în limba ucraineană
Certificat de atestare fiscală  nr. 1233/14.01.2019– fără datorii la bugetul de stat
Societatea Română de Radiodifuziune deţine 20 de licenţe audiovizuale.

II. Solicitare prelungire valabilitate licență audiovizuală: S.C. GETEVE SRL Craiova pentru General TV (GTV) din Craiova
Aprobat.
Potrivit prezentării BLA
Licenţa audiovizuală: TV-C 487/22.10.2009, cu modificările ulterioare
Decizie autorizare inițială: 1667.0/16.02.2010
Data expirării: 16.02.2019
Format de principiu: generalist
Zona de difuzare: locală
Acționariat societate: conform bazei de date și a certificatului constatator din data de 07.01.2019: asociat unic – Gagiu Mirabela Elena
Certificat de atestare fiscală din data de 08.01.2019 – fără datorii
Societatea nu mai deține alte licențe audiovizuale,.

În Craiova funcționează 6 posturi TV dintre care unul exclusiv videotext (Info Rec/SC ROM ELECTRONIC COMPANY SRL)

III. Modificări licențe audiovizuale:

1. S.C. RADIO SMART SRL Bucureşti – acord prealabil modificare acţionariat
Amânat.

Potrivit prezentării BLA, solicitarea are nr. 832/28.01.2019.

Acţionariat Conf. bazei de date Actual (cu acord CNA, dar fără a depune documentele pt. modificarea licenţelor) Solicitat
Tucă Daria - Ana 99,03 90,2913 9,4
Tucă Neguţa 0,97 ---- ----
Iacob Dan ---- 9,7087 1
Tucă Marius ---- ---- 39,6
SC ALEPH MEDIA SRL ---- ---- 50
(Adrian Sârbu-50%,
potrivit adresei
depuse de radiodifuzor)

Modificările pentru care se solicită acordul nu au fost operate la ONRC.

Precizăm că în anul 2018, prin adresa înregistrată cu nr. 2439/19.03.2018, societatea a solicitat acordul Consiliului pentru modificarea acţionariatului, dar, după înregistrarea modificărilor la ONRC, nu a mai depus documentele juridice pentru modificarea licenţelor audiovizuale.
Prin adresa CNA nr. 2439RF/30.03.2018 radiodifuzorul a fost înştiinţat că îi revine obligaţia de a solicita modificarea licenţelor audiovizuale. Coloana „Actual” prezintă structura actuală a acţionariatului, pentru care nu au fost depuse documentele juridice (interogare ONRC nr. 192342/01.02.2019).

Potrivit datelor de la ONRC (nr. 199617/04.02.2019 şi 199665/04.02.2019) structura acţionariatului SC ALEPH MEDIA SRL este următoarea:
1 - Prosperya Financial Management SRL – 99,9863%, ai cărei asociaţi sunt: Iacob Ana Cristina – 90%, Abalante Limited (Cipru) – 10%.
2 - Zazu Film SRL – 0,013%
3 – Iacob Ana Cristina – 0,0007%
Adrian Sârbu este administrator al SC Aleph Media SRL, societatea deţine 6 licenţe audiovizuale.

2. S.C. GLOBAL RADIO SRL Suceava – acord prealabil modificare acţionariat
Potrivit prezentării BLA solicitarea are nr. 882/30.01.2019
Acţionariat Conf. bazei de date Solicitat
Prisăcaru Stelian 95 49,75
Creţu Ciprian 5 50,25
Potrivit interogării ONRC nr. 192412/01.02.2019, modificarea structurii acţionariatului a fost înregistrată la data de 29.01.2019.
Societatea menţionează că modificarea structurii acţionariatului este impusă de faptul că asociatul majoritar, dl. Prisăcaru Stelian, este beneficiarul unui proiect de finanţare prin programul „Academia de Antreprenoriat”, POCU/82/3/7/106826, iar condiţia semnării contractului de finanţare este de a nu fi acţionar majoritar într-un alt SRL.
Din cererile depuse anterior la CNA reiese că dl. Creţu Ciprian îşi asumă responsabilitatea editorială pentru difuzarea serviciului de programe Impact FM.
GLOBAL RADIO SRL deţine 2 licenţe audiovizuale pentru Impact FM în Suceava şi Putna.

3. S.C. PROTON PRODUCTION SRL Ploiești - notificare modificare sediu social
Serviciu de programe: PLOIEȘTI TV
Localitate: Ploiești
Solicitare nr. 881/30.01.2019, cu revenire la data de 31.01.2019 – notificare modificare sediu social:
Ploiești, Aleea Pajurei nr. 1 // Ploiești, Bd. Republicii nr. 301 (adresa studioului)
Mențiune: Potrivit interogării ONRC la data de 01.02.2019, sediul social nu era modificat, ci doar acționariatul, potrivit acordului Consiliului din data de 08.01.2019, pentru care încă nu au fost depuse documentele de modificare a licenței audiovizuale.

4. S.C. MUSIC CHANNEL SRL București - modificare acționariat și sediu social
APROBAT.
Potrivit prezentării BLA, compania deține serviciile de programe: Music Channel (Music Channel Hu) H!t Music Channel (H!t Music Channel Hu)
Solicitare nr. 946/01.02.2019 – solicitare modificare acționariat și sediu social societate
1. Modificare acționariat - cu acord prealabil în ședința din 31.10.2017:
Acţionariat % Actual Solicitat
INTEGRASOFT SRL 50 100
Francesco
Giovanni Mario 50 -
Potrivit bazei de date și a certificatului constatator din data de 29.01.2019, asociatul unic al SC INTEGRASOFT SRL este SC RCS&RDS SA.
2. Modificare sediu social - fără notificarea Consiliului:
București, B-dul Schitu Măgureanu nr. 27-33 // București, str. Dr. Staicovici nr. 75
Certificatul constatator din data de 29.01.2019 atestă modificările solicitate.
Certificat fiscal din data de 18.01.2019 - fără datorii la bugetul de stat
Mențiune: BLA a constatat modificarea acționariatului secundar al SC RCS&RDS SA.
Acționariat RCS & RDS SA: Digi Communications N.V. – 93.575518%, Lista asociaţi persoane fizice – 6.42443% şi Lista asociaţi persoane juridice – 0.000052%.
Acţionarii Digi Communications N.V. (sediul înregistrat în Olanda şi sediul fiscal în România – listată pe bursă):
Acționar Bază date (%) Dosar (%)
RCS Management SA (Acţiuni clasa A) 57.8666 57.8666
Acţionari – Acţiuni clasa B 34.2440 35,4440
Digi Communications (Acţiuni clasa A) 5.6093 4,4093
Teszari Zoltan (Acţiuni clasa A) 2.2801 2.2801
Acţionarii RCS Management SA: Teszari Zoltan – 78.3851%, Digi Communications N.V. – 10%, Bugarszki Sfetozar – 4.5871%, Patap Mihai – 3.6944%, Docea Maria – 3.3333%.

IV. Solicitări cedări licențe audiovizuale:

1. S.C. NEWS MEDIA SRL Alba Iulia către S.C. RADIO GUERRILLA SRL Bucureşti pentru Ardeleanul FM din Alba Iulia cu modificarea denumirii serviciului de programe
VOT cedare - unanimitate.
VOT schimbare denumire - Herjeu împotrivă, ceilalți pentru.

Pentru optimizarea costurilor. Firma News Media se va închide, nu mai are licențe.
Guerrilla are 11 licențe. Suntem o rețea mică.
Primele 10 locuri în top sunt deținute de Kiss, Zu, Europa - încasează 90% din toate bugetele de publicitate. Avem 24 de emisiuni, 17 DJ. Avem 32 de salarii în fiecare lună.

NOTĂ cu privire la solicitările de cedare/preluare a licenţei audiovizuale pentru serviciul de
programe News FM din Alba Iulia aparţinând SC NEWS MEDIA SRL (Alba Iulia) către
SC RADIO GUERRILLA SRL (Bucureşti) şi de modificare a denumirii serviciului de programe
Solicitări nr. 684-686/22.01.2019 şi 686/01.02.2019
Informaţii despre serviciul de programe News FM :
Licenţa audiovizuală: R705/24.05.2006
Localitatea: Alba Iulia
Format de principiu: generalist
Zona de difuzare: locală

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%)
Aprobată (08.01.2019)
Producţie proprie 4,17
Producţii audiovizuale ale altor producători 0
Programe retransmise Radio Guerrilla Bucureşti 95,83

Structura programelor pe tipuri de emisiuni (%)
Aprobată (08.01.2019)
Programe de informare 10,5
Programe educative 2
Programe culturale 3,5

Informaţii despre NEWS MEDIA SRL:
Acţionariat societate (conform bază date): SC RADIO GUERRILLA SRL - 100%
Certificat de atestare fiscală din data de 17.01.2019 – fără datorii
Societatea nu deţine alte licenţe audiovizuale.

Informaţii despre RADIO GUERRILLA SRL:
Acţionariat societate (conform baza de date): Dobrovolschi Mihai – 41%, Popescu Adrian Edmondo – 41%, Faur Sorin Marius - 5%, Panait Delia Luciana - 2%, Miculi Mirela - 1%, Vrînceanu Sebastian Ciprian - 1%, Stratulat Petru - 1%, Buzianu Bogdan Damian - 1%, Mihalcea George Eduard - 1%, Badea Sorin - 1%, Olaru Dragoş Ioan Daniel - 1%, Tănase Iulian - 1%, Comârzan Gilda Elena - 1%, Velea-Grumezea Florin Ştefan - 1% şi Oprina Octavian Matei - 1%.
Certificat de atestare fiscală din data de 18.01.2019 – fără datorii
Cesionarul solicită modificarea denumirii serviciului de programe în Radio Guerrilla.
Societatea deţine 11 licenţe audiovizuale.

2. S.C. LUGOMEDIA SRL Lugoj către S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE SRL Arad pentru Nova FM din Lugoj
VOT - Herjeu, Tufeanu împotrivă, ceilalți pentru. Tufeanu a spus că cui nu-i mai trebuie poate să renunțe la ea oricând.

Asociat unic Asociația Misiunea Pâinea Vieții, mai au Ten TV.
Joy - Muntean Maria asociat unic - în Vladimirescu, Arad.
Reprezentantul Nova FM a spus că nu sunt persoane care să realizeze programe de calitate. Este o variantă, este o dezvoltare și nu o ieșire de pe piață. Va fi un post de radio regional, proiect pe autostrada care trece pe la Lugoj-Timișoara-Arad.
Din iunie 7 frecvențe în Moldova, acoperire peste 70% din Moldova. Primul radio cu traffic announcement prin RDS din România, în colaborare cu Infotrafic Național, cel puțin odată de două ori pe oră. Avem Nădlag, specificăm timpii de așteptare. Vrem să dăm o putere mai mare informației. A supraviețuit datorită automobilului. Extindem serviciile de acest tip.

NOTĂ cu privire la solicitările de cedare/preluare a licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe Nova FM din Lugoj aparţinând SC LUGOMEDIA SRL (Lugoj) către SC JOY MEDIA ENTERPRISE SRL (Arad)

Solicitări nr. 838-839/29.01.2019
Informaţii despre serviciul de programe Nova FM :
Licenţa audiovizuală: R147/06.12.1994
Localitatea: Lugoj
Format de principiu: generalist
Zona de difuzare: locală

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%)
Aprobată (23.02.2016)
Producţie proprie 15,7
Producţii audiovizuale ale altor producători 84,3
Programe retransmise 0

Structura programelor pe tipuri de emisiuni (%)
Aprobată (23.02.2016)
Programe de informare 1,6
Programe educative 0
Programe culturale 0

Informaţii despre SC LUGOMEDIA SRL:
Acţionariat societate (conform bază date): asociat unic este Fundaţia Misiunea Pâinea Vieţii (3 membri fondatori; Consiliul director: Olariu Daniel Gabriel – Preşedinte, Attaway Michael Warren – Vicepreşedinte şi Olariu Dumitru Gigel – Membru).
Certificat de atestare fiscală din data de 18.01.2019 – fără datorii
Societatea deţine şi licenţa audiovizuală pentru TEN TV din Lugoj.

Informaţii despre SC JOY MEDIA ENTERPRISE SRL:
Acţionariat societate (conform baza de date): asociat unic Muntean Maria
Certificat de atestare fiscală din data de 21.01.2019 – fără datorii
Societatea deţine licenţa audiovizuală pentru Joy FM din Vladimirescu, jud, Arad (licenţă mutată de la Pâncota, jud. Arad).
În Lugoj sunt acordate 3 licenţe audiovizuale:Nova FM, Kiss FM, Naţional FM.

V. Decizii de autorizare.
VOT - unanimitate.
București - Joky TV acordare decizie de autorizare - 12 programe în limba maghiară.
Podari TV - acordare decizie de autorizare

VI. Rapoarte ale Direcției Monitorizare:

1. Antena 1, Kanal D, PRO X, România TV - emisiuni difuzate în perioada 1 ianuarie – 31 septembrie 2018 – protecția minorilor – deliberări și vot
Vezi comunicatul de mai jos.
2. Posturi TV – publicitate și teleshopping difuzată în perioada 1 ianuarie – 31 septembrie 2018 – cu reclamații
Vezi comunicatul de mai jos.
3. Posturi TV – duratele orare ale inserțiilor de publicitate - difuzată în perioada august – decembrie 2018
Acest punct nu a mai fost discutat, ședința fiind închisă la ora 17.00.

VII. Diverse.

În jurul orei 17.25 CNA a difuzat următorul
Comunicat de presă

07.02.2019

Întrunit în ședințe publice, în zilele de 05 și 07.02.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite la CNA pentru emisiuni difuzate de posturi de televiziune în perioada 1 ianuarie – 31 septembrie 2018. Constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului în ceea ce privește protecția minorilor, în ședința publică din 07.02.2019, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni:

amendă de 50.000 de lei postului Antena 1, pentru nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 la difuzarea emisiunilor:
- „Prietenii de la 11”, edițiile din 18.04. și 04.05.2018;
- „Acces direct”, edițiile din 19.02., 23.05 și 11.06.2018. La difuzarea ediției din 19.02.2018 s-a constatat și încălcarea art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual;
- emisiunea „În puii mei”, edițiile din 24.02.2018 [inclusiv încălcarea art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Cod], 03 și 10.03.2018 [inclusiv art. 18 alin. (1) lit. a) din Cod] și ediția din 18.03.2018 [art. 18 alin. (1) lit. b) din Cod];
- emisiunea „Băieți de oraș”, edițiile din 21 și 24.06.2018, la difuzarea cărora s-au constatat și încălcarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Cod;
- emisiunea „Poftiți în vacanță”, difuzată, în premieră și în reluare, în data de 03.01.2018, cu încălcarea și a art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Cod;
- emisiunea „Poftiți la Nea Mărin”. La difuzarea ediției din 27.08.2018 s-a constatat și încălcarea art. 18 alin. (1) lit. a) din Cod;

somație publică postului Pro X pentru că în cadrul emisiunii „1000 de întâmplări mortale” din 29.09.2018, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
somație publică postului Antena Stars pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod la difuzarea în data de 13.08.2018 a emisiunii de teleshopping „Vreau azi de la ALO SHOP”;
somație publică postului Etno TV. La difuzarea emisiunii „Câștigați acum” în zilele de 15.07, 17.08, 01.09 și 03.11.2018, radiodifuzorul nu a respectat dispoziile art. 91 alin. (1) din Codul audiovizualului;
somație publică postului Antena 3 pentru încălcarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Adevăruri ascunse”, edițiile din 29.09 și 20.10.2018.


De asemenea, membrii Consilului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința următoarelor spoturi publicitare/emisiuni sau spoturi de teleshopping, difuzate de posturi de televiziune, aferente unor campanii de promovare a produselor:

· „Livington Air Cooler” (teleshopping), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1), art. 101 și art. 105 alin. (1) din Codul audiovizualului (monitorizare mai și septembrie 2018);
· „Therabee” (spot de teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod (monitorizare mai 2018);
· „Premium Caviar Serum” (spot de teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Cod (monitorizare 20.02.2018);
· „Kretaloe Juice” (spotul de teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1) din Cod (monitorizare 20.02.2018);
· „Biostem Prostata” (teleshopping) pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) și art. 120 alin. (1) din Cod (monitorizare aprilie 2018);
· BCR (spot publicitar) difuzat cu încălcarea art. 29 alin. (2) lit. d) din Legea audiovizualului (monitorizare 10-16 septembrie 2018);
· „Urinal” (spotul publicitar) pentru încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1) din Cod (monitorizare mai 2018);

Totodată, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului publicitar „Urinal acut”, difuzat de posturile de radio, la difuzarea căruia nu au fost respectate dispozițiile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului (monitorizare 20 și 22.06.2018).

În aceeași ședință publică, constatând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, CNA a decis să sancționeze cu somație publică societatea Global Radio SRL (Suceava).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise; (...) (2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special: (...) d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situaţii periculoase.

Art. 39 - (...) (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Art. 54 - (...) (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen;

Art. 91 - (1) Concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) au drept scop exclusiv fidelizarea, divertismentul sau educarea publicului; b) sunt inserate numai în programe educative şi de divertisment sau sunt difuzate ca emisiuni-concurs; c) nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată; d) respectă regulile informării corecte; e) câştigurile sau premiile sunt atribuite în baza unui regulament adus la cunoştinţa publicului.

Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 101 - Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile.

Art. 105 - (1) Publicitatea sau teleshoppingul care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, perioada de valabilitate a ofertei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice ori, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri sau pachetul de servicii disponibil.

Art. 120 - (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.

------------------------------------------

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) este garant al interesului public şi unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, competențele sale fiind stabilite prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. Misiunea CNA este de a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea faţă de public în domeniul audiovizualului. Pentru mai multe detalii despre activitatea CNA accesați www.cna.ro .


Dacă ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici

Since you’re hereSubscription contributions provide access to News Alerts on e-mail, free Yearbook online, and the daily Press Review, but perhaps more important help us so others with less means still have access to information. If everyone who reads our reporting, who likes it, helps to support it, our existence would be secured. Subscribe click here


MEDIA EXPRES
pe Web, Android și IOS
Răsfoiește Anuarul 2018
de la pag. 10 necesită cont și parolă


Click aici pentru comenzi online
www.e-Ziare.ro


© 2001 - 2019    Media Expres S.R.L.