Primul site de știri despre
cablu și televiziune din România.
Scriem despre audiovizual din anul 2001.
Advertisement
  Login    Creează cont

Data:20.05.2019
Data ultimei ştiri: 20.05.2019 10:57:11
Cine suntem | Abonamente | Publicitate in MEDIA EXPRES | Confidenţialitate | Contactaţi-ne


English
Index ştiri
__Editorial____
__Televiziune
_Comunicaţii
_Legislaţie
Autorităţi
Cinema
Externe
NewMedia / OTT
ONG
Profil
Publicitate
Radio
Revista presei
Timp liberCăutare avansată


Apasa coperta
de deasupra!
Index Anuar
Operatori Cablu
Televiziuni
Radio
DTH
Echipamente
Glosar

 Autorităţi 07.03.2019 11:34:15
Ședinţa CNA de joi, 7 martie 2019
București (MEDIA EXPRES) / 7 mar 2019 / Ședința este condusă de Monica Gubernat cu participarea membrilor CNA Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu, Radu Herjeu, Nicolae Bălașa, Ramona Elena Sorescu, Cristea Alexandru Kocsis, Cristina Ancuța Pocora și Dorina Rusu.
VOT Ordinea de zi - Unanimitate. (fără Orsolya Borsos și Gabriel Tufeanu care nu sunt în sală).

I. Adresa nr.1763/01.03.2019 de la ARCA – Plângere prealabilă – solicită revocarea, în parte, a Deciziei C.N.A. nr.155/2019.
CNA nu a luat nicio decizie, trecând la următorul punct.

George Chiriță, directorul ARCA, prezent în fața CNA a spus printre altele că a introdus o reglementare nouă în sarcina radiodifuzorilor deși motivația a fost reducerea birocrației.
Tema acceptului de retransmisie se rezolvă prin declarație pe proprie de retransmisie, acceptul de retransmisie nu este sub incidența dreptului de autor, se gestionează în relație directă între cablu și radiodifuzor. Legea cere expres ca CNA să fie notificat de cabliști cu acceptul de retransmisie și parametrii tehnici de calitate ai retransmisiei. Codul înlocuiește cerința legală cu o declarație pe proprie răspundere.
Lidas din Alexandria nu are accept de retransmisie și totuși retransmite, și mai sunt și alte exemple. Prevederea este un stimulent și pentru alții să declare că au accept și să retransmită fără acceptul. Cabliștii mici în special, nu cei mari. Nu e mai simplu să controlați cu documentul în față decât să constatați peste un an că un cablist dintr-o vale adâncă nu are avize?

Gubernat a spus că plângerile prealabile trebuie să spună ce nu este în regulă, nu să facă propuneri la legislație. Pur și simplu nu înțelegem ce vreți, domnnule Chiriță.
Din partea Biroului Juridic: potrivit art. 74 - difuzarea fără aviz constituie contravenție, potrivit legii audiovizualului, CNA nu poate decât să retragă avizul, restul este de competența legii drepturilor de autor
Chiriță a mai spus că exista art. 2 din cod alin 2 litera d că atunci când se solicită avizul de retransmisie se cerea acceptul de retransmisie - ați tăiat ce spunea legea și ați înlocuit cu declarația pe propria răspundere.
Notificarea cu 3 luni înainte de 15 februarie că se iese din must-carry a fost introdusă spre surpriza noastră, limitează un drept al radiodifuzorului, se intervine și în strategia comercială, într-o piață liberă trebuie să o gestionezi cum dorești. Libertatea comercială și confidențialitatea strategiei sunt impietate.
Dă un drept de retransmisie, de a intra, are și corelativ dreptul de a renunța când dorește el. La art. 82 nu spune că CNA reglementează intrarea și ieșirea din must-carry cum se prevede la campaniile electorale. Este o adăugare la lege, este o limitare a unui drept. Legea nu spune când se face nici intrarea și nici ieșirea. Până acum nu existau limitări la ieșire, doar la intrare, și acelea în contradicție cu legea.
Propunem să nu existe nicio limitare. Articolul nou dă o nouă procedură, radiodifuzorii nu aveau obligația să facă anunțul cu 3 luni că ies din must-carry. Exista ca să intri, nu ca să ieși. Pe ieșire nu exista obligația.
Dorina Rusu a spus că cabliștii erau puși în dificultate de ieșirea peste noapte a unora din must-carry. Nu este un act de birocrație ci de normalitate în economia de piață, ce confidențialitate? Nu trebuie informați partenerii de afaceri?
George Chiriță a mai spus că cerem termen de 6 zile pentru reintrarea în must-carry.
A schimba decizia în acest moment înseamnă haos, abia vin listele, a spus Gubernat. Vedem cum merge și ne gândim. Dacă anulăm decizia astăzi nu mai există bază legală pentru depunerea listelor. Transparența și publicarea în monitorul oficial cu intrarea în vigoare la 30 de zile pentru că are sancțiuni înseamnă cel puțin două luni.
George Chiriță a contrazis, se poate schimba termenul la 6 zile chiar dacă intră în vigoare peste 45 de zile în cel mai bun caz.
Popescu a spus că trebuie găsită o cale de prevenire a situației un canal se scoate, publicul nu-l mai vede, doar cele care au fost în must-carry. Termenul acela cu 6 zile ni se pare prea scurt. Intrarea rămâne cum a fost. În continuare listele se vor depune după decizia actuală.
Gubernat a propus totuși amânarea de comun acord și vorbim într-o ședință informală.
CNA nu a luat nicio decizie, trecând la următorul punct.

Reproducem în continuare cererea depusă de ARCA la CNA:

Asociația Română de Comunicații Audiovizuale

Către Consiliul Național al Audiovizualului
Doamnei vice-președinte interimar Maria Monica Gubernat
Stimată doamnă Maria Monica Gubernat,
Subscrisa Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA), cu sediul in Bucuresti, intr. Victor Eftimiu nr.5-7, et.9, ap.58, sector 1, cod poștal 010153, COD FISCAL 7965700, cu numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial 53/22.05.2003, formulăm prezenta
PLÂNGERE PREALABILĂ
Prin care vă solicităm revocarea în parte a deciziei 155/2019 pentru modificarea şi completarea Deciziei C.N.A. nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, Respectiv a punctului 2: Articolul 2 alin(2) lit b) se modifică și va avea următorul cuprins:
a punctului 5 Precum și a punctului 6
6. la art 10 se introduce un nou alineat, alin.(4), ca va vea următorul cuprins:
având în vedere următoarele MOTIVE
Cu privire la punctul 2: Articolul 2 alin(2) lit b) se modifică și va avea următorul cuprins:
Precum și cu privire la punctul 5
Acestea introduc o dispoziții contrare ART. 76 al legii audiovizualului 504/2002
Art 76. “Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdicţia căruia se află radiodifuzorul respectiv şi, după caz, acceptul de retransmisie acordat, care include parametrii tehnici şi de calitate ai retransmisiei, stabiliţi între radiodifuzori şi distribuitorii de servicii.”

Legea audiovizualului impune “notificarea acceptului de retransmisie acordat”. Conform definiției din DEX, A NOTIFICÁ (acte juridice) înseamnă “ A aduce la cunoștință (unei persoane interesate) pe cale oficială.”
Acceptul de retransmisie trebuie deci adus la cunoștința CNA, fapt care nu se poate face decât prin prezentarea unei copii a acestuia. Simpla declarare a faptului că se dețin drepturile de retransmisie nu constituie o notifcare a acceptului de retransmisie, în sensul aducerii lui la
cunoștința CNA. Legea nu prevede depunerea unei declarații pe proprie răspundere, ci notificarea acceptului de retransmisie. Procedura prin care CNA poate verifica dacă există acceptul de retransmisie este dată în modificarea introdusă prin pct 4 al deciziei, care ar trebui de asemenea revocat, în condițiile în care accesul CNA la acceptul de retransmisie trebuie să existe la momentul acordării avizului de retransmisie:
Dar această procedură are loc independent și ulterior acordării avizului de retransmisie, în vreme ce legea prevede că CNA trebuie să fie notificat cu acceptul de retransmisie înainte de acordarea avizului de retransmisie, deoarece existența acestui accept este o condiție a acordării avizului de retransmisie.
Nu se poate admite o procedură similară uneia prin care o persoană juridică poate prezenta in procedura de obținere a unei autorizări doar o declarație că deține documentele necesare autorizării, după cum, de exemplu, un conducător auto nu poate prezenta la control doar o declarație că deține permis de conducere.
Cu privire la punctul 6
6. La art 10 se introduce un nou alineat, alin.(4), ca va avea următorul cuprins:
Prin introducerea obligației de a notifica către Consiliu intenția ieșirii din lista must carry, inclusiv cu o perioadă mare de timp înainte de renunțarea de către radiodifuzor la a declara programul ca liber la retransmisie, se contravine articolului 82 din legea audiovizualului si se incalca
drepturile radiodifuzorilor de a-si desfasura activitatea comerciala in conditii de confidentialitate.
Articolul 82 din legea audiovizualului impune regula must carry fără restricții de intrare sau ieșire de sub incidența ei, aplicabile radiodifuzorului. Limitarea modului de gestionare a dreptului radiodifuzorului de a fi retransmis în regim must carry, prin introducerea unui interval de timp în care se poate notifica renunțarea la exercitarea acestui drept, intră în contradicție cu acest articol.
Totodată, în mod simetric, introducerea de restricții prin introducerea unui interval de timp în care se poate face opțiunea pentru exercitarea acestui drept, intră de asemenea în contradicție cu articolul 82 din legea audiovizualului.
Adaugarea la lege prin inserarea conditiilor si termenelor strict limitative, atat in cazul exercitarii de catre radiodifuzori a dreptului de a se declara must carry, cat si in cazul renunțării de catre acestia la acest drept, nu este permis a fi facuta prin intermediul unui Decizii a Consiliului.
Conjugarea celor două prevederi limitative are efectul impunerii unei perioade importante de timp în care dispozițiile art 82 nu se aplică, atât sub aspectul obligației legale a distribuitorului de servicii de a include in structura de programe un program obligatoriu la retransmitere, cât și sub
aspectul dreptului radiodifuzorului de a beneficia de prevederile acestui articol pentru programele sale, ceea ce constituie un efect de impiedicare a aplicării legii.
De aceea, vă solicităm ca, odată cu revocarea pct 6, să introduceți un articol nou Art 13 2, necesar pentru respectarea legii, cu următorul conținut:
1) Prin excepție de la prevederile art 11-131, radiodifuzorul al cărui serviciu de programe este retransmis în cablu de către distribuitorii de servicii în baza unor contracte cu condiționări financiare, poate opta pentru includerea serviciului de programe respectiv în lista must carry, dacă
aplicarea prevederilor contractuale cu unul sau mai mulți distribuitori de servicii în cauză încetează, având ca efect încetarea retransmiterii în cablu partial sau total a serviciului de programe respectiv.
Notificarea opțiunii pentru includerea serviciului de programe respectiv în lista must carry se depune la Biroul Licenţe – Autorizări al CNA și este constatată ca atare de către acesta. Opțiunea de includere în lista must carry produce efecte pentru distribuitorii de servicii, în condițiile alin 3,
începând cu data încetării retransmiterii în cadrul contractului cu condiționări financiare, dată comunicată de radiodifuzor către CNA în notificare.
2) În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea la CNA a notificării opțiunii radiodifuzorului privind includerea serviciului de programe în lista must carry, CNA actualizează corespunzător lista must carry și o republică pe site-ul Consiliului, cu mențiunea datei de la care actualizarea produce efecte, conform alin 1. Radiodifuzorul este obligat să notifice distribuitorii prin cablu cu privire la trecerea la regimul must carry.
3) In termen de 3 zile de la republicarea listei must carry potrivit alineatului 2, sau la data comunicată în notificare și menționată pe site-ul consiliului, dacă aceasta este ulterioară datei termen, distribuitorii de servicii de programe au obligația să introducă în oferta lor serviciile de
programe incluse în lista must carry potrivit prezentului articol.
4) Acceptul de retransmisie prevăzut la art 13 este inclus în notificarea opțiunii radiodifuzorului de re/intrare în lista must carry, fiind acordat pentru oricare distribuitor de servicii prin retransmitere în cablu, începând cu data includerii serviciului de programe în lista must carry.
5) Dispozițiile art 11 alin (2) și ale art 12 se aplică în mod corespunzător.
Ca motivare pentru reglementarea propusă, vă rugam să luați în considerare următoarele:
Radiodifuzorii care optează pentru retransmiterea în cablu a serviciilor lor de programe în afara regimului must carry, prin condiționări financiare, o pot face în contextul încheierii unor contracte ferme cu distribuitorii în cablu.
Există însă riscul ca, printr-un concurs de împrejurări, aceste contracte să nu mai fie respectate, ceea ce face ca serviciile de programe în cauză să nu mai fie retransmise. În condițiile încetării emisiei analogice tv în România la 15 iunie 2015, prin efectul legii, fără a se oferi o alternativă în
emisie digitală terestră, aceste servicii de programe ar urma să fie condamnate la dispariție, neputând rezista financiar până la termenul la care s-ar putea solicita să fie înscrise în lista must carry a anului viitor.
Această situație conferă distribuitorului de cablu o poziție dominantă atât în cazul unor posibile negocieri privind contracte pentru retransmitere prin nerenunțarea la drepturile financiare ale radiodifuzorului, cât și în situația unei posibile denunțări sau încălcări a contractelor încheiate cu radiodifuzorii în regimul de mai sus, respectiv în afara sistemului must carry.
Soluția propusă elimină aceste inconveniente și flexibilizează relația radiodifuzor/distribuitor de servicii, prin faptul că permite radiodifuzorului care a fost expus efectelor unei asemenea încetări a contractelor să intre sau să revină în sistemul must carry în timp util.
Totodată, această soluție răspunde interesului public major de a se garanta că programele aflate în topul preferințelor publicului beneficiază de eliminarea riscului de a nu mai ajunge la public prin sistemul retransmiterii în cablu, care a devenit cel mai important mod de acces al publicului la
programe, după încetarea obligatorie a emisiei analogice în anul 2015.
In acest context, vă solicităm revocarea reglementărilor indicate, pentru respectarea și corecta aplicare a dispozițiilor legii 504/2002.
Cu cea mai înaltă considerație,
George Chiriță
director executiv ARCA
1 martie 2019

II. Modificări licențe audiovizuale:
1. S.C. STANDARD QM SRL Sighetu Marmaţiei pentru TV Sighet şi Sighet FM - modificare structură servicii de programe

VOT - unanimitate

Potrivit prezentării BLA, orar de emisie,24 ore/zi -nemodificat
Se modifică durata programului local (de la 51 ore/săpt. la 56 ore/săpt.) implicit orarul de difuzare ai programului local
Se difuzează program videotext pe același fundal sonor radio -Sighet FM (de la 117 ore/săpt. la 112 ore/săpt.) ce conține anunțuri de interes general, utilitare, mesaje, publicitate) Se difuzează în continuare emisiunea în limba maghiară Maramorosi Viszhang miercurea, cu o durată de 1,5 ore în grila propusă față de 1 oră în grila actuală și în reluare 1 oră sîmbăta (emisiunea este formată din 3 părți, dintre care 2 părți se difuzează și în reluare).
Acționariat societate : nemodificat (Certif. Constatator din 12.02.2019)- Kantor Atilla, asociat unic Certificat de atestare fiscală din data de 04.02.2019 – fără datorii curente, cu decizie de eșalonare la plată (21.03.2018) pe o perioadă de 60 de luni a obligațiilor fiscale în sumă totală de 46825 lei. Societatea mai deţine 1 licenţă audiovizuală pentru postul de radio Sighet FM tot în Sighetu
Marmației. În Sighetu Marmației nu mai funcţionează niciun serviciu de programe de televiziune.

Pentru
Serviciu de programe: Sighet FM
Zona de difuzare: Sighetu Marmaţiei
Format de principiu: generalist
Orar de difuzare: 24 ore/zi
Cerere înregistrată cu nr. 1693/27.02.2019 prin care solicită modificarea structurii
serviciului de programe.
Renunţă la retransmisia programelor Radio ZU în intervalul luni – vineri, orele18-19.

2. S.C. UPC ROMÂNIA SA - informare referitoare la modificarea sediului social
CNA nu a luat nicio decizie la acest punct.

Cornel Marian - reprezentant UPC - este în proces de a fi absorbită de Vodafone, sunt modificări interne, din SRL în SA, a urmat schimbarea de acționariat și de săptămâna aceasta ne-am schimbat sediul social. Nu avem încă documentele care justifică modificarea licenței audiovizuale. Abia azi avem documentele pentru noul sediu, cu privire la acționariat - procentul de 20% în altă societate din audiovizual. Cel târziu săptămâna viitoare putem depune toate documentele cu privire la acționariat și sediul social. Forma juridică am depus cum au ieșit de la registrul comerțului.


3. S.C. CLEVER MEDIA NETWORK SRL Cluj-Napoca - modificare sediu social pentru LOOKPLUS şi LOOKSPORT (satelit şi reţele de comunicaţii electronice)
VOT - Unanimitate (fără Popescu, absent din sală)

Solicitări nr. 1844-1848/05.03.2019 – privind modificarea licențelor audiovizuale pentru serviciile de
programe LOOKSPORT și LOOKPLUS ca urmare a modificării sediului social al societății
Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 73 // Cluj-Napoca, str. Cetății nr.39

Acționariat : conform bază date, cereri și Certificat constatator din 05.03.2019 :
Tomşa Gheorghe Adrian – 96.77% şi Gongolea Victor – 3.23%.

Certificat de atestare fiscală din data de 26.02.2019 – fără datorii curente, cu Decizii de eșalonare la plată din 12 respectiv 27.10.2017 a obligațiilor fiscale în sumă de 7086 lei și 192902 lei.

Istoric:
În ședința din data de 20.12.2018 s-a aprobat modificarea sediului social pentru PROFIT.RO, radiodifuzorul fiind somat prin Decizia CNA nr. 672/20.12.2018 pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din legea audiovizualului.
Prin adresa nr. 218/08.01.2019, radiodifuzorul a solicitat modificarea sediului social și pentru cele două licențe audiovizuale.
În ședința din data de 16.01.2019, a fost supusă atenției Consiliului această solicitare, iar în urma dezbaterilor, Consiliul a considerat necesar ca radiodifuzorul să solicitemodificarea acestor licenţe audiovizuale potrivit Deciziei CNA nr. 277/2013, modificată şi completată prin Decizia CNA nr. 405/2015, cu respectarea dispoziţiilor art. 51 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Avize de retransmisie - retrageri
Lidas Prod Sulina și Babadag la cerere,
VOT Unanimitate

Conform notei BLA: RETRAGERE AVIZ DE RETRANSMISIE
Decizia CNA nr. 72/2012 – art. 7 lit. c) – Avizul de retransmisie se retrage – la cererea titularului
1. SC LIDAS PROD SRL SA, ZIMNICEA (CUI 380449)
Solicitare nr. 125/28.02.2019, înregistrată la CNA cu nr. 1739/28.02.2019
- A7808/29.04.2014, cu modificarile ulterioare (HEAD-END: SULINA, Judeţul TULCEA);
2. SC LIDAS PROD SRL SA, ZIMNICEA (CUI 380449)
Solicitare nr. 126/28.02.2019, înregistrată la CNA cu nr. 1740/28.02.2019
- A7803/29.04.2014, cu modificarile ulterioare (HEAD-END: BABADAG, Judeţul
TULCEA);

IV. Decizii de autorizare
27 decizii vot în bloc UNANIMITATE

15 stații Europa FM
8 național FM cu introducerea al doilea studio din Oradea.
1 solicitare Virgin Radio Buzău au schimbat stația de emisie
Terra Piatra Neamț modificare acționariat
Timișoara RFI România au schimbat echipamentele emisie
Radio Orion La Vatra Dornei s-a constatat creșterea puterii de la 50 la 100 W, nu a respectat art. 12 din dec 277 cu zece zile întârziere, modificarea emisiei în ianuarie 2011 și din 2010 societatea nu a mai depus documente de la ANCOM timp de 8 ani. Valabilitatea expiră în 21 aprilie 2019, va veni cu documentele de prelungire.
Gubernat a propus să-i lăsăm în pace
Art 12 cu 2 din 277 - somație - Dorina Rusu, Pocora Împotrivă ceilalți pentru.

V. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare: Posturi TV si radio (locale și regionale) – rapoarte ale inspectorilor

Vot scrisoare de atenționare - unanimitate.
O ORĂ PAUZĂ de la 12.36

VI. Rapoarte ale Direcției Monitorizare:
1. Antena 1 (2 rapoarte), Antena 3 (16 rapoarte), Antena Stars (4 rapoarte), B1 TV (6 rapoarte), Digi 24 (1 raport), Kanal D (6 rapoarte), Look Plus (1 raport), Prima TV (1 raport), PRO TV (9 rapoarte), Realitatea TV (4 rapoarte și monitorizare structură program pentru postul Realitatea Plus), România TV (4 rapoarte), Radio ZU (1 raport), Radio Guerrilla (1 raport) - emisiuni difuzate în luna ianuarie 2019 – cu reclamații
VII. Diverse.
Ședința s-a închis la ora 16.29.

În jurul orei 17.05 CNA a difuzat următorul

Comunicat de presă

07.03.2019

Întrunit în ședință publică, în urma analizării solicitărilor privind deciziile de autorizare, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să sancționeze cu somație publică societatea Confluenţe Dornene Media SRL (Radio Orion din Vatra Dornei) pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. 2 lit (a) din Decizia CNA 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori [„Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii: a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră”].

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul
(MEDIA EXPRES)


Dacă ați ajuns aici… Tot mai mulți cititori vin în online, dar publicitatea scade în toată presa scrisă. După ani buni de știri cu parolă acum publicăm știrile la liber – vrem ca articolele să fie cât mai accesibile pentru toată lumea. De aceea avem nevoie de ajutorul Dvs.! Jurnalismul practicat de Media Expres este independent și uneori de investigație și necesită timp, bani și muncă pentru a fi produs. O facem în continuare pentru că perspectiva independentă contează cel mai mult și ar putea să fie chiar perspectiva Dvs., ca cititor. O presă care oferă știrile la liber este considerată mai democratică, ar trebui să fie gratuită și nu o marfă pe care doar puțini și-o pot permite. Abonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici

Since you’re here… we have a big favour to ask. More people are reading Media Expres online than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And like many news organisations, we put up a paywall but not for the news, as we want to keep our journalism as much open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The Media Expres’ independent, and sometimes investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe independent perspective matters – because it might well be your perspective, too. News not being under a paywall it is more democratic, the media should be available for all and not a commodity to be purchased by a few. Subscription contributions provide access to News Alerts on e-mail, free Yearbook online, and the daily Press Review, but perhaps more important help us so others with less means still have access to information. If everyone who reads our reporting, who likes it, helps to support it, our existence would be secured. Subscribe click here


MEDIA EXPRES
pe Web, Android și IOS
Răsfoiește Anuarul 2018
de la pag. 10 necesită cont și parolă


Click aici pentru comenzi online
www.e-Ziare.ro


© 2001 - 2019    Media Expres S.R.L.