×


Autorităţi -- Data și ora publicării: 04.02.2021 17:02:40

ANCOM își propune ce n-a reușit de ani buni: să stabilească tarife "orientative" pentru stâlpii folosiți în comunicații, potrivit planului de acțiuni pentru anul 2021București (MEDIA EXPRES) / 4 feb 2021 / ANCOM a publicat Planul de acțiuni pe 2021, care cuprinde mai multe ținte printre care câteva deosebit de importante dar și dificil de reglementat sau de implementat: tarifele pe stâlpi și licitația pentru spectrul nealocat de comunicații.

Autoritatea a prevăzut în planul său de acțiuni, pentru prima parte a anului, stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de rețea, la... cinci ani de la publicarea Legii infrastructurii nr. 159/2016, care la Art. 23 prevede că: „(1) Cu scopul de a evita apariţia unor litigii, precum şi pentru a asigura celeritatea soluţionării acestora, prin decizie a preşedintelui ANCOM se vor publica, pentru anumite tipuri de infrastructură fizică, tarifele orientative pentru accesul la infrastructura operatorilor de reţea.(2) Tarifele orientative prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (2).(3) Operatorii de reţea şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor ţine cont în cel mai înalt grad, în procesul de negociere a contractelor de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică, de tarifele orientative prevăzute la alin. (1)”.

Pe parcursul acestui an, ANCOM va continua și realizarea inventarului rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora (Proiectul ATLAS), care va fi elaborat pe baza datelor primite de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice din România.

Totodată, ANCOM va analiza condițiile de acces la infrastructurile fizice realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice.

În enumerarea ANCOM, prioritățile pentru 2021 sunt în ordine: transpunerea în legislația secundară a prevederilor Codului european al comunicațiilor electronice, organizarea licitației de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, derularea proiectelor legate de Legea infrastructurii și revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pieței serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poștale.

Planul de acțiuni pentru anul acesta al Autorității include activități legate de actualizarea cadrului legislativ de nivel secundar, după transpunerea în legislația primară a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice.

Autoritatea va revizui reglementările referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.

O decizie importantă, potrivit ANCOM, urmează a fi adoptată în acest an privind organizarea procedurii de selecție de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă, care implică stabilirea condițiilor de acordare a drepturilor de utilizare și a regulilor de desfășurare a procedurii de selecție şi desfășurarea propriu-zisă a licitaţiei.

Pentru a decide oportunitatea şi termenul de organizare a unei licitaţii de spectru pentru benzile de frecvenţe de peste 24 GHz, Autoritatea îşi propune să adreseze pieței naționale de comunicații electronice un chestionar privind oportunitatea unui astfel de demers.

Planul de acțiuni ANCOM pentru anul 2021 a fost publicat pe pagina de internet a Autorității şi poate fi accesat online la adresa: https://www.ancom.ro/plan-de-actiuni_119.

Potrivit legii, ANCOM protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației. ANCOM administrează site-ul propriu www.ancom.ro dar și www.portabilitate.ro, www.veritel.ro, www.netograf.ro și www.aisemnal.ro.
(MEDIA EXPRES)

Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Da Vinci advertising for educational programsAbonamentele la MEDIA EXPRES vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Noi ținem istoria audiovizualului. Nu e nevoie să ne credeți, dar citiți aici probabil prima știre online publicată de mediaexpres.ro în anul 2001: Click aici pentru prima nostră știre online când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la digital și web.
Pentru abonamente click aici


© 2001 -  Media Expres SRL