Page 15 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 15

15

       Griselini, bl. 43, sc. 2, ap. 1-2, Tel: 0355081081, Angaja i la 31 decembrie 2020: 7,
       0744199155, 0724363475,        Cifra de afaceri 2020 (Euro): 406569,
       CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 87056
       re ele cu cablu, în func iune din: 1993, TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 9;
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 23,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 670729, 19. SOUNDWAVE SRL, CUI: 10775713,
       Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 52648 Adresa: SARICHIOI, nr. 437, Tel: 0240/563549,
       TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 60;   0744351940,
                          CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin
       14. IMPULS CONSTRUCT SRL, CUI: 23225983, re ele cu cablu, în func iune din: 2002,
       Adresa: FIERBIN II DE SUS, Oraș FIERBIN I- Angaja i la 31 decembrie 2020: 7,
       TÂRG, Calea Urziceni nr. 10,      Cifra de afaceri 2020 (Euro): 405713,
       Tel: 0243280464, 0766470730,      Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 52994
       CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 1;
       re ele cu cablu, în func iune din: 2008,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 10,   20. CABLE VISION SRL, CUI: 15575120,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 455403, Adresa: BOTOȘANI, Str. Victoriei nr. 39,
       Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 178252 Tel: 745002170,
       TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 5;   CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin
                          re ele cu cablu, în func iune din: 2003,
       15. TV ADLER-TRADING SRL, CUI: 5415963, Angaja i la 31 decembrie 2020: 13,
       Adresa: TÂRNĂVENI, Str. 22 Decembrie nr. 8/A,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 392543,
       Tel: 0265/446401, 0722450040, 0737833542, Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 4208
       CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 31;
       re ele cu cablu, în func iune din: 2002,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 23,   21. MONDO-BYTE SRL, CUI: 16831189,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 449631, Adresa: MO CA, Com. MO CA, nr. 2,
       Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 17047 Tel: 0232/716134, 0741600550,
       TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 90;   CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin
                          re ele cu cablu, în func iune din: 2004,
       16. LIDAS PROD SRL, CUI: 380449,    Angaja i la 31 decembrie 2020: 7,
       Adresa: ZIMNICEA, Str. Cuza Vodă, bl. 17 B, ap. Cifra de afaceri 2020 (Euro): 340158,
       18,                  Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 30428
       Tel: 0247/368096, 0766311627, 0742101612, TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 23;
       CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin
       re ele cu cablu, în func iune din: 2002, 22. DEYVID COM SRL, CUI: 7541712,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 40,   Adresa: PÂNCEȘTI, Com. PÂNCEȘTI,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 442928, Tel: 0234/288356, 0744885837,
       Profit / -Pierdere 2020 (Euro): -282591 CAEN: 6020 Activitati de difuzare a programelor
       TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 32;   de televiziune, În func iune din: 1995,
                          Angaja i la 31 decembrie 2020: 12,
       17. TV NET STAR 2018 SRL, CUI: 40270542, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 329270,
       Adresa: MOINEȘTI, Str. Vasile Alecsandri, bl. G2, Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 28994
       ap. 18,                TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 13;
       Tel: 769218674,
       CAEN: 6110 Activită i de telecomunica ii prin 23. MEDIA SUD SRL, CUI: 8983232,
       re ele cu cablu, în func iune din: 2018, Adresa: ALEXANDRIA, Str. Libertă ii nr. 185, bl.
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 4,   A5, et. 6, ap. 17,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 440605, Tel: 0730970360, 0730970440,
       Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 47929 CAEN: 6020 Activitati de difuzare a programelor
       TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 26;   de televiziune, În func iune din: 1996,
                          Angaja i la 31 decembrie 2020: 42,
       18. TELEPLUS SRL, CUI: 23258115,    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 321187,
       Adresa: VASLUI, Str. Gheorghe Doja nr. 32,  Profit / -Pierdere 2020 (Euro): 3890
       Tel: 335711003,            TIP RE EA: CATV, Nr. de avize: 62;
       CAEN: 6190 Alte activitati de telecomunicatii, În
       func iune din: 2008,          24. MARILUC COM SRL, CUI: 10341692,

                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20