Page 3 - Media Expres nr.11 (285) / NOIEMBRIE 2023
P. 3

EDITORIAL
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      Cazul Șercan: un șir de greșeli și


      abuzuri pentru care nimeni nu răspunde
      Autor: Mihai Pavelescu
      Parchetul Curţii de Apel Bucureşti a clasat ancheta la plângerea Emi­
      liei Șercan împotriva Poliției Române, potrivit căreia s­ar fi scurs
      probe dintr­un dosar care ulterior au ajuns în presa online. Faptul es­
      te destul de grav și tragic și a determinat reacția violentă a ONG­uri­
      lor de media împotriva justiției din România, acuzată la grămadă că
      "legalizează kompromatul". O investigație proprie în acest caz mă fa­
      ce să cred că un șir nesfârșit de greșeli, neglijențe și abuzuri de pute­
      re gravitează în jurul plagiatului fostului premier Ciucă.

          Mi­am propus să nu cred pe început procesele prin care premierul nu
      nimeni, nici pe ONG­iști, nici pe Emilia a lăsat autoritatea să înregistreze trei
      Șercan care a acuzat tot timpul plângeri pe tema plagiatului.
      încercarea susțină orilor puterii de a o  Pe acest fundal, Șercan pri ­
              t
                         t
      discredita. Ca să îmi fac o părere, m­am meș e o informare de la un individ de pe
      apucat să înșir faptele.      Facebook că poze cu ea în situații
          Ca  într­un  policier  ieftin indecente circulă pe site­urile porno.
      dâmbo vițean, am început să scotocesc Șercan se adresează Poliției cu dove ­ cred că un ziarist trebuie să scrie și să
                                      t
      prin articole de presă și alte resurse de zile pe care le avea, în format elec ro ­ depună petiții pentru informații de
                                       t
      pe internet.            nic. La câteva ore după sesizare, se ul interes public, nu să se războiască în
          Nu mi­a trebuit prea mult să de fotografii apare din nou, proaspăt, tot plângeri și procese cu autoritățile exact
      aflu că jur na ista care și­a făcut o pe internet, dar într­un mediu public cu pe subiectele despre care scrie.
            l
      profesie de credință și o te mă preferată aparență de dez văluire jurnalistică, în  Mă tot întreb cum de a fost
                    l
                     ț
      din a dezvălui plagiatele persona ită ilor Republica Moldova.  posibil ca un mercenar digital să pună
      și oficialilor de cel mai înalt rang are un  Nu intru în detalii, nu dau nume mâna pe poze așa­zis compro mițătoare
      șir destul de lung de victime care, la o proprii și nu reproduc imaginile din inti ­ cu ziarista ­ genul de poze private sau
      adică, ar fi putut deja să își fi constituit mitatea jurnalistei. Relatări pe larg, toate din concediu pe care unii le șterg cum le
      chiar și un "sindicat".      detaliile publice sunt deja pe site­ul fac, alții le mai păstrează, alții nici nu
          După aproape un an de PressOne, unde Șercan ține subiectul mai știu de ele, le pierd pe cd­uri,
      "măcănit" prin articole de presă fără treaz  prin  articole  și  podcasturi, calculatoare și harduri vechi.
      niciun rezultat, de la debutul dezvă ­ supărată pe bună dreptate pe Poliție, că  Da, este o greșeală că Poliția,
      luirilor împotriva premierului de atunci în loc să prindă hoții de poze și sesizată cu privire la un furt cibernetic,
      Ciucă, Șercan a sesizat ea însăși agregatorii  de  kompromaturi,  a nu a asigurat securitatea fișierelor.
      autoritatea cu atribuții în dome niul pla ­ contribuit la un nou val de denigrare. Este și o greșeală prostească
       t
                     t
      gia elor, UEFISCDI ­ Unitatea Execu ivă  ActiveWatch zice că, prin faptul că site­ul din Moldova a publicat
               ţ
      pentru Finanţarea Învă ământului Supe ­ eșecul investigării acestor fapte, pozele vechi, dar și captura de ecran
      rior, a Cercetării, Dez vol ării şi Ino vării justiţia ro mână îşi sacrifică credibi ­ făcută de Emilia Șercan după profilul
                t
      din ca drul Ministe rului Educației. litatea şi inde pendenţa pentru a servi binevoitorului de pe Facebook care i­a
          Prin  mai  multe  procese, intere sele unor actori politici şi ale atras atenția asupra site­urilor porno ­
      Nicolae Ciucă nu a lăsat să înainteze unor instituţii de forţă ale statului. fapt care dovedește fără drept de apel
      speța spre dreaptă judecată și even ­ Mai grav, statul român trans mite culpa sau neglijența Poliției!
      tuala retragere a titlului său de doctoratl mesajul că tolerează, prote ează şi  Tot atât de adevărat este de
                                    j
      de către Consiliul Naţional de Ates are a încurajează astfel de comportamente, asemenea că Emilia Șercan, victima
                    t
                  t
      Titlurilor, Diplo melor și Certifi ca elor Uni ­ fiind oricând dispus să sacrifice drep ­ unui furt de date, nu a fost atentă la
      versi are (CNATDCU), UEFISCDI.   turile cetăţenilor, libertatea presei şi propria securitate cibernetică și cred că
        t
          Apoi am descoperit că înapoi principiile democratice pentru a proteja se află probabil în imposibilitatea de a
      în timp, înainte de toată povestea cu persoane importante din aparatul de reconstitui felul în care fotografiile
      Ciucă, pe la jumă atea lunii septembrie putere. Instituţiile de forţă şi cele menite perso nale i­au fost sustrase.
             t
      2021, un set de fotografii private din a aplica legea şi a împărţi dreptatea  În tot vacarmul creat de
      tinerețea Emiliei Șercan erau deja devin simple instrumente ale celor clasarea acuzațiilor la adresa Poliției, nu
      încărcate pe un website sub un profil cu puternici, folosite discreţionar împotriva se mai aude că, de fapt, investigația
      titlul  "Emilia  Șercan"  și  chipurile celor care îndrăznesc să expună continuă cu privire la furtul pozelor și la
      autodescrierea: "Deontoloagă de pro ­ neregulile. Sunt de acord și cu asta. publicarea lor pe internet. Pentru că
      fesie. :)". Ah, îmi zic, deci nu Emilia Șer ­ Dar, indiferent de cazul pla ­ pozele erau deja în poziție de tragere
      can și­a făcut profilul porno. Iată o giatului, mi se pare o greșeală că înainte de Ciucă, nu?
      intenție de kompromat premergătoare ziarista își depășește condiția de  Pe strada cealaltă, câinii latră,
      "plagiatului Ciucă": maaaare ziarist de jurnalist și se îndreaptă personal, direct, caravana trece: plagiat, neplagiat, Ciucă
      investigație sunt, nu credeți?   împotriva autorităților care sunt și su ­ candidat!
          În primăvara anului 2022 au biec ul principal din dezvăluirile sale. Eu  La Președinție.
                         t
                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8