Page 103 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 103

103

        Top agen]ii de publicitate


                cifre de afaceri 2020 / EURO
        Cifra total` de afaceri a celor 44 de agen]ii de crea]ie [i strategie de comunicare, monitorizate
       de ANUARUL MEDIA EXPRES, a fost în anul 2020 de 107,01 milioane de euro, în sc`dere cu 18,7%
       fa]` de anul 2019. Profitul net cumulat s-a ridicat la 8,87 milioane de euro, în cre[tere cu 2,6% fa]`
       de anul precedent, conform datelor de bilan].
        Cifrele de afaceri au sc`zut sim]itor la majoritatea marilor agen]ii, comparativ cu 2019.
        Acest segment a dus-o mai prost decåt agen]iile de media [i agen]iile de comunicare digital`, de[i
       multe agen]ii au componenta de media [i digital, [i, pe alocuri, a dus-o [i mai r`u decåt agen]iile de
       PR. Sunt destule agen]ii care au suferit sc`deri ale cifrelor de afaceri mai mari de 50%, lucru care nu
       s-a întåmplat în industria de PR.
        Conform bilan]urilor financiare de la Ministerul Finan]elor, la cursul mediu BNR de 4,83 lei/euro,
       a rezultat o cifr` de afaceri total` de 107,01 milioane de euro, în sc`dere cu 18,7% fa]` de anul
       2019. Este o contrac]ie major` pentru aceast` pia]`. Totu[i, profitul net cumulat a fost de 8.873.376
       euro, consemnånd o cre[tere de 2,6% fa]` de 2019.
        Rata profitului pentru pia]a agen]iilor de publicitate din 2020 a fost de 8,3%.
        În topul celor 44 de companii monitorizate, doar patru au raportat pierderi la finalul anului 2020.
       De asemenea, 20 de agen]ii au raportat cifre de afaceri mai mari de peste un milion de euro.
        Firma Lion Communication Services S.A., de]inut` în Romånia de re]eaua interna]ional` Publicis
       Groupe, a raportat o cifr` de afaceri de 27,2 milioane de euro, în sc`dere cu 10,6% fa]` de 2019.
       Profitul net s-a ridicat la 1,47 milioane euro, mai mare decåt în 2019 (1,16 milioane de euro).
        Lion Communication Services S.A. opereaz` mai multe entit`]i din domeniul comunic`rii, care nu
       au personalitate juridic`: Publicis, Leo Burnett, Saatchi&Saatchi+The Geeks, MSL The Practice (PR) [i
       toate diviziile lor. Toate activit`]ile [i raport`rile acestor divizii se fac pe firma Lion Communication
       Services S.A.
        În top nu a fost inclus` agen]ia full-service B.V. McCann-Erickson, aceasta figurånd în topul
       agen]iilor de media 2020, pentru c` divizia de crea]ie McCann/Creative Services (f`r` personalitate
       juridic`) are o pondere mai redus` în cifra de afaceri decåt divizia de media Universal McCann (f`r`
       personalitate juridic`). B.V. McCann-Erickson a raportat în 2020 o cifr` de afaceri de 41,2 milioane
       de euro (sc`dere de 28,4%) [i un profit net de 954.673 euro.
        Agen]ia Centrade Integrated (cu un business de peste 70% în marketingul digital) a fost inclus`
       în topul agen]iilor de comunicare digital`.
        Cele 44 de agen]ii au avut în total 1.076 de angaja]i.
        Agen]ii care au suferit sc`deri ale cifrelor de afaceri fa]` de 2019: Ogilvy&Mather Advertising
       (13%), Mercury 360 Communications (-17,3%), FCB Bucharest (-27%), Propaganda Creative Services
       (-22,6%), Tonica Group (-17,6%), Cohn&Jansen Advertising (-11,5%), DDB Advertising (-13,6%),
       Mullen Lowe (-30,8%), Vitrina Advertising (-9,8%), Tempo Advertising (-43,4%), Godmother (-70%),
       Friends TBWA (-35,6%), GMP Advertising (-40,2%), GAV (-73%), Brands Talk Communication (-
       77,3%), Minio Studio (-42,2%), AMM Design (-42%), Hello Communication (-48,3%) [i 23
       Communications Ideas (-77,8%).
                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108