Page 82 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 82

82
    Tempo, Blackmagicdesign StudioCast etc.. Cifra de afaceri 2020 (EURO): 2916817,
                       Profit net 2020 (EURO): 80196,
    12. CABLE SRL             Activitate: Furnizor [i integrator de solu]ii IT.
    CUI: 14338770, Adresa: Str. OASULUI, Nr. 8, Oradea,
    Jude]: Bihor,             19. MICROMEDIA SYSTEM SRL
    Web: www.cablurioptice.ro,       CUI: 11682019, Adresa: Str. TRAIAN LALESCU,
    Nr. Angaja]i 2020: 9, Cod CAEN: 4643, CALEA BUCURESTI, Craiova, Jude]: Dolj,
    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 5866015, Web: www.mst.ro,
    Profit net 2020 (EURO): 285450,    Nr. Angaja]i 2020: 27, Cod CAEN: 4619,
    Activitate: Echipamente si sisteme pentru productia Cifra de afaceri 2020 (EURO): 2210965,
    de televiziune, echipamente/sisteme de m`sur` [i Profit net 2020 (EURO): 209508,
    control.                Activitate: echipamente CATV si satelit / cabluri
                       optice.
    13. ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL
    CUI: 13609855, Adresa: B-dul DIMITRIE POMPEI, 20. BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL
    Nr. 8, Buc. Sect. 2, Jude]: Bucuresti, CUI: 1572582, Adresa: Str. POIANA NARCISELOR,
    Web: www.rst.ro,            Nr. 12, Buc. Sect. 1, Jude]: Bucuresti,
    Nr. Angaja]i 2020: 42, Cod CAEN: 6110, Web: www.beia.ro,
    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 5347593, Nr. Angaja]i 2020: 47, Cod CAEN: 6190,
    Profit net 2020 (EURO): 378292,    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 1971597,
    Activitate: Comunicatii prin cablu, web, telecon- Profit net 2020 (EURO): 84407,
    ferin]e.                Activitate: Echipamente telecomunica]ii;
                       Echipamente de date, ISDN, Cercetare, consultan]`,
    14. CABLE DIRECT SRL          proiectare. Distribuitor autorizat Siemens..
    CUI: 12294414, Adresa: Calea SERBAN VODA, Nr.
    133, Buc. Sect. 4, Jude]: Bucuresti,  21. TELEDATANET SRL
    Nr. Angaja]i 2020: 16, Cod CAEN: 7311, CUI: 12359564, Adresa: B-dul 21 DECEMBRIE 1989,
    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 4346247, Nr. 140, Cluj-Napoca, Jude]: Cluj,
    Profit net 2020 (EURO): -8634,     Web: www.teledatanet.com,
    Activitate: Regie de vanzari publicitate TV pentru Nr. Angaja]i 2020: 3, Cod CAEN: 2651,
    AXN.                  Cifra de afaceri 2020 (EURO): 1840033,
                       Profit net 2020 (EURO): 416313,
    15. SES SERVICES ROMÂNIA S.R.L.    Activitate: Reseler TELESTE, Echipamente pentru
    CUI: 9482094, Adresa: Str. GEORGE CONSTANTI- telecomunica]ii.
    NESCU, Nr. 3, Buc. Sect. 2, Jude]: Bucuresti,
    Web: www.ess.ro,            22. TEHNIC B SRL
    Nr. Angaja]i 2020: 27, Cod CAEN: 6130, CUI: 1803610, Adresa: B-dul 16 DECEMBRIE 1989,
    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 3813471, Nr. 41, Timi[oara, Jude]: Timis,
    Profit net 2020 (EURO): 655360,    Web: www.tehnicb.ro,
    Activitate: Activitati de telecomunicatii prin satelit. Nr. Angaja]i 2020: 8, Cod CAEN: 4643,
                       Cifra de afaceri 2020 (EURO): 1745889,
    16. TELECOMPONENTI ROMANIA SRL     Profit net 2020 (EURO): 254745,
    CUI: 14330629, Adresa: Str. GLADITEI, Nr. 42, Buc. Activitate: Comert cu ridicata al aparatelor electrice
    Sect. 4, Jude]: Bucuresti,       de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televi-
    Nr. Angaja]i 2020: 10, Cod CAEN: 4652, zoarelor.
    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 3547690,
    Profit net 2020 (EURO): 117299,    23. TEHNIC B SRL
    Activitate: Componente re]ea.     CUI: 1803610, Adresa: B-dul 16 DECEMBRIE 1989,
                       Nr. 41, Timi[oara, Jude]: Timis,
    17. RONEXPRIM SRL           Web: www.tehnicb.ro,
    CUI: 1594351, Adresa: Str. COTITURII, Nr. 5, Buc. Nr. Angaja]i 2020: 8, Cod CAEN: 4643,
    Sect. 1, Jude]: Bucuresti,       Cifra de afaceri 2020 (EURO): 1745889,
    Web: www.ronexprim.com,        Profit net 2020 (EURO): 254745,
    Nr. Angaja]i 2020: 23, Cod CAEN: 4669, Activitate: Servicii instalare inclusiv antene satelit.
    Cifra de afaceri 2020 (EURO): 2986100,
    Profit net 2020 (EURO): 198282,    24. ROMKATEL SRL
    Activitate: Echipamente testare re]ele, Agen]ie [i CUI: 6039328, Adresa: Str. DRISTOR, Nr. 5, Buc. Sect.
    service FLUKE (USA).          3, Jude]: Bucuresti,
                       Web: www.romkatel.ro,
    18. SIVECO ROMANIA SA         Nr. Angaja]i 2020: 1, Cod CAEN: 4652,
    CUI: 476331, Adresa: Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, Cifra de afaceri 2020 (EURO): 1706509,
    Nr. 73-81, Buc. Sect. 1, Jude]: Bucuresti, Profit net 2020 (EURO): 139591,
    Web: www.siveco.ro,          Activitate: Antene, electronic`, sisteme telescopice.
    Nr. Angaja]i 2020: 59, Cod CAEN: 6201,

       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87