Page 11 - Media Expres nr. 7 (269) / iulie 2022
P. 11

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI      Teleste a revizuit în scădere estimarea


      profitului din 2022, dar a crescut

      taxonomia privind dezvoltarea durabilă
      Teleste a publicat la jumătatea lunii iunie o nouă estimare privind rezultatele pe
      anul 2022, în care se arată că mediul de afaceri a devenit substanțial mai
      provocator decât se aștepta anterior, acest lucru a dus la creșterea incertitudinii
      afacerilor în lunile următoare, motiv pentru care Teleste Corporation și­a redus
      așteptările pentru rezultatele anuale, pe baza problemelor de livrare cauzate de
      lipsa de materiale și componente, precum și de creșterea inflației și a costurilor.


        Teleste estimează că vânzările nete în
       2022 vor atinge nivelul vânzărilor nete din
       2021, dar că profitul operațional ajustat de
       anul acesta va rămâne semnificativ sub cel
       de anul trecut.
        Vânzările nete în 2021 au fost de 144,0
       milioane euro, iar profitul operațional ajustat  Agravarea deficitului de componente, mediu, inclusiv atenuarea și adaptarea la
       a fost 5,5 milioane euro.
                        creșterea costurilor și creșterea cursului de schimbările climatice, utilizarea durabilă a
                        schimb al dolarului au un efect negativ resurselor și prevenirea poluării, protecția
                        semnificativ  asupra  operațiunilor  și biodiversității și a ecosistemelor. Activitățile
                        rezultatelor companiei, se mai arată în Teleste sunt eligibile pentru taxonomie
                        mesajul semnat de Esa Harju, CEO al conform criteriilor de screening tehnic
                        Teleste.              privind atenuarea schimbărilor climatice.
                          În estimările anterioare pentru anul  Dintre  activitățile  eligibile  pentru
           ISSN 1582­2591
             Editura:       2022, publicate la 5 mai, Teleste estima că taxonomie, arhitectura de acces distribuit se
          MEDIA EXPRES SRL      vânzările nete în 2022 vor depăși vânzările încadrează în criteriul „Fabricarea altor
         J 51/358/2002, RO15052199   nete din 2021 și că profitul operațional tehnologii  cu  emisii  reduse  de
          str. Mihai Bravu nr. 168,  ajustat în 2022 va depăși valorile din 2021.  carbon” (criteriul 3.6). Arhitectura permite
         Oltenița, cod 915400 CL, România Efectele indirecte ale războiului din evoluția rețelelor de cablu prin mutarea
             Cont nr. :      Ucraina, agravarea deficitului de compo ­ funcțiilor head­end mai aproape de utilizatori
         RO47 RZBR 0000 0600 0318 0856
         Raiffeisen BANK Ag. Oltenița  nente și creșterea inflației pot avea un efect și reduce consumul de energie în
                        negativ asupra operațiunilor companiei. comparație cu arhitectura tradițională de
             Redacția:         Compania a inițiat mai multe măsuri acces centralizat.
        ­ București, str. Luca Stroici, nr. 35,  pentru îmbunătățirea profitabilității. Aceste  Soluțiile Teleste de informare în
           cod 020583, sector 2,   măsuri se concentrează pe îmbunătățirea transportul public se încadrează în criteriul
          Tel. /Fax: +40 314 252 103
        ­ Oltenița, str. Mihai Bravu nr. 168, capacității de livrare și pe creșterea de screening tehnic „Infrastructură pentru
            cod 915400 CL      volumelor de livrare, transferând costurile de transportul feroviar” (6.14) în taxonomie, în
                        materiale în creșterea prețurilor la clienți, timp ce soluțiile de securitate video pentru
          Mobil: +40 722 674 639;   dar și ajustarea costurilor de livrare și a aplicațiile de transport public se încadrează
          media.expres@gmail.com
          news@mediaexpres.net    cheltuielilor de exploatare. Se preconizează în criteriul „Infrastructură care permite
           www.mediaexpres.ro     că aceste măsuri vor avea un impact transportul rutier cu emisii reduse de carbon
           www.mediaexpres.net    începând cu sfârșitul anului fiscal curent.  și transportul public” (6.15).
                          Compania a lansat, de asemenea, un  În cadrul evaluării, s­a estimat, de
          EDITOR: Mihai Pavelescu   program pentru a­și reforma și mai mult asemenea, că 50% din cheltuielile de capital
        Colaboratori: ing. Ștefan Nedeluș
         (DVB Inventor), Petre Barbu  strategia și a îmbunătăți profitabilitatea. ale Teleste și 52% din cheltuielile de
           Corectura: M. Șerban     Într­un anunț separat din 6 iulie, exploatare sunt legate de activități care sunt
                        Teleste a anunțat creșterea cifrei privind considerate durabile din punct de vedere
          Publicitate și distribuție:  participarea companiei la taxonomia UE ecologic. Exemple de aceste activități includ
          Mobil: +40 770 298 970
         sales.media.expres@gmail. com a activităților durabile, după ce în 2021 proiecte de cercetare și dezvoltare,
          sales@mediaexpres.net    peste 34% din cifra de afaceri era îmbunătățiri imobiliare și achiziții în
                        eligibilă.             operațiuni ecologice. Teleste a decis să își
        NOTA: Știrile incluse în MEDIA EXPRES  A fi eligibil pentru taxonomie este un asume un rol activ în promovarea
       pot fi folosite numai pentru informarea Dvs.  indiciu că o anumită activitate aduce o sustenabilității pentru a reduce impactul
       personală și nu pot fi publicate, integral sau  contribuție substanțială la unul dintre cele asupra mediului și construirea unui viitor
       parțial, fără acordul scris al EDITORULUI.  șase obiective ale UE în materie de climă și durabil.                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16