Page 7 - Media Expres nr. 7 (269) / iulie 2022
P. 7

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      Warner Bros. Discovery a anunțat


      echipa de conducere din Europa și

      încetarea producției locale HBO Max       Warner Bros. Discovery (WBD) a anunțat, în a doua săptămână din iunie,    CEO  și  președinte  pentru
       echipa de conducere a companiei pentru regiunea EMEA, cu o serie de  streamingul global și interactiv de
       manageri de țară numiți în noi roluri și cinci plecări de directori de la cel mai  către șeful WBD David Zaslav în
                                             aprilie, lui Hooper alăturându­i­se
       înalt nivel. Ulterior acestui anunț, compania a anunțat că producția locală ori­ ca șef regional pe partea de
       ginală HBO Max din Europa va înceta ­ dar nu și în Franța, Spania și Ger­  streaming Jason Monteiro pentru
       mania ­, în așteptarea fuziunii cu serviciul de streaming Discovery+.    Asia­Pacific (APAC), Juan Sola
                                             pentru America Latină și Michael
                                             Bishara pentru America de Nord.
         Compania a făcut anunțul  Ea va prelua, de asemenea,  incluși Sylvia Rothblum, care a  Cvartetul este subordonat lui
      privind noua conducere la câteva  Adult Swim în EMEA, cu o linie de  condus Germania, Austria și Elveția  Perrette și face, de asemenea,
      săptămâni de la începerea restruc ­ raportare dublă către Michael  pentru WarnerMedia, și Susanne  parte din echipele de conducere
      tu rării în urma fuziunii celor două  Ouweleen, care conduce Cartoon  Aigner, care a fost SVP & General  ale lui Dogra și Kasia Kieli în
      companii de entertainment, numind  Network,  Adult  Swim  și  Manager pentru Germania, Elveția,  EMEA, Clement Schwebig și
      un grup de șase directori peste  Boomerang.  Austria și Benelux la Discovery. James Gibbons în APAC și
      țările din regiune, fiecare responsa ­ Antony Root  își păstrează  Șeful WarnerMedia din Italia,  Fernando Medin în America Latină.
      bil pentru afacerile combinate ale  responsabilitățile pentru producția  Spania și Portugalia, Thomas  Acești directori au fost
      WBD și subordonați direct preșe ­ originală pentru HBO Max în EMEA  Ciampa, părăsește, de asemenea,  confirmați în rolurile lor în aprilie,
      dintei director general pentru  (cel puțin până la închiderea pro­ compania. La fel și Lydia Fairfax,  fiind coordonați de Gerhard Zeiler,
      EMEA, Priya Dogra, numită în  ducțiilor în derulare, n.red. Media  SVP  pentru  parteneriate  care a fost numit președintele la
      aprilie.         Expres), precum și producția ori­ comerciale în EMEA pentru Disco­ nivel internațional al companiei
         Domeniile pe care directorii  ginală pentru televiziunile de di­ very, și David Fisher, VP pentru  gigantice, la începutul acelei luni.
      le vor superviza executiv sunt  vertisment general Warner Media  publicitate pentru Discovery. La începutul lunii iulie,
      streamingul, sportul, programele  din Germania, Franța și Spania. Comentatorii din industrie  WBD a anunțat că serviciul de
      din SUA, studiourile locale și  Ragnhild Thorbech continuă  notează că Warner Bros. Discovery  streaming HBO Max nu va mai
      distribuția pe rețele.  să conducă programele și achiziții­ a anunțat foarte rapid noua echipă  produce seriale și filme originale
         Alessandro Araimo devine                        în mare parte din Europa,
      director general pentru Italia,                      inclusiv în România, pentru a
      Spania și Portugalia, fiind anterior                   reduce din costuri.
      vicepreședinte executiv și director                      Decizia face parte dintr­un
      general pentru Discovery în Italia.                      plan al Warner Bros. Discovery de
         Pierre Branco devine director                      a reduce costurile cu aproximativ 3
      general pentru Franța, Benelux și                     miliarde de dolari în primele 24 de
      Africa. Anterior, a fost director de                   luni de la fuziunea celor două
      țară pentru WarnerMedia în Franța,                      companii, conform strategiei sale
      Benelux, Orientul Mijlociu și Africa                    pentru Europa. „Pe măsură ce
      și șef al afiliaților și vânzărilor de                 continuăm să lucrăm la integrarea
      publicitate pentru EMEA.                           HBO Max şi Discovery+ într­un
         Jamie  Cooke  devine                          singur serviciu de streaming global,
      director general pentru Europa                       care să prezinte amplitudinea
      Centrală și de Est (ECE), Țările                     conţinutului din Warner Bros.
      Baltice,  Orientul  Mijlociu,                        Discovery, revizuim propunerea
      Mediterana și Turcia, fiind anterior                   noastră actuală de conţinut pentru
      director de țări pentru Discovery în                     serviciile existente. Ca parte a
      ECE și Orientul Mijlociu și Africa.                      acestui proces, am decis să
         Hannes Heyelmann devine                        eliminăm o cantitate limitată de
      director general pentru Germania,                     programe originale de pe HBO
      Austria și Elveția. Anterior, a fost  Priya Dogra            Max, precum şi să încetăm pro­
      vicepreședintele executiv de pro­                     ducția de noi programe pentru
      grame pentru WarnerMedia în  le pentru HBO Max EMEA; Myriam  de directori la vârful companiei, în  HBO Max în ţările nordice şi
      EMEA.           Lopez­Otazu rămâne responsabilă  urma fuziunii din aprilie, după ce  Europa Centrală”, a declarat un
         Antonio Ruiz devine director  pentru investiții, planificare și  șeful internațional al HBO Max și  purtător de cuvânt al Warner Bros.
      general  WBD  pentru  Marea  prioritizare  pentru  televiziunile  directorul general pentru America  Discovery, preluat de presa inter­
      Britanie și Irlanda, fiind anterior în  liniare Discovery și pentru Discove­ Latină, printre alții, au plecat. națională.
      același rol pentru Discovery în  ry+, iar Qaisar Rafique devine lider  Sarah Lyons, care a fost  Media Expres a aflat în
      Spania, Franța și Portugalia. pentru strategia comercială. vicepreședinte  executiv  al  exclusivitate că ultima producție
         După cum a anunțat în mai,  După cum a anunțat anterior,  produselor globale direct către  din România, aflată în filmări în
      Christina Sulebakk va conduce  Leah Hooper este lider regional  consumatori pentru WarnerMedia a  prezent, este un serial de 8 epi­
      WBD în țările nordice, ea fiind  pentru streaming pentru EMEA,  plecat și ea, în timp ce șeful  soade despre ultimele săptă­
      anterior director general al HBO  făcând parte din echipa de  Warner din Regatul Unit, Polly  mâni petrecute la București de
      Max peste toată Europa, în timp ce   conducere a lui JB Perrette și fiind  Cochrane, și directorul pentru copii,  Ion Mihai Pacepa, înainte de a­l
      Vanessa Brookman rămâne Senior  o parte cheie a echipei de directori  Tom Ascheim, au părăsit, de  trăda pe Nicolae Ceaușescu, fu­
      Vice­President pentru copii și  seniori coordonați de Dogra. asemenea, compania proaspăt  gind în SUA.
      programele de familie pentru  La capitolul plecări de  înființată.    Serialul ar putea avea pre­
      EMEA.           directori în urma fuziunii, sunt  J.B. Perrette a fost instalat  miera în primăvara anului viitor.                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12