Page 3 - Media Expres nr. 7 (269) / iulie 2022
P. 3

EDITORIAL
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      Frecvențele de radio pentru autostrăzile


      Arad­Nădlac și Lehliu Gară­Fetești vor fi

      scoase din nou la concurs


      Autor: Mihai Pavelescu
      Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a derulat, în iunie, un  MHz ­ SC Radio M Plus SRL Piatra
      concurs la care solicitările depuse pentru frecvențele radio 94,7 MHz  Neamț ­ Radio M Plus ­ nouă voturi
                                         pentru: Monica Gubernat, Nicolaie
      – autostrada A1 ARAD­NĂDLAC și 95,8 MHz – autostrada LEHLIU      Bălașa, Borsos Orsolya, Ionel Palăr,
      GARĂ ­ FETEȘTI au fost respinse, acestea urmând să fie scoase la   Cristina Pocora, Dorina Rusu, Valentin­
      concurs într­o sesiune viitoare.                   Alexandru Jucan, Mircea Toma, Răsvan
                                         Popescu.
       De asemenea, pentru frecvențele Bălașa, Borsos Orsolya, Ionel Palăr,  17.  Piatra­Neamț  (Neamț)  ­
      88,2 MHz – NEHOIU, 95,9 MHz – Cristina Pocora, Dorina Rusu, Valentin­ frecvența 107,2 MHz ­ SC Sercon
      PLOIEȘTI și 88,2 MHz ­ SOVEJA, Alexandru Jucan, Ramona Sorescu, Business Group SRL Piatra­Neamț ­
      membrii CNA nu au reușit să ajungă la Răsvan Popescu, Mircea Toma.  Radio 1 ­ zece voturi pentru: Monica
      un consens de minimum șase voturi  9. Drobeta Turnu­Severin (Mehe­ Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos
      pentru a fi decisă acordarea lor, luarea dinți) ­ frecvența 97,9 MHz ­ Patriarhia Orsolya, Ionel Palăr, Cristina Pocora,
      unei hotărâri fiind programată pentru o Română ­ Administrația Patriarhală Dorina Rusu, Valentin­Alexandru Jucan,
      ședință viitoare.         București ­ Radio Trinitas ­ opt voturi Ramona Sorescu, Răsvan Popescu,
       Lista celor 31 de frecvențe de radio pentru: Monica Gubernat, Nicolaie Mircea Toma;
      acordate la 30 iunie 2022 este publicată Bălașa, Borsos Orsolya, Ionel Palăr,  18. Ploiești (Prahova): ­ frecvența
      pe site­ul autorității, împreună cu modul Cristina  Pocora,  Valentin­Alexandru 93,3 MHz ­ SC On Air Studio SRL
      în care membrii CNA au votat, dar fără Jucan,  Ramona  Sorescu,  Răsvan București ­ Itsy Bitsy ­ opt voturi
 Comandă Anuarul tipărit din secțiunea
 Abonamente doar pe www.mediaexpres.ro
      motivația alegerilor făcute:    Popescu;              pentru,  următorii  membri:  Monica
       1. Alba Iulia (Alba) ­ frecvența 102,3  10. Făgăraș (Brașov) ­ frecvența Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos
      MHz ­ SC EBS REI SRL Cluj Napoca ­ 90,9 MHz ­ SC Radio Clasic SRL Orsolya, Ionel Palăr, Valentin­Alexandru
      EBS Radio ­ 10 voturi pentru, următorii Balotești ­ Radio Clasic FM ­ 10 voturi Jucan,  Ramona  Sorescu,  Răsvan
      membri  CNA:  Monica  Gubernat, pentru: Monica Gu ber nat, Nicolaie Popescu, Oana Dincă;
                                 l
      Nicolaie Bălașa, Borsos Orsolya, Ionel Bălașa, Borsos Or so ya, Ionel Palăr,  19. Ploiești (Prahova): frecvența
      Palăr, Cristina Pocora, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Dorina Rusu, Valentin­ 95,9 MHz ­ se va relua votul într­o
      Oana Dincă, Valentin­Alexandru Jucan, Alexandru Jucan, Ra mo na Sorescu, ședință următoare. După trei tururi, cele
      Ramona Sorescu și Răsvan Popescu; Oana Dincă, Mircea Toma;      două societăți calificate pentru turul al
       2. Bacău ­ frecvența 107,0 MHz ­  11. Galați ­ frecvența 87,7 MHz ­ SC doilea și al treilea nu au obținut numărul
      Asociația Presa Bună Iași ­ Ecris FM ­ Radio Galați SRL Galați ­ Radio Galați ­ legal de voturi. Rock FM a obținut trei
      unanimitate;            10 voturi pentru, următorii membri: voturi: Dorina Rusu, Oana Dincă,
       3. Bistrița (Bistrița­Năsăud) ­ frec­ Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Mircea Toma, iar Sport Total FM trei
      vența 92,6 MHz ­ SC Marian Griga Borsos Orsolya, Ionel Palăr, Cristina voturi: Cristina Pocora, Valentin Jucan,
      Sound Music SRL din Lunca Ilvei ­ Pocora,  Dorina  Rusu,  Valentin­ Ionel Palăr;
      Bistrița FM ­ 10 voturi pentru: Monica Alexandru Jucan, Ramona Sorescu,  20. Reghin (Mureș) ­ frecvența 96,3
      Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos Oana Dincă, Răsvan Popescu;   MHz ­ SC Voice Media Center SRL Satu
      Orsolya, Ionel Palăr, Cristina Pocora,  12. Miercurea Ciuc (Harghita) ­ Mare ­ City Radio ­ opt voturi pentru:
      Dorina Rusu, Oana Dincă, Valentin­ frecvența 93,9 MHz ­ SC Alamo impex Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa,
      Alexandru Jucan, Ramona Sorescu, 97 SRL Târgu Mureș ­ Radio GaGa ­ Borsos  Orsolya,  Cristina  Pocora
      Răsvan Popescu;          unanimitate;            Valentin­Alexandru  Jucan,  Ramona
       4. Botoșani ­ frecvența 91,1 MHz ­  13. Mila 23 (Tulcea) ­ frecvența 87,8 Sorescu, Răsvan Popescu, Oana Dincă;
      SC Dogan Media International SA MHz ­ SC Radio Guerrilla SRL  21. Roșiori de Vede (Teleorman) ­
      București ­ Impuls ­ unanimitate; București  ­  Radio  Guerrilla  ­ frecvența 94,4 MHz ­ SC Fresh FM
       5. Brașov ­ frecvența 106,4 MHz ­ unanimitate;       News SRL Slobozia ­ Fresh FM ­ nouă
      SC EBS REI SRL Cluj Napoca ­ EBS  14. Murfatlar (Constanța) ­ frecvența voturi  pentru:  Monica  Gubernat,
      Radio ­ șapte voturi pentru: Monica 95,9 MHz ­ SC Scorpion Impex Nicolaie  Bălașa,  Borsos  Orsolya,
      Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos Or­ Evenimentul Sibian SRL Sibiu ­ Radio Cristina  Pocora,  Valentin­Alexandru
      solya, Ionel Palăr, Valentin­Alexandru Eveniment FM ­ 9 voturi pentru: Monica Jucan,  Ramona  Sorescu,  Răsvan
      Jucan,  Ramona  Sorescu,  Răsvan Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos Popescu, Oana Dincă, Ionel Palăr;
      Popescu;              Orsolya, Ionel Palăr, Cristina Pocora,  22. Rupea (Brașov) ­ frecvența 90,3
       6. Constanța ­ frecvența 91,6 MHz ­ Dorina Rusu, Valentin­Alexandru Jucan, MHz ­ SC Radio Transilvania LBM SRL
      SC Play Broadcasting Media SRL Ramona Sorescu, Răsvan Popescu;  Oradea ­ Radio Transilvania ­ opt
      Constanța ­ Play Radio ­ șase voturi  15. Nehoiu (Buzău) ­ frecvența 88,2 voturi pentru, următorii membri: Monica
      pentru:  Nicolaie  Bălașa,  Cristina MHz ­ Se va relua votul într­o ședniță Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos
      Pocora, Oana Dincă, Ionel Palăr, următoare. După trei tururi de vot, Orsolya,  Cristina  Pocora  Valentin­
      Valentin­Alexandru  Jucan,  Ramona niciuna dintre societățile înscrise nu a Alexandru Jucan, Ramona Sorescu,
      Sorescu;              obținut numărul legal de voturi. Focus Răsvan Popescu, Dorina Rusu;
       7. Curtea de Argeș (Argeș) ­ FM Nehoiu a obținut cinci voturi: Dorina  23. Sighișoara (Mureș) ­ frecvența
      frecvența 90,9 MHz ­ SC Radio Guerrilla Rusu, Oana Dincă, Răsvan Popescu, 94,5 MHz ­ SC EBS REI SRL Cluj­
      SRL București ­ Radio Guerrilla ­ Mircea Toma, Cristina Pocora, iar Radio Napoca ­ EBS Radio ­ nouă voturi
      unanimitate;            Boom a obținut trei voturi: Ramona pentru: Monica Gubernat, Nicolaie
       8. Câmpulung (Argeș) ­ frecvența Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Borsos Orsolya, Ionel Palăr,
      91,9 MHz ­ SC Clar Television SRL Bălașa. Radio Vocea Speranței și Jurnal Valentin­Alexandru  Jucan,  Ramona
      Drăgășani ­ Clar FM Muscel ­ 10 voturi FM nu au obținut niciun vot; Sorescu, Răsvan Popescu, Cristina
      pentru: Monica Gubernat, Nicolaie  16. Pașcani (Iași) ­ frecvența 90,1 Pocora, Oana Dincă;
                                                 continuare în pag. 4

                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8