Page 5 - Media Expres nr. 7 (269) / iulie 2022
P. 5

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      Cazul Emilia Șercan ­ 7 organizații


      europene și internaționale au transmis o

      nouă scrisoare către autorități      Mai multe organizații au publicat la 28 iunie o nouă scrisoare  națională și europeană existentă, pentru a se
      deschisă adresată autorităților, pentru a­și împărtăși "îngrijorarea  asigura că drepturile fundamentale sunt
                                        protejate și că actul de justiție este îndeplinit
      profundă" cu privire la întârzierea investigațiilor privind publicarea  rapid în cazuri individuale și pentru a preveni
      fotografiilor personale ale jurnalistei Emilia Șercan și presupusa  apariția unei culturi a impunității în ceea ce
      scurgere a unor elemente ale anchetei în această infracțiune, după  privește atacurile împotriva jurnaliștilor”.
                                                    rapidă
                                                        și
                                                acțiunea
                                          "Într­adevăr,
      ce ziarista a publicat date despre plagiatul premierului Nicolae  transparentă a autorităților în cazul Emiliei
      Ciucă la începutul anului, iar apoi a devenit ținta unei încercări de  Șercan este în interesul îmbunătățirii stării
      compromitere cu autori rămași necunoscuți.             libertății presei în România, care recent a scăzut
                                        ca urmare a unui număr tot mai mare de
          "Necesitatea imperioasă" a unor  "Este de maximă importanță ca ancheta  amenințări și a dus la clasarea de către RSF a
      investigații independente a fost subliniată într­o  atât cu privire la amenințările care au vizat­o pe  țării pe locul 56 în Indexul mondial al libertății
      primă scrisoare deschisă, pe care organizațiile  Emilia Șercan, cât și cu privire la presupusa  presei".
      au trimis­o autorităților române în aprilie 2022,  scurgere a pozelor ei furate, din cadrul urmăririi  Scrisoarea este adresată către Premierul
      se arată în documentul citat.   penale, să se desfășoare în deplină  României, Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor
        "Deși se aplică principiul confidențialității  independență și să ajungă la o rezolvare cu  Interne al României, Lucian Bode, procurorul
      anchetei, autoritățile de aplicare a legii par să fi  succes cât mai curând posibil". general  al  României,  Gabriela  Scutea,
      eșuat – conform informațiilor disponibile – în a  După cum a afirmat vicepreședinta  procurorul general de pe lângă Curtea de Apel
      face progrese semnificative la patru luni după ce
      Emilia Șercan a devenit ținta hărțuirii și a unei
      campanii de defăimare prin publicarea foto­
      grafiilor sale private și prin presupusa scurgere
      de elemente cheie ale anchetei penale,
      amplificând expunerea pozelor sale private".
        "Mai mult, nici răspunsul Ministerului
      Afacerilor Interne la scrisoarea deschisă
      menționată mai sus, nici răspunsul statului la
      alerta publicată pe platforma Consiliului Europei
      pentru promovarea protecției jurnalismului și a
      siguranței  jurnaliştilor,  nu  au  abordat
      preocupările legitime ale organizaţiilor noastre
      cu privire la progresul anchetei privind scur­
      gerea" (de informații, n.red).
        "Prin  urmare,  organizațiile  noastre
      constată că autoritățile nu acordă acestei
      investigații un statut prioritar și nici nu îi alocă
      resurse suficiente. Garantarea unei investigații
      rapide și independente pare cu atât mai
      necesară și mai urgentă în lumina riscului de
      alterare a probelor și a inaccesibilității probelor,
      cauzate de întârziere".
        "Acest lucru ar putea complica semnificativ
      desfășurarea corectă a investigației. Mai mult,
      informațiile nou adăugate la dosar indică o
      posibilă implicare a poliției în presupusa
      scurgere din investigația penală asupra
      infracțiunii, întrucât în mass­media a apărut o
      captură de ecran pe care Emilia Șercan o
      furnizase polițiștilor, alături de pozele sale
      private. Se pare că, înainte de scurgere, doar
      poliția ­ pe lângă jurnalista însăși ­ a avut acces
      la această captură de ecran".
        "Această ultimă ipoteză este susținută de
      un recent raport de expertiză independentă care
      concluzionează că orice supraveghere a  Comisiei Europene, Vera Jourova, în răspunsul  București,  Ioan  Viorel  Cerbu, Avocatul
      dispozitivelor reclamantei Emilia Șercan este  său la scrisoarea deschisă a deputaților din  Poporului, Renate Weber, Inspectorul General al
      puțin probabilă".         Parlamentul European cu privire la cazul Emilia  Poliției Române, Chestor de poliție Benone­
        "Este cu atât mai important să investigăm  Șercan, „Comisia solicită statelor membre să  Marian Matei, și este semnată de Reporteri fără
      aceste infracțiuni cu cât vizează în mod specific  investigheze și să urmărească penal toate  Frontiere (RSF), ActiveWatch, Article 19 Europe,
      o jurnalistă care a fost amenințată pentru  faptele penale comise împotriva jurnaliştilor, fie  Federația Europeană a Jurnaliştilor (EFJ), OBC
      anchetele ei privind practicarea plagiatului de  online, sau offline, într­o manieră imparțială,  Transeuropa (OBCT), European Centre for
      către șefi ai celor mai înalte instituții ale statului,  independentă, eficientă, transparentă și în timp  Press and Media Freedom (ECPMF) și
      inclusiv instituții militare de învățământ". util (...) și (să) utilizeze pe deplin legislația  Committee to Protect Journalists (CPJ).
                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10