Page 4 - Media Expres nr. 7 (269) / iulie 2022
P. 4

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE      urmare din pag. 3
       24.  Slatina  (Olt)  ­ de vot, niciuna dintre cele Jucan, Ramona Sorescu, București ­ PRO FM ­
      frecvența 92,4 MHz ­ SC două societățile înscrise nu a Dorina Rusu, Oana Dincă, unanimitate;
      Grupul  Media  Camina obținut numărul legal de Ionel Palăr;       33.  Zalău  (Sălaj)  ­
      (G.M.C.) SRL București ­ voturi. Jurnal FM nu a  30.  Turnu  Măgurele frecvența 1,584 KHz ­ SC
      Radio ZU ­ șase voturi obținut niciun vot, iar True (Teleorman)  ­  frecvența Angus  Resources  SRL
      pentru: Monica Gubernat, FM patru voturi: Dorina 100,6  MHz  ­ Asociația Popești Leordeni ­ Radio
      Nicolaie  Bălașa,  Borsos Rusu, Oana Dincă, Răsvan Centrul  Media  Adventist Gold FM ­ opt voturi pentru:
      Orsolya, Valentin­Alexandru Popescu, Mircea Toma; Voluntari ­ Radio Vocea Nicolaie  Bălașa,  Monica
      Jucan, Ramona Sorescu,  27. Suceava ­ frecvența Speranței ­ zece voturi Gubernat,  Oana  Dincă,
      Răsvan Popescu;     92,4 MHz ­ SC Activ Media pentru, următorii membri: Valentin­Alexandru  Jucan,
       25.  Snagov  (Ilfov)  ­ Services SRL Suceava ­ Monica Gubernat, Nicolaie Răsvan  Popescu,  Ionel
      frecvența 103,1 MHz ­ SC Impact  FM  Regional  ­ Bălașa,  Borsos  Orsolya, Palăr,  Ramona  Sorescu,
      PHG Media Invest SRL unanimitate;       Ionel Palăr, Cristina Pocora, Mircea Toma;
      București ­ Radio RHM ­ opt  28. Tecuci (Galați) ­ Dorina  Rusu,  Valentin­ 34. Zărnești (Brașov) ­
      voturi pentru: Monica Gu ­ frecvența 106,1 MHz ­ SC Alexandru Jucan, Ramona frecvența 88,2 MHz SC
      bernat, Nicolaie Bălașa, Bor ­ Radio Galați SRL Galați ­ Sorescu, Răsvan Popescu, Radio Hit FM SRL Sebeș ­
      sos Orsolya, Cristina Po cora, Radio Galați ­ unanimitate; Mircea Toma;  Hit FM Brașov ­ șase voturi
      Valentin­Alexandru  Ju can,  29. Toplița (Harghita) ­  31. Vaslui ­ frecvența pentru, următorii membri:
      Ramona Sorescu, Răsvan frecvența 89,5 MHz ­ SC 89,2 MHz ­ SC ABC Plus Nicolaie  Bălașa,  Borsos
             l
      Popescu, Ionel Pa ăr;  Radio Hit FM SRL Sebeș ­ Media SA Oradea ­ Național Orsolya,  Dorina  Rusu,
       26. Soveja (Vrancea) ­ Hit FM Harghita ­ opt voturi FM ­ unanimitate; Valentin­Alexandru  Jucan,
      frecvența 88,2 MHZ ­ se va pentru: Monica Gubernat,  32. Videle (Teleorman) ­ Răsvan Popescu, Mircea
      relua votul în prima ședință Nicolaie  Bălașa,  Cristina frecvența 90,4 MHz ­ SC Toma.
      următoare. După trei tururi Pocora,  Valentin­Alexandru Campus Media TV SRL

      Președintele Iohannis a promulgat

      Legea pentru comunicaţiile electronice


      Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 6 iulie, legea pentru   trans punerea în legislaţia
      modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul       naţională a Directivei (UE)
      comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a  2018/1972 a Parlamentului
                                             European şi a Consiliului din
      dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice.               11  decembrie  2018  de
                                             instituire a Codului european
         Pe 29 iunie, Senatul a mentale, prin posibilitatea ca
      adoptat,  în  calitate  de servicii care activează în
      cameră decizională, acest domeniul siguranţei naţio­
      act normativ, după ce a nale să solicite informaţii
      eliminat mai multe prevederi transmise de utilizatori prin
      declarate  neconstituţionale aplicaţii de tip WhatsApp și
      de Curtea Constituțională, Telegram.
      între care şi cea potrivit  Prin reexaminarea ac­
      căreia furnizorii de servicii de tului normativ, a fost eli­
      găzduire electronică aveau minată prevederea potrivit
      obligaţia  de  a  furniza căreia furnizorii de servicii de
      informaţii referitoare la datele găzduire  electronică  cu
      de trafic, de identificare a resurse IP au obligaţia „să
      abonaţilor  sau  clienţilor, furnizeze informaţiile reţinute
      modalităţi de plată şi istoricul sau stocate referitoare la
      accesărilor.       date de trafic, date de
         Senatul a votat legea identificare a abonaţilor sau
      în forma agreată de Camera clienţilor, modalităţi de plată
      Deputaţilor, în şedinţa din 22 şi istoricul accesărilor cu
      iunie, care a reexaminat momentele de timp aferente,
      actul normativ ca urmare a corespunzătoare adresei IP
      deciziei Curţii Constituţionale identificate în actele de
      din 18 mai, de necons­ autorizare  dispuse  în
      tituţionalitate  a  anumitor conformitate cu Codul de  modificarea  prealabilă  a  al comunicaţiilor electronice
      articole din lege.    procedură penală şi al Legii  documentaţiilor de urbanism,  (reformare), stabilirea unor
         Iniţial, proiectul a fost 51/1991 privind securitatea  cu condiţia ca, în cazul am­ măsuri de facilitare a dez­
      adoptat în 2 martie de către naţională”.   plasării supraterane, supra­ voltării reţelelor de comu­
      Senat, în calitate de cameră  Alte  prevederi  eli­ faţa cumulată a amprentei la  nicaţii electronice, stabilirea
      decizională,  şi  a  fost minate se referă la faptul că,  sol a acestor elemente de  unor măsuri de facilitare a
      contestat la Curtea Consti­ prin derogare, elementele de  infrastructură fizică să nu  supravegherii pieţei echi­
      tuţională de parlamentari ai infrastructură fizică necesare  depăşească 50 de metri  pamentelor radio şi apa­
      USR, ai AUR şi de către susţinerii reţelelor de co­ pătraţi şi 10% din suprafaţa  ratelor și stabilirea cadrului
      Avocatul Poporului, pe motiv municaţii electronice puteau  totală a spaţiului verde în ca­ de comunicare a documen­
      că ar fi încălcat unele fi amplasate pe spaţiile verzi  drul căruia sunt amplasate. telor prin intermediul ser­
      drepturi şi libertăţi funda­ situate în intravilan, fără  Legea are ca obiect  viciului „My ANCOM”.      4                                          IULIE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9