Page 13 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 13

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      Orange România are un nou Chief

      Marketing Officer din 1 noiembrie
      Orange România anunță numirea lui Antoine Drevon în rolul de Chief Marketing Officer
      începând cu 1 noiembrie 2022. Acesta preia responsabilitățile lui Pierre­Etienne Cizeron, care
      a dat curs altor provocări profesionale, se arată într­un comunicat difuzat de Orange la 27
      octombrie.


       Cu o experiență de peste
      două decenii în industria de
      telecomunicații, în distribuție
      și marketing pentru servicii de
      internet fix și mobil, pe piețe
      diverse precum Franța, Sene ­
      gal sau Iordania, Antoine de ­
      ține expertiză comercială so ­
      lidă, atât la nivel strategic, cât
      și operațional, și are abilități
      dovedite în managementul e ­
      chi pelor internaționale.
        t
       An oine este absolvent al
      EDHEC ­ Ecole des Hautes
      Etu des  Commerciales  du
      Nord, iar parcursul său pro ­
      fesional în cadrul Grupului
      Orange a început în 2002, ca
      parte a Orange Graduate Pro ­
      gram.
       Primele roluri impor ante
                t
      din companie au fost cele de
      Voice Department Manager la
      Orange France Home și
      Mobile CBM Marke ing Mana ­
              t
      ger la Orange France Mobile.
       Cele mai recente funcții
      deținute de­a lungul carierei
      sale la Grup au fost în
      Iordania,  ca  Director  de
      Marketing, și în biroul Orange
      din Maroc, care deservește
      17 țări din Grupul Orange, ca
      responsabil  de  Business
      Development, cadru opera ­
      țional și performanță trans ­
                 t
      versală în Orange Orien ul
      Mijlociu și Africa (OMEA)
       Din rolul său, Antoine va
      coordona strategia de mar ­
      keting pentru segmentul B2C
      al Orange România, de brand
      si comunicare, cu accent pe
      convergența fix­mobil, îmbu ­
       t
      nă ățirea experienței digitale a
      clienților și pe crearea de
      sinergii între serviciile de
      telecomunicații și cele finan ­
      ciare mobile.
       Antoine va ra porta Liud ­
      milei Climoc, CEO Orange
      România, și va fi parte din
      echipa executivă a com ­
      paniei.
       Totodată, Antoine va avea
      un rol important în a contribui
      la ambiția strategică a Orange
      România de a deveni ale ­
      gerea #1 pentru servicii con ­
      vergente pe piața locală.
                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18