Page 11 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 11

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI      Ce componente de rețea înlocuim la

      abonat după folosirea spectrului extins


      în rețelele de cablu?


      Arttu Purmonen, Vice President, System & Content Marketing al Teleste, a
      participat la ANGA COM 2022 la o discuție pe marginea DOCSIS 4.0 și a
      spectrului extins folosit în comunicațiile prin cablu. În timpul și după discuțiile
      de la evenimentul cabliștilor germani, acesta a primit mai multe întrebări
      legate de subiect și a decis să publice pe site­ul companiei un articol care
      sintetizează prezentarea și în care răspunde întrebărilor. (adaptare de Mihai
      Pavelescu după un articol publicat pe www.teleste.com).
        Premisa articolului este că mulți ope ­ însă modificări de echipamente în ca ­
       ratori de cablu europeni plănuiesc să treacă binetele stradale și o planificare atentă de

       de la rețelele de cablu de 65/85 MHz la up grade, care merge până în casele abo ­
       204/258 MHz deoarece împărțirea ca nalelor naților.
       pe 65/85 MHz nu mai este su icientă și  Majoritatea operatorilor din Europa au  Arttu Purmonen
                   f
       companiile care folosesc fibra optică FTTH deja în uz elemente de rețea capabile de
       sau wireless­ul fix bat la ușile cli enților cu 204/258 MHz care acceptă frecvențe de  scurgere care deranjează tunerele și
       oferte superioare.         până la 1,2 GHz, prin urmare în zona pu ­ posibilele probleme de intrare FM.
        Din cauza concurenței, vitezele în blică trebuie schimbate numai diplexoarele  Din păcate, această opțiune este
       bandă largă sunt în creștere și convergența plug­in, susține inginerul Teleste. costisitoare și adesea nepractică.
       rețelei, cu arhitectură de acces distribuit  O parte dintre întrebările care au fost  De obicei, operatorii au definit o
       (DAA), a devenit un punct de planificare pe puse în acest context: se poate trece treptat  anumită limită pentru amonte per abonat, de
       agenda cabliștilor. Lansarea DAA necesită  către diviziunea 204/258 MHz sau trebuie  exemplu 50 Mbit/s, care declanșează o
                        schimbate toate componentele rețelei, în  nouă instalare de prize de perete, dar numai
                        special prizele de perete, simultan? Dacă  acest utilizator "greu", de 50 Mbit/s,           ISSN 1582­2591
             Editura:
          MEDIA EXPRES SRL
         J 51/358/2002, RO15052199
          str. Mihai Bravu nr. 168,
         Oltenița, cod 915400 CL, România
             Cont nr. :
         RO47 RZBR 0000 0600 0318 0856
         Raiffeisen BANK Ag. Oltenița

             Redacția:
        ­ București, str. Luca Stroici, nr. 35,
           cod 020583, sector 2,
          Tel. /Fax: +40 314 252 103
        ­ Oltenița, str. Mihai Bravu nr. 168,
            cod 915400 CL
          Mobil: +40 722 674 639;
          media.expres@gmail.com
          news@mediaexpres.net
           www.mediaexpres.ro
           www.mediaexpres.net
                        schimbarea treptată este posibilă, ce ar  primește prize de perete de 204/258 MHz,
          EDITOR: Mihai Pavelescu                     în timp ce vecinii pot continua să folosească
        Colaboratori: ing. Ștefan Nedeluș  trebui luat în considerare? Ce se întâmplă  prizele de perete de 65/85 MHz.
         (DVB Inventor), Petre Barbu  dacă un vecin are încă o priză de perete de
           Corectura: M. Șerban    65/85 MHz?              În acest caz, operatorul poate utiliza
                          Din punct de vedere tehnic, arată  blocul OFDMA superior împreună cu
          Publicitate și distribuție:                  modemul DOCSIS 3.1.
          Mobil: +40 770 298 970   specialistul Teleste, cea mai ușoară opțiune  Blocul OFDMA inferior nu este utilizat
         sales.media.expres@gmail. com ar fi schimbarea tuturor prizelor de perete
          sales@mediaexpres.net    simultan și folosirea de prize de perete cu  dacă miezul CCAP nu acceptă modificări ale
                        izolație ridicată de la port la port. În acest  profilului de modulație dinamică per
        NOTA: Știrile incluse în MEDIA EXPRES  caz, o alternativă pentru viitor ar fi alegerea  subpurtător. Odată ce toate prizele de
       pot fi folosite numai pentru informarea Dvs.  de prize de perete pentru 1,8 GHz. perete dintr­un segment de rețea au fost
       personală și nu pot fi publicate, integral sau  Actualizarea completă a rețelei de  actualizate, și blocul OFDMA inferior poate fi
       parțial, fără acordul scris al EDITORULUI.              utilizat în siguranță.
                        204/258 MHz ar elimina problemele de


                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16