Page 6 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 6

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

      SES lansează prima platformă de


      distribuție prin satelit dedicată

      conținutului sportiv și evenimentelor

      SES, liderul în soluții globale de conectivitate pentru conținut, a  foarte populare precum NFL,
      anunțat lansarea unei platforme premium prin satelit pentru distribuția   Premier League sau liga Seria A
                                             feminină și până la zonele cu un
      de conținut sportiv și evenimente, noua platformă permițând      public mai nișat, cum ar fi sporturile
      agregarea și distribuția acestui tip de conținut în Europa și regiunea    cu motor.
                                               SES
                                                      singura
                                                  operează
      MENA (Africa de Nord & Orientul Mijlociu).                  constelație multi­orbită de sateliți,
        Noua platformă de distribuție  Championship și FIA European  Gosetti, Head of Sales, Sports &  oferind acoperire globală și perfor ­
      oferă o acoperire solidă în fascicul  Rally Championship. Florian Ruth,  Events la SES.  manță înaltă, inclusiv sistemul de
      extins și utilizează cea mai recentă  Senior Director Content and  „Este pentru prima dată când  latență joasă O3b, pe orbită medie.


      modulare  DVBS2x,  oferind  Communication, WRC Promoter:  SES lansează o platformă dedicată  Prin utilizarea unui rețele
      deținătorilor de drepturi media și  „Pe măsură ce numărul eve ni ­ conținutului  sportiv  și  eveni ­ extinse și inteligente, pregătită
      utilizatorilor autorizați ai fluxului  mentelor noastre crește, ne bu ­ mentelor în Europa și regiunea  pentru soluții cloud, SES este
      video un randament înalt, eficiență  curăm să extindem parteneriatul cu  MENA, fapt ce reconfirmă anga ­ capabilă să ofere soluții de
      sporită a rețelei, flexibilitate și  SES pentru distribuția de conținut  jamentul nostru față de clienții și  conectivitate de înaltă calitate
      securitate. Platforma va sprijini  prin satelit și să folosim noua  partenerii pe care îi avem în aceste  oriunde la sol, pe apă și în aer, și
      diverși clienți, inclusiv radiodifuzori,  platformă SES pentru distribuția  zone. Această platformă, alături de  este partener de încredere al celor
      ligi sportive profesioniste, asociații  europeană și MENA. Am avut o  întreaga noastră flotă geosta ­ mai  importante  companii  de
      sportive naționale și internaționale  relație fructuoasă în ultimii cinci  ționară, infrastructură de fibră și IP,  telecomunicații din lume, operatori
      și deținătorii de drepturi sportive  ani, SES oferind un SLA de  ne vor permite să ajungem la cea  de telefonie mobilă, guverne,
      care transmit evenimente sportive  încredere și la nivel înalt, iar  mai vastă audiență”. furnizori de conectivitate și servicii
      majore care au loc la nivel global,  conținutul nostru video a ajuns la  Lider în sport și evenimente,  cloud, platforme video și deținători
      inclusiv sporturi de iarnă și sporturi  fanii sporturilor cu motor din  SES difuzează peste 700 de ore de  de conținut. Rețeaua video a SES
      cu motor care se derulează până la  regiune”.   conținut sportiv premium în fiecare  transmite ~8.000 posturi și acoperă
      finalul anului acesta.    „Odată  cu  revirimentul  zi și lucrează cu peste 500 de  peste 366 milioane de gospodării,
        Unul dintre primii clienți SES  sportului și evenimentelor după cei  clienți din domeniile sport și  oferind servicii media administrate
      care va utiliza capabilitățile noii  doi ani de pandemie, trebuie să ne  evenimente. SES difuzează o  pentru conținut liniar și non­liniar.
      platforme pentru transmiterea de  asigurăm că partenerii noștri sunt  gamă largă de conținut sportiv, de  Compania este listată la bursele de
      sporturi cu motor în regiunea  capabili să distribuie conținut  la fotbal profesionist masculin și  la Paris și Luxembourg (Semn:
      EMEA este  WRC  Promoter,  sportiv către fani într­un mod fiabil  feminin, fotbal american, tenis, golf  SESG). Mai multe informații sunt
      compania responsabilă de dre p ­ și la cea mai înaltă calitate a  și cricket, până la ciclism. Acestea  disponibile la: www.ses.com.
      turile competițiilor FIA World Rally  imaginii”, a adăugat Michele  includ transmisii din campionate      6                                        NOIEMBRIE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11