Page 4 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 4

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

      Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch se


      solidarizează cu jurnalista

      Parászka Boróka      ActiveWatch își exprimă solidaritatea cu Parászka Boróka, jurnalistă  pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea
      a radioului public de limbă maghiară Radio România Târgu Mureș,   la săvârşirea căreia s­a instigat.
                                          (3) Dacă instigarea publică a avut ca
      țintă a unor mesaje formulate public de politicianul maghiar de  urmare comiterea infracţiunii la care s­a instigat,
      extremă dreaptă Bartha Barna, care a spus că jurnalista ar trebui  pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru
      spânzurată de către secuii din România.               acea infracţiune.

        "Condamnăm  ferm  discursul  public
      extremist de incitare la violență împotriva acestei
      jurnaliste și de incitare la ură și discriminare
      împotriva atât a jurnaliștilor, cât și a minorităților
      etnice romă și evreiască, de care se face
      responsabil politicianul Bartha Barna", se arată
      într­un comunicat ActiveWatch difuzat la 4
      noiembrie.
        "Reamintim că discursul extremist de
      acest tip reprezintă o infracțiune și solicităm
      Parchetului General să se sesizeze din oficiu
      pentru cercetarea faptelor de natură penală de
      instigare publică la comiterea de infracțiuni și
      incitarea publicului la ură sau discriminare
      împotriva unei categorii de persoane, prevăzute
      de Codul penal (art. 368 și 369). Salutăm
      comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean
      Mureș prin care anunță sesizarea din oficiu în
      cauză cu speranța demarării unei anchete
      rapide și efective de natură a sancționa derapaje
      de o asemenea gravitate inclusiv prin mijloace
      de drept penal".
        "La rândul său, Reporteri fără Frontiere a
      publicat un mesaj pe Twitter în care condamnă
      amenințările la adresa jurnalistei Parászka
      Boróka și cere ca astfel de atacuri să fie
      investigate penal [...]”.
        ActiveWatch reamitește că, într­un discurs
      susținut în spațiul public, în prezența presei,
      Bartha Barna, reprezentantul partidului Mi
      Hazánk (Patria Noastră), partid ce deține 9% din
      Parlamentul de la Budapesta, a afirmat:
        “Distruge secuimea, oamenii din secuime
      prin intermediul unor programe distructive,
      perturbatoare realizate cu mare finețe de către
      evrei. Nivelul la care a decăzut starea
      sufletească a poporului secuiesc se datorează în
      fapt limbii maghiare, din cauza mizeriei cu care a
      fost hrănit prin intermediul televiziunii. Or, se
      poate eventual asculta o emisiune semnată de
      Parászka Boróka la Radio Tg. Mureș. Dacă
      maghiarii nu pot spânzura astfel de oameni, nu­i
      pot elimina din rândul lor, atunci nu e de mirare  akasztas)      Cod penal ­ Art. 369: Incitarea la violenţă,
      că suntem unde suntem. Și ea se mai și declară  ActiveWatch invocă aplicarea art. 368 din  ură sau discriminare. Incitarea publicului, prin
      de a fi de origine secuiască. Nu știu cine  Codul penal care condamnă instigarea publică: orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare
      cunoaște activitatea lui Parászka Boróka, dar nu  (1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în  împotriva unei categorii de persoane sau
      am cuvinte pentru activitatea sa. Poporul ar  scris sau prin orice alte mijloace, să  împotriva unei persoane pe motiv că face parte
      trebui să îi elimine pe cei ca ea. Secuii ar trebui  săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu  dintr­o anumită categorie de persoane definită
      să protesteze împotriva posibilității ca asemenea  închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă,  pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
      persoane să poată lucra la radio sau oriunde  fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de  religie, gen, orientare sexuală, opinie ori
      altundeva. Vorbim de o jurnalistă teribil de  lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s­a  apartenenţă politică, avere, origine socială,
      inteligentă, dar eu n­am mai văzut în viața mea  instigat.     vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă
      așa o lepădătură.”          (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este  sau infecţie HIV/SIDA, considerate de făptuitor
        (Sursa: Telex.hu ­ https://telex.hu/belfold/ comisă de un funcţionar public, pedeapsa este  drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în
      2022/11/03/bartha­barna­mi­hazank­ închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea  raport cu celelalte, se pedepseşte cu închisoare
      sepsiszentgyorgy­paraszka­boroka­ujsagiro­ exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi  de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

      4                                        NOIEMBRIE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9