Page 7 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 7

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      Brățările dacice la lansarea primei


      producții românești HISTORY Channel

      ­ „Misterul Aurului Dacic”       Jurnaliști, vedete și pasionați de istorie au fost prezenți în incinta Muzeului  a romanității”, care a fost deschisă
       Național de Istorie pentru lansarea serialului documentar „Misterul Aurului  publicului începând de vineri, 28
       Dacic”, prima producție românească a televiziunii HISTORY Channel.  octombrie 2022.
                                               Proiectul expozițional a fost
       Evenimentul a avut loc marți, 25 octombrie.                 conceput și coordonat de Muzeul
                                             Național de Istorie a României, sub
         Evenimentul a debutat cu o  dacă am rămâne într­o singură  premieră pentru mine să fac parte  egida Ministerului Culturii, realizat
                                             în colaborare cu 42 de de instituții
      sesiune de întrebări și răspunsuri  direcție sau într­o singură lumină,  dintr­un astfel de proiect. De obicei,  muzeale din România și Republica
      cu  producătorul  executiv  al  cred că ar fi incompletă abordarea.  eu călătoresc foarte mult singură și  Moldova. Expoziția are la bază
      documentarului, John Florescu  Avem parte de contribuția multor  duc un stil de viață foarte spontan.  conceptul expozițional materializat
      (Chainsaw Europe), regizorul Marin  specialiști care au adus valoare  Acum am avut un ritm foarte intens,  într­un proiect de mare succes,
      Dinescu, gazdele emisiunii – Paul  acestui serial documentar”, a spus  un program planificat la oră, la  „Tezaure arheologice din România.
      Ipate și Simina Cernat, Directorul  regizorul Marin Dinescu. minut, și a trebuit să locuiesc și să  Rădăcini dacice și romane”,
      de Programe HISTORY Channel  „Este un proiect aparte  lucrez în același timp cu o echipă  realizat,  în  anul  2021,  la
      pentru Polonia și Europa Centrală  pentru  mine,  este  primul  destul de mare”. prestigiosul Muzeu Național de
      și de Est, Bartłomiej Major, și Dr.  documentar la care particip din  „Dacă există minuni care  Arheologie din Madrid. Expoziția se
      Ernest  Oberländer­Târnoveanu,  poziția asta și mai ales subiectul  poate într­o bună zi vor deveni le­ află sub patronajul media al
      directorul general al Muzeului  este unul în același timp foarte  gendă, între acestea ar trebui să  HISTORY Channel.
      Național de Istorie a României.  vast. Proiectul are și o notă  punem și recuperarea brățărilor  „Misterul Aurului Dacic” este
      Discuția a fost moderată de  sentimentală, pentru că sunt atașat  dacice. Nu am fi avut nicio șansă  un show hibrid docu­reality cu
      jurnalista Mihaela Simina.  de istorie prin prisma tatălui meu.  să le avem astăzi în muzeu fără  peisaje fermecătoare, reconstituiri
         „În cadrul producției am  Pe măsură ce am acumulat mai  ajutorul domnului procuror Augustin
      colaborat cu istorici din România,
      Italia, Franța, pentru că este un
      subiect care creează senzație. Am
      dorit, cu toate acestea, să ne
      păstrăm cu picioarele pe pământ,
      să rămânem pragmatici. Din acest
      motiv am dorit să verificăm toate
      faptele pe care le aveam la
      dispoziție.  Am  călătorit  în
      Transilvania și la Roma, am stat de
      vorbă cu oamenii, încercând să
      punem informațiile cap la cap. Cu
      toate acestea, a fost destul de
      dificil, pentru că este vorba despre
      o poveste veche de mii de ani”, a
      declarat producătorul executiv al
      documentarului, John Florescu.
         „Pentru mine, România este
      un loc foarte special și la fel este și
      pentru HISTORY Channel, dovadă
      fiind popularitatea pe care o are
      HISTORY Channel în România –
      aflându­se în top 10 al televiziunilor
      urmărite de români. Românii iubesc
      documentarele istorice și alegerea
      noastră a constituit un pas firesc în  multe informați și prin interviurile pe  Lazăr, care nu numai că a devenit  istorice și povești pline de magie.
      vederea dezvoltării acestui gen de  care le­am făcut cu specialiștii, am  interesat, dar apoi, cu o tenacitate  În rolurile principale ale acestei
      programe. Avem intenția de a  ajuns să mă atașez de acest popor  ardelenească, a urmărit pas cu pas  aventuri se află cunoscutul actor
      realiza producții locale viitoare, cel  dispărut și despre care se știu atât  aceste piese peste mări și țări,  Paul Ipate și exploratoarea Simina
      puțin una în fiecare an”, a adăugat  de puține lucruri. Dacii au fost un  ajutând astfel la recuperarea a 13  Cernat. Premiera primului episod a
      Directorul  de  Programe  al  popor atât de evoluat, încât ei au  brățări dacice”, a spus Dr. Ernest  avut loc pe 31 octombrie, de la ora
      HISTORY Channel pentru Polonia  înțeles că aurul nu e pentru  Oberländer­Târnoveanu, directorul  21:00.
      și Europa Centrală și de Est,  oameni, aurul aparține zeilor”, a  general al Muzeului Național de  Pornind de la Roma antică
      Bartłomiej Major.     spus actorul Paul Ipate. Istorie a României.    până în albiile râurilor din jurul
         „Pentru mine, ca povestitor  Exploratoarea Simina Cernat  Oaspeții au avut ocazia de a  Sarmizegetusei, Paul și Simina se
      în imagini, a fost foarte important  a subliniat că, „deși am călătorit 7  admira îndeaproape faimoasele  întâlnesc cu experți locali și
      cum să îmbinăm partea de istorie  ani cu rucsacul în spate, mai ales  brățări dacice într­un tur special  internaționali,  precum  și  cu
      cu mister astfel încât să fim  în Asia, recunosc că nu fusesem în  condus chiar de Dr. Ernest  căutători de aur care s­au cufundat
      coerenți, să fim relevanți și să  acea parte din România, în  Oberländer­Târnoveanu, făcând o  în misterele și pământurile unde
      păstrăm o linie echilibrată. Până la  Transilvania. Am rămas uimită de  avanpremieră a noii expoziții de la  astăzi se află cele mai mari rezerve
      urmă, e frumos să intri și în lumea  cât de frumoasă era natura și cât  Muzeul Național de Istorie a  de aur din Europa.
      miturilor și a folclorului local, dar  de primitori au fost oamenii. Este o  României, „Dacia. Ultima frontieră                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12