Page 3 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 3

MAR:
                                                D DI IN N  S SU UMAR:
                                 D Da a  V Vi in nc ci i  ­ ­  p pr re em mi ie er re el le e  l lu un ni ii i  i ia an nu ua ar ri ie e      4 4
                                        Manager Antenna Group 6
                G Ge er rg ge el ly y  B Be en nd da a  a a  f fo os st t  n nu um mi it t  G Ge en ne er ra al l  Manager Antenna Group 6
                          O Oa an na a  C Co oc ci ia aș șu u  a a  f fo os st t  r re ea al le ea as să ă  p pr re eș șe ed di in nt ta a  R RA AC C      1 10 0
                             E Es sa a  H Ha ar rj ju u  e es st te e  P Pr re eș șe ed di in nt te e  ș și i  C CE EO O  T Te el le es st te e   1 11 1
                                         N No ou ut tă ăț ți i  T TV VX X  I In nt te er rL LA AN N     2 27 7
                         Î În n  i ia an nu ua ar ri ie e  l la a  F FI IS SH HI IN NG G  & &  H HU UN NT TI IN NG G  C CH HA AN NN NE EL L      3 30 0
                                                 EDITORIAL
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      Piața de distribuție TV din România avea

      7,8 milioane de abonați la jumătatea
 Comandă Anuarul tipărit din secțiunea Abonamente doar pe www.mediaexpres.ro
      anului 2021


      Autori: Mihai Pavelescu, Chris Dziadul
      Numărul de abonați la televiziune este în declin din cauza scăderii
      DTH și a IPTV­ului, în vreme ce abonații la cablu sunt în creștere,
      potrivit unui raport statistic la jumătatea anului 2021, dat publicității de
      ANCOM. Tendința în cablu este contrară pieței din SUA, unde distri­
      buția lineară de televiziune este în declin.

        Cifrele ANCOM arată că sunt 7,8  România  a  suferit  mai  multe
      milioane de abonaţi la servicii TV (­0,1%), dintre  schimbări interesante în ultimii doi
      care 6 milioane prin cablu (77%, în creștere  ani este titlul articolului care pleacă de
      semestrială cu +3%), 1,6 milioane prin satelit ­  la cel mai recent raport statistic publicat
      DTH (­9%) și 0,1 milioane (­3%) prin IPTV. de autoritatea de reglementare ANCOM
        În funcție de numărul de abonați, primii  și care arată că numărul operatorilor
      trei furnizori erau RCS&RDS (63%), grupul  activi a scăzut de la 147 în T2 2019 la
      Telekom (14%) şi Vodafone (11%).  101 în același trimestru din 2021.
        Veniturile din sectorul telecom au  Cea mai mare reducere a fost
      înregistrat o ușoară scădere (­1%) în prima  înregistrată în sectorul cablului, numărul
      jumătate a anului 2021, totalizând 8,4 miliarde de  furnizorilor de servicii scăzând de la 144
      lei (1,7 miliarde de euro), din care telefonia  la 97. Furnizorii DTH, în schimb, au
      mobilă a generat 36% din totalul veniturilor,  rămas la fel, cinci, în timp ce furnizorii
      internetul fix și mobil 33%, retransmisia  de IPTV au crescut de la trei la patru.
      programelor TV 14%, telefonia fixă 9%, iar
      celelalte tipuri de reţele/servicii 8%. Între timp, numărul total de
        În funcție de veniturile obținute din  abonați la TV cu plată, în ceea ce era  liderul de piață Telekom a înregistrat o
      comunicaţii electronice, primii trei furnizori erau:  deja o piață saturată, a crescut de la  scădere de la 37,4% la 33,4%.
      Orange (25%), Vodafone (24%) și grupul  7,63 milioane la 7,79 milioane în doi ani.  Alte statistici reținute de analistul
      Telekom (24%).           Poate că singura surpriză a fost o  citat au inclus faptul că, pe lângă
                       reducere de 0,1% în prima jumătate a  creșterea numărului de abonați la cablu,
                       anului 2021, deși aceasta s­ar putea  procentul care utilizează servicii digitale
                       dovedi a fi o anomalie, mai notează  a scăzut de la 49% la 48% în perioada
                       Dziadul.              de doi ani și cablul a reprezentat 62%
                          În mod semnificativ, RCS&RDS  din abonamentele digitale, DTH și IPTV
                       (Digi) și­a consolidat poziția pe piața de  având o pondere de 35% și, respectiv,
                       televiziune cu plată în ansamblu, în  3%.
                       perioada avută în vedere. Ponderea sa  La  chestionarea  abonaților,
                       de abonați a crescut de la puțin peste  studiul a constatat că satisfacția față de
                       jumătate (51,2%) în T2 2019 la aproape  serviciul lor de cablu, DTH sau IPTV a
                       două treimi (63,3%) în T2 al anului  scăzut de la 61% în 2019 la 49% în
                       2021. Pe locul doi, Telekom a înregistrat  2021. Raportul de date statistice privind piața
                       o scădere de la 18% la 13,7%, iar  de comunicații electronice din România pentru
                       Vodafone pe locul trei, de la 11,9% la  semestrul I 2021 este realizat de ANCOM pe
                       11,3%.               baza datelor statistice raportate semestrial de
                          Dominația Digi a fost și mai  furnizorii care au obligația de a transmite către
                       evidentă în sectorul cablului, unde  ANCOM valorile indicatorilor corespunzători
                       ponderea sa a crescut de la 63,2% la  categoriilor de servicii conform Deciziei nr.
                       74,4%, în timp ce Vodafone (16,9% la  333/2013 și este disponibil online la adresa
                       14,6%) și Telekom (8,3% la 6,6%) au  https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/
        Cablul  este  încă  rege  în scăzut. RCS / Digi a crescut și ponderea  alldocuments/report.
      România și numărul conexiunilor în DTH, de la 24,3% la 27%, în timp ce
      continuă să crească, potrivit unui
      comentariu publicat de analistul media
      internațional  Chris  Dziadul  la  17
      decembrie, în Broadband TV News,
      realizat pe baza ultimelor date statistice
      ANCOM.
        În primele șase luni ale anului,
      cablul a crescut de la 5,36 milioane la
      6,03 milioane de abonați, numărul de
      abonați DTH a scăzut de la 2,13
      milioane la 1,63 milioane și în IPTV – în
      mod surprinzător, având în vedere
      popularitatea în creștere în alte părți, a
      scăzut de la 130.000 la 120.000.
        Piața de televiziune cu plată din                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8