Page 109 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 109

109

       Cifra de afaceri (2020) EURO: 235627, Angaja i 2019 vs. 2020: 3/1;
       Profit/pierderi (2020) EURO: -12837,
       Angaja i 2019 vs. 2020: 15/5;     44. Arsenoaiei & Mătășel
                          Compania: ARSENOAIEI SI MATASEL CON-
       43. Green Cell             SULTING SRL, CUI: 24386449,
       Compania: GREEN CELL SRL, CUI: 15377476, Adresa: STR. MIXANDREI 66 CAMERA 2
       Adresa: STR. CAIMATEI 10 CORP     BUCURESTI SECT 4,
       A,PARTER,CAMERA NR.6 BUCURESTI SECT 2,  Cifra de afaceri (2020) EURO: 34758,
       Cifra de afaceri (2020) EURO: 181627, Profit/pierderi (2020) EURO: -13243,
       Profit/pierderi (2020) EURO: 132417, Angaja i 2019 vs. 2020: 2/20;

              Top agen]ii de PR


                 cifre de afaceri 2020 / EURO

        Bilan]urile pe anul 2020 ale celor 48 de agen]ii de Public Relations din Anuarul MEDIA EXPRES
       arat` c` restric]iile instituite de pandemie n-au lovit atåt de r`u aceast` pia]`, cum ne a[teptam atunci,
       sub impulsul spaimei [i al panicii din cele dou` luni de carantin` (martie – aprilie 2020). Afacerile
       totale ale celor 48 de companii s-au contractat cu 15,2% fa]` de 2019, ajungånd la 43,94 de milioa-
       ne de euro. Pierderea provine din imposibilitatea PR-i[tilor de a mai organiza evenimente pentru
       clien]i. Dup` dep`[irea carantinei, cånd restric]iile s-au mai relaxat, în ciuda faptul c` organizarea
       de evenimente a fost în continuare restric]ionat`, agen]iile [i-au revenit al`turi de clien]ii care au g`sit
       noi forme (digitale) de comunicare.
        Surse din industrie au ar`tat c` absen]a evenimentelor nu a fost o lovitur` foarte puternic` pentru
       agen]iile de PR.
        Majoritatea agen]iilor mari au suferit sc`deri ale cifrelor de afaceri, chiar cu dou` cifre procen-
       tuale. Excep]ie face McCann PR, care a raportat o cifr` de afaceri de 7,13 milioane de euro, în
       cre[tere cu 9% fa]` de 2019. De altfel, este singura agen]ie din TOP 5 cu afaceri în cre[tere în 2020.
       Mai mult, McCann PR a revenit pe primul loc în topul agen]iilor de PR, în func]ie de cifra de afaceri,
       dup` ce în 2019 fusese detronat` de Graffiti PR.
        Pe locul secund s-a plasat Graffiti PR, cu o cifr` de afaceri de 5,23 milioane de euro, în sc`dere
       cu 20,8% fa]` de 2019. Agen]ia SmartPoint Consulting [i-a conservat a treia treapt` a podiumului
       (pe care se afla în 2018) cu afaceri de 3,68 milioane de euro, în sc`dere cu 24,6% fa]` de anul
       precedent. În TOP 10 agen]ii de PR, doar trei companii [i-au crescut cifrele de afaceri fa]` de 2019:
       McCann PR (9%), GMP PR (3,6%) [i V+O Communication (3,7%). În lista celor 47 de agen]ii de PR
       lipse[te MSLGROUP The Practice, pentru c` aceast` divizie, în cadrul companiei Lion Communication
       Services SA, de]inut` de Publicis Groupe, nu are personalitate juridic`, astfel încåt bilan]ul s`u nu
       exist` la Ministerul Finan]elor.
        Demn de remarcat este faptul c`, în 2020, sunt 10 agen]ii care au avut afaceri de peste 1 milion
       de euro, fa]` de 2019, cånd au fost 14 companii. Și acest fapt arat` declinul u[or al pie]ei de PR.
       Primele 7 agen]ii din top, cu afaceri de peste 2 milioane de euro, au avut afaceri totale de 27,5
       milioane de euro, reprezentånd o cot` de pia]` de 63,4%. A[adar, grosul afacerilor de comunicare
       din pia]` s-a concentrat pe aceste 7 agen]ii.
        Dac` cifra de afaceri în pia]a de PR a sc`zut cu 16,3%, oamenii de comunicare se pot consola
       c` profitul net s-a majorat cu 8,3% fa]` de 2019. Acesta s-a ridicat la 4,57 milioane de euro. Din
       cele 48 de agen]ii monitorizate, doar 5 companii au raportat pierderi, restul au avut profit.                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114