Page 115 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 115

115

             Top agen]ii digital


                 cifre de afaceri 2020 / EURO


        În anul pandemic 2020, cifra de afaceri cumulat` a 76 de agen]ii de comunicare digital`, moni-
       torizate de ANUARUL MEDIA EXPRES, s-a ridicat la 97,33 milioane de euro, în cre[tere cu 2,85%
       fa]` de anul 2019, socotind dup` bilan]urile de la Ministerul Finan]elor.

        Profitul net cumulat a fost de 13,1 milioane de euro, mai mare cu 3,31% fa]` de 2019
       (compara]ie între acelea[i 76 de agen]ii care au fost active [i anul trecut).

        În topul digital nu sunt incluse agen]iile de]inute de grupul Publicis Romånia, pentru c` acestea
       sunt divizii f`r` personalitate juridic` [i activeaz` sub „umbrela” companiilor Lion Communication [i
       Publicis Groupe Media Bucharest.


        Num`rul de angaja]i ai companiilor de promovare digital` a sc`zut de la 1.334 în 2019 la
       1310 în 2020.

        Sunt 8 agen]ii care au raportat pierderi la sfår[itul anului 2020: Breeze Mobile, Pattern Studio,
       MTH Digital, Kelermedia, Webstyler, Omniconvert, Stefanini Infinit (Infinit Agency) [i Kaleidoscope
       Proximity.

        Agen]ia Hogarth Worldwide, care opereaz` sub brandul H&O (Hogarth & Ogilvy), a raportat cel
       mai mare profit net: 1,81 milioane de euro, dar mai mic cu 16,5% fa]` de 2019.

        Alte agen]ii cu profituri importante: Conversion Marketing (784.385 euro), Centrade Integrated
       (538.532 euro), Syscom Digital (563.157 euro), Grapefruit (485.327 euro), Kubis (432.360 euro),
       Sinaps Marketing (414.131 euro), Digital Atelier Interactiv (403.621 euro) [i Prometheus
       Programmatic Agency (463.839 euro).

        Primele 10 agen]ii din top de]in o cot` de pia]` de 53,3% din cifra total` de 96,3 milioane de
       euro.

        Agen]ii digitale care au înregistrat cre[teri ale cifrelor de afaceri fa]` de 2019: ZITEC (53,95%),
       MRM Parteneri (6,34%), Kubis (15,12%), 2Performant Network (28,2%), Upswing (5%), Data Revolt
       (303,87%!!!), Syscom Digital (70%), Conversion Marketing (7%), Grapefruit (40,6%), DWF –
       Genuine SEO Agency (54,5%), Heist Industries (4,5%), Ideologiq (43,4%), Omniconvert (23,1%),
       ContentSpeed (49,5%), Canopy (24,7%), Interactions (1,8%), White Image (63,7%), SEO Cupcake
       (29,4%) [i Silkweb (83,3%).

        Agen]ii care au înregistrat sc`deri ale cifrelor de afaceri fa]` de 2019: Hogarth Worldwide (-
       10,8%), Centrade Integrated (-17,3%), Stefanini Infinit (-14,8%), Digital Atelier Interactiv (-19,2%),
       Tribal Worldwide Digital (-8,6%), Republika Interactive (-3,4%), Digital Star Marketing (-11%), V8
       Interactive (-54%), Mullen Lowe Profero (-24,3%) [i Search Ads Interactive (-21,2%).

        Cifrele de bilan] au fost calculate la cursul mediu BNR 2020 de 4,83 lei/euro.

                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120