Page 3 - ANUARUL MEDIA EXPRES 2022
P. 3

CUV~NTUL EDITORULUI                            3


         Anul trecut \ncepeam Anuarul vorbind despre
       consolidarea \n industria de cablu, cu RCS cump=r`nd
       tot mai multe companii mici, [i spuneam c= a scos
       DCS/Akta de pe pia]=. Totodat=, preziceam [i urm=rile
       prelu=rii Telekom Rom`nia Communications de c=tre
       Orange, finalizat= la \nceputul toamnei 2021, spun`nd
       c= efectele se vor vedea \n cifrele de afaceri abia anul
       viitor. Ceea ce s-a [i \nt`mplat! Telekom aproape c= nici
       nu se mai vede \n distribu]ia TV.


         |n primul capitol al Anuarului 2022-2023, destinat
       companiilor cu avize de distribu]ie TV prin cablu, satelit
       [i IPTV, avem doar 103 companii fa]= de 134 anul trecut, 147 \n 2019, 188 \n 2018 [i
       220 \n 2017. Cifra de afaceri a acestora a crescut \ns= \n 2021 la 3,6 miliarde de euro,
       dup= mica sincop= din 2020, c`nd a ajuns la 3,5 miliarde de la 3,7 \n 2019.

         |n topul profiturilor s-au aflat din nou Orange pe compania de comunica]ii
       mobile, RCS & RDS, dar nu [i Telekom. Mai mult, precum Vodafone, care
       rostogole[te \n continuare datoriile preluate de la UPC de pe vremea c`nd cump=ra
       re]ele locale [i regionale ca s= intre pe pia]=, fiind acum campioana pierderilor cu
       peste 80 de milioane de euro pe „minus“, iat= c= [i ORANGE ROMANIA COMMUNI-
       CATIONS SA, fosta Telekom Romania Communications SA, s-a aflat la sf`r[itul anu-
       lui 2021 pe penultimul loc la pierderi, cu aproape -73.4 milioane.

         Urmeaz=, \n Anuar, singura pagin= dedicat= distribu]iei de con]inut online
       notificat \n Rom`nia, sau „servicii la cerere“ potrivit defini]iei oficiale, din care
       lipsesc \nc= Netflix, PrimeVideo, HBO GO, ca s= nu mai vorbim despre Tiff
       Unlimited [i alte resurse de filme online disponibile \n Rom`nia. Modificarea Legii
       audiovizualului, despre care credeam anul trecut c= va declan[a o explozie a notifi–
       c=rilor c=tre CNA pentru serviciile de con]inut online, iat= c= nu a determinat cozi
       la biroul de licen]e al autorit=]ii.
          Urmeaz=, ca de obicei, televiziunile str=ine care au notificat difuzarea pe
       re]elele de cablu, satelit [i IPTV din Rom`nia, unde nu sunt prea multe schimb=ri,
       poate doar cu excep]ia combin=rii propriet=]ilor Warner-Discovery-Eurosport [i
       Disney-National Geographic, \ntr-un soi de amestecuri aflate \nc= \n faza de
       limpezire. Apari]ia serviciului de streaming al Disney [i \n Rom`nia a trecut elegant
       pe l`ng= oficialii din audiovizualul nostru. Poate doar Fiscul s=-i mai ia la \ntreb=ri,
       dar nu am auzit \nc= nimic \n acest sens.
         La capitolul dedicat televiziunilor din Rom`nia, cu licen]e audiovizuale pentru
       SATELIT, CABLU [i DIGI TAL TERESTRU, cifra de afaceri total= a celor 122 de com-
                Anuarul MEDIA EXPRES 2022-2023
   1   2   3   4   5   6   7   8