Page 4 - Media Expres nr. 6 (268) / iunie 2022
P. 4

CABLU
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
      ApTI critică păstrarea unor prevederi


      privind interceptarea comunicațiilor

      electronice după decizia CCR      Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) a criticat CCR după  "Alături de proiectul de OUG pe
      aprobarea parțială a articolelor pentru interceptarea comunicațiilor  Cloud­ul Guvernamental și de mult­
      electronice, la 18 mai, inclusiv pe cheltuiala operatorilor de internet,  anunțatele (dar secrete) legi ale
                                             serviciilor pe care CSAT vrea să le
      spunând că forul legislativ "a ratat șansa uriașă de a demonstra că  pună pe masa Parlamentului, o să
      drepturile cetățenilor români sunt mai presus de interesele unor   asistăm cel mai probabil la
      servicii", potrivit unui articol publicat pe site­ul apti.ro și semnat  schimbarea înceată și sigură a
                                             sistemului din România dintr­un
      "Redacția ApTI".                               stat de drept, unde drepturile și
                                             libertățile  cetățeanului  sunt
                                             esențiale într­un stat securist, unde
      În sursa citată se arată că după  sesizarea de neconstituționalitate a  ApTI arată în textul citat că anumite  pentru securitatea voastră nu veți
      două amânări consecutive, Curtea  fost respinsă. Asta înseamnă că  aspecte cum ar fi, de exemplu,  mai avea nicio libertate".
      Constituțională (CCR) a admis  următoarele obligații (reproduse  înregistrarea  obligatorie  a
      parțial  excepția  de  cons ­ aici, sumar) au fost, toate,  găzduitorilor au toate șansele să fie  APTI  este  persoană  juridică
      tituționalitate (pe art 10^2) depusă  considerate constituționale de către  respinse la Curtea Europeană de  română de drept privat, fără scop
      de USR și Avocatul Poporului.  CCR:        Justiție,  încălcarea  obligațiilor  patrimonial, care are ca scop
                                europene fiind flagrantă. Altele vor  printre altele să apere toți utilizatorii
      Un comunicat CCR pe această
      temă a fost publicat la 18 mai 2022
      și în acesta se arată că este
      neconstituțională doar litera c) "să
      furnizeze informațiile reținute sau
      stocate referitoare la date de trafic,
      date de identificare a abonaților
      sau clienților, modalități de plată și
      istoricul accesărilor cu momentele
      de timp aferente".

      Potrivit CCR, această literă, prin
      modul de formulare, are dispoziții
      care "sunt susceptibile de a crea
      aparența de legalitate cu privire la
      activitatea de reținere și stocare a
      informațiilor electronice, lăsând
      posibilitatea interpretării acestora în
      sensul că obligația reținerii și
      stocării informațiilor electronice
      poate fi reglementată prin acte
      normative infralegale".
      ApTI susține că CCR spune că
      litera c) este neconstituțională
      pentru că stocarea tuturor acestor
      date a fost declarată, în trecut, o
      măsură excesivă, neproporțională.
      "Este neconstituțional, deci, să ceri
      să fie păstrate date despre toate
      comunicațiile oamenilor, doar­doar
      ți­o trebui ceva de acolo, la un
      moment dat".       litera a) "să permită interceptarea  trebui să ajungă la CEDO pentru o  români de orice fel de activități
                   legală a comunicațiilor, inclusiv să  rezolvare satisfăcătoare. ilegale care pot avea loc pe
      Curtea Europeană de Justiție a  suporte costurile aferente"       internet, să susțină pe lângă
      stabilit un precent în 2014, când a  litera b) "să acorde, la solicitarea  "Cert este că, din păcate, CCR, în  autoritățile competente diversele
      declarat  directiva  de  Data  organelor autorizate, în condițiile  actuala formulă, a ratat o șansă  reglementări care trebuie adoptate
      Retention ca fiind invalidă din  prezentei legi, conținutul criptat al  uriașă de a demonstra că drepturile  pentru prevenirea și sancționarea
      același motiv: este neproporțional  comunicațiilor în rețelele proprii" cetățenilor români sunt mai presus  abuzurilor în domeniul serviciilor
      să reții toate datele despre  litera d) "să permită accesul la  de interesele unor servicii. Istoria  societății informaționale și să ia
      schimburile de mesaje pe internet  propriile sisteme informatice în  ne­a demonstrat că aceste servicii  atitudine împotriva oricăror abuzuri
      ale oamenilor, mai arată ApTI. vederea copierii sau extragerii  acționează  exclusiv  pentru  care pot avea loc prin intermediul
                   exclusiv a datelor care fac obiectul  interesele proprii sau personale",  serviciilor electronice. Potrivit site­
      "Din  păcate  pentru  restul  actelor de autorizare". se mai arată pe site­ul asociației. ului propriu, organizația avea la 19
      alineatelor din art 10^2 (a,b și d)                  mai un număr de 22 de membri.
      4                                          IUNIE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9