Page 7 - Media Expres nr. 6 (268) / iunie 2022
P. 7

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
                     LEGSILAȚIE

      LEGE NOUĂ: "CNA+" poate amenda

      conținutul video online, iar Netflix, etc.


      vor fi taxate de Fondul Cinematografiei


       Plenul Senatului a adoptat marți, 7 iunie, în calitate de for decizional,  abonament, taxă care va alimenta
       un proiect iniţiat de Guvern care modifică Legea audiovizualului,  Fondul cinematografic, conform
                                             proiectului de lege adoptat de
       Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia şi Legea   Parlament prin vot final în Senat.
       privind funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii      Toți  distribuitorii,  inclusiv
       Române de Televiziune, în scopul transpunerii unor directive     DTH, vor fi obligați să aplice regula
                                             must carry, prin preluarea televiziu­
       europene privind furnizarea de servicii audiovizuale online.         nilor din lista revizuită anual de
                                             CNA. Preluarea televiziunilor care
         Proiectul a fost adoptat cu 69  problemelor întâmpinate, odată cu  şi pluralismul opiniilor (...) şi să  nu sunt în listă va putea fi făcută
      de voturi "pentru" şi 32 "împotrivă". apariţia platformelor online". asigurăm şi independenţa furni ­ contra cost, dar la tarife de
         Modificările consfințesc con­  "Soluţia pe care o propunem  zorilor de conţinut, de cei care cu  distribuție practicate în mod curent
      trolul și reglementarea conținutului  şi pe care trebuie să o adoptăm  adevărat deţin puterea. Vom vota  de distribuitori. Cabliștii vor fi
      video online de către Consiliul  este pe stilul clasic, adică creăm  pentru", a punctat Creţu. obligați să organizeze grila de tele­
      Națio nal al Audiovizualului, taxarea  autorităţi de reglementare autono ­ Senatoarea Diana Şoşoacă  viziuni în grupuri tematice care vor

      abonamentelor la servicii precum  me care (...) vor preveni abuzul şi  a criticat iniţiativa, pe motiv că "nu  include toate serviciile de programe
      Netflix pentru finanțarea producției  ne vom apăra valorile, iar metoda  are nicio legătură cu democraţia, ci  din aceeași categorie în același loc
      cinematografice, dar noua lege fa­ pe care o folosesc este cea a  cu dictatura". "Toate amenzile CNA  (prevedere cu dedicație pentru
      ce și unele precizări privind, de  supravegherii şi pedepsei. La noi, e  care au fost date către televiziuni  Aleph News, n.red. Media Expres).
      exemplu, numirea obligatorie a noi­ CNA­ul, în această privinţă. Se pun  care au avut curajul să prezinte o  Pe de altă parte, televiziunii
      lor membri CNA cu minimum 90 de  încă nişte întrebări şi legislaţia  cu totul altă opinie decât cea a  publice nu îi va mai fi interzisă
      zile înaintea expirării mandatelor și  viitorului trebuie să fie diferită de  medicilor plătiţi de către Guvern,  întreruperea  filmelor  sau
      motivarea de către Parlament a  cea de astăzi. Putem şi avem  toate acele amenzi au fost duse în  emisiunilor cu reclame, ca în pre­
      motivelor respingerii rapoartelor de  cadre suficiente pentru a supra ­ instanţă, unde instanţa le­a anulat.  zent. Din proiect au fost eliminate o
      activitate ale CNA.    vegherea identitatea surselor în  În schimb, nu aţi făcut altceva  serie de amendamente care ar fi
         CNA va publica lista de furni­ mediul online, cine îi supra ­ decât să daţi apă la moară CNA­ vizat marii operatori de cablu și
      zori de conținut online și poate cere
      platformelor de tipul YouTube să în­
      lăture materialele video care nu
      respectă legea audiovizualului, de
      asemenea poate amenda persoa­
      nele care publică materiale video
      care încalcă legislația.
          "Astăzi, acest proiect de
      lege aduce următoarele beneficii.
      Odată, protejarea cetăţenilor, mai
      ales a minorilor împotriva conţinu ­
      tului nociv, precum şi combaterea
      conţinutului care instigă la ură,
      terorism,  pornografie  infantilă,
      xenofobie şi rasism sau alte forme
      de discriminare. În al doilea rând,
      vorbim  despre  promovarea
      operelor europene, ceea ce va
      creşte spiritul de apartenenţă
      naţional, dar şi european şi se va
      traduce prin aducerea de venituri
      importante pentru sectorul cultural
      românesc.  Totodată,  prin
      suplimentarea fondului naţional
      cinematografic (...) producătorii                    Senatul României. Foto: senat.ro
      români vor primi predictibilitatea
      necesară  pentru  finanţarea  veghează pe supraveghetori, e o  ului care, cu nişte membri care nu  unele televiziuni.
      operelor audiovizuale naţionale şi,  altă întrebare. Că ei sunt oameni şi  au niciun fel de studii de  Legea mai prevede că, în
      sigur, vorbim despre transparenţă  pot greşi, în egală măsură, ca şi  specialitate, au anihilat tot ceea ce  cazul furnizorilor cu sediul în alt
      în legătură cu furnizorii de servicii  cei care pun în circulaţie tot felul de  înseamnă presă liberă în România.  stat membru al Uniunii Europene,
      media audio­vizuale", a declarat  informaţii. Noi exercităm controlul  Tot ceea ce faceţi acum se întoarce  veniturile asupra cărora se impune
      senatoarea PNL Alina Gorghiu la 7  democratic asupra CNA­ului acum,  împotriva  dumneavoastră  şi  contribuția sunt cele obținute pe
      iunie.          dar cred că, pe lângă a ataca  dumneavoastră veţi fi supuşi  teritoriul României.
         Senatoarea PSD Gabriela  efectele, noi votăm această lege,  cenzurii, nu o să fiţi non­stop la
      Creţu a afirmat, la rândul ei, că  credem că este adecvată relativ  putere", a susţinut Şoşoacă. Precizăm că legea va intra în
      forma proiectului de act normativ  scopului. Noi trebuie să investim în  Potrivit profit.ro, platformele  vigoare după promulgarea de către
      este una "adecvată relativ scopului,  oameni, astfel încât să facă  de streaming vor achita o taxă de  președintele Klaus Iohannis și du­
      în baza prevederilor Directivei  diferenţa între bine şi rău, între fals  4% din veniturile obținute din  pă ce va fi publicată în Monitorul
      europene în domeniu şi a  şi adevăr, astfel încât să asigurăm  tranzacții unice sau sub formă de  Oficial.                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12