Page 5 - Media Expres nr. 6 (268) / iunie 2022
P. 5

CABLU
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
      Digi a ajuns la aproape 5,2 milioane de


      abonați la cablu și DTH, potrivit bilanțului

      pe primul trimestru      Digi a raportat la 31 martie venituri din România de 243,4
      milioane euro, o creștere de 13,4% comparativ cu 214,6     Alte venituri includ în principal vânzările
      milioane euro pentru perioada de trei luni încheiată la aceeași   de echipamente și veniturile din publicitate, dar
                                        compania nu a specificat ponderea celor două
      dată a anului trecut.                        din totalul categoriei. Vânzările de echipamente
                                        includ în principal telefoane mobile și alte
                                        echipamente.

                                          Singurul loc de scădere a fost telefonia
        În bilanțul publicat la 17 mai, Digi pune  o creștere de aproximativ 6,5%, iar abonații la  fixă, de la aproximativ 1,027 milioane de abonați
      sporirea veniturilor în România în principal ca  internet și date fixe au crescut de la aproximativ  la 31 martie 2021 ajungând la aproximativ
      rezultat al creșterii serviciilor de telecomunicații  3,440 milioane la 31 martie 2021 la aproximativ  969.000 la 31 martie 2022, o reducere de
      mobile, TV prin cablu și internet fix și al  3,875 milioane la 31 martie 2022, o creștere de  aproximativ 5,6%, ca urmare a tendinței
      abonaților de date în primul trimestru, ca urmare  aproximativ 12,6%.  generale de transziție de la telefonia fixă  către

      a creșterii organice.                        mobil.
        Venitul mediu pe abonat (ARPU) din  Aceste creșteri au fost obținute atât  Cheltuielile de exploatare în România
      România a fost afectat de deprecierea monedei  organic, în primul rând datorită investițiilor în  pentru perioada de trei luni încheiată la 31
      din primul trimestru (cursul de schimb RON/EUR  extinderea rețelei fixe de fibră optică, cât și a  martie 2022 au crescut la 137,3 milioane de
      a crescut cu 1,4% în T1 2022 față de T1 2021),  pachetelor atractive de internet fix și de date,  euro, comparativ cu 113,1 milioane pentru
      precum și de mixul de pachete vândute în ace­ explică Digi în bilanț. perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2021,
      astă perioadă.                            o creștere de 21,4%. Aceasta se datorează în
                         Abonații la serviciile de telecomunicații  principal creșterii cheltuielilor cu utilitățile și
        Televiziunea cu plată (TV prin cablu și  mobile au crescut de la aproximativ 3,796  întreținerea rețelei pe parcursul perioadei, dar
      DTH) a crescut de la aproximativ 4,870 milioane  milioane la 31 martie 2021 la aproximativ 4,348  Digi notează că "în general, cheltuielile de
      de abonați la 31 martie 2021 la aproximativ  milioane la 31 martie 2022, o creștere de  exploatare sunt în concordanță cu creșterea
      5,185 milioane la 31 martie 2022, reprezentând  aproximativ 14,5%. afacerii".

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10