Page 10 - Media Expres nr. 9 (271) / septmbrie 2022
P. 10

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
     TVR Cultural va emite din nou până la

     sfârșitul anului, după 10 ani de

     întrerupere
      Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat marți, 6   faptul că proiectul nu are încă o
      septembrie, în unanimitate, licența TVR CULTURAL pentru    finanțare sigură: "Un lucru este clar:
      difuzarea prin satelit și în sistem digital terestru, potrivit unui  TVR Cultural nu are bani să­i
      comunicat corporate al Televiziunii Române. Anunțul triumfalist   plătească pe colaboratorii externi.
                                        Dar este de­a dreptul năucitor când
      nu a convins însă pe toată lumea, după cum se vede din  afirmă că fără CM de fotbal și JO de
      articolul publicat de jurnalistul Petre Barbu în Libertatea  Iarnă din China, execuția bugetară a
      intitulat "Cronica ședinței în care TVR a primit licența pentru o  TVR este foarte bună. Să înțelegem
      nouă televiziune: vorbărie goală, glumițe și aluzii care aduc a   că, adăugând costurile acestor
      pile".                               programe, execuția bugetară nu
                                        este bună? Ce fel de logică are
                                        șeful TVR? I­a îmbrobodit, desigur,
       TVR Cultural îşi propune să este doar o misiune și nu un
     devină  o  platformă  pentru business de televiziune: "M­aș fi  pe membrii CNA, care n­au avut
                                        nicio întrebare. Oricum mesajul
     promovarea valorilor culturale și așteptat din partea șefului TVR să  principal al șefului TVR a fost către
     spirituale fundamentale, precum şi a prezinte „succint” o cercetare de  guvern: mai vrem niște bani în plus!
     creatorilor români, se arată în piață care să arate care este  Cultura se ține cu cheltuială".
     comunicat. Dinamica şi realităţile publicul potențial al TVR Cultural. O  În articolul său critic, jurnalistul
     mediului culturale vor face din sută de mii de persoane? Două sute  a mai observat și intervenția
     această televiziune purtătorul de de mii? Un milion? Sau 4.000 de  nepotrivită a unor membri CNA care
     mesaj al oamenilor de                            au făcut recomandări
     cultură  și  al  artiştilor                         cu privire la conținutul
     autohtoni,  dar  şi  al                           televiziunii,  la  limita
     instituţiilor de specialitate                         ingerinței în conținutul
     din România. Totodată,                            editorial: "N­au mai fost
     TVR Cultural va prezenta                           întrebări,  ci  niște
     publicului  din  România                           recomandări  confuze
     informaţii la zi şi mari                          din partea membrilor
     evenimente    culturale                           Valentin Jucan (PNL) și
     europene şi internaţionale.                           Răsvan    Popescu
       „TVR va face mai mult
     pentru  cultura  româ­                            (Guvern). Cei doi și­au
                                             dat cu părerea despre
     nească,  vom   îmbina                            ce­ar trebui să conțină
     respectul pentru creațiile                          TVR  Cultural,  niște
     clasice, de patrimoniu, cu                          lucruri irelevante, spuse
     deschiderea spre proiec ­                           așa, ca să se audă
     tele  moderne,  actuale,   Ilustrația anunțului privind reînființarea TVR Cultural. Sursa: tvr.ro vorbind despre cultura
     vom  oferi  spațiu  de                           la TVR Cultural. Trebuie
     expresie pentru un dialog                          să precizăm că, prin
     viu, profund între oamenii                    lege, membrii CNA n­au voie să
     de cultură și artiștii din generații români cât a avut audiența TVR Info  facă sugestii cu privire la emisiuni, ci
     diverse”, a declarat Dan­Cristian în primele zile ale lunii septembrie?  pot să le judece doar după ce au
     Turturică, PDG al SRTv.      Șeful TVR trebuia să vină cu  fost difuzate. Turturică le­a mulțumit
       Emisia TVR Cultural va fi argumente că există o cerere de
     reluată până la finalul acestui an, a programe TV culturale pe piața din  respectuos: „Nu va fi ușor să ne
                                        achităm de această misiune, dar
     mai precizat acesta.        România și de aceea s­a luat  vom încerca…”.
                       decizia de (re)lansare a acestei
       Într­o cronică pe marginea televiziuni. Așa se pune problema în
                                          TVR Cultural a fost lansat în
     ședinței în care CNA a aprobat orice business: se acoperă o nevoie  anul 2002, fiind şi la acel moment
     licența, jurnalistul Petre Barbu a a consumatorilor și pentru asta  singura televiziune din România cu
     scris într­un editorial din Libertatea trebuie să știi pe ce public te bazezi  profil exclusiv cultural. Emisia sa a
     că "discuțiile pe seama proiectului și, foarte important, care este profilul  fost suspendată pe 15 septembrie
     TVR Cultural au avut un caracter publicului! Mai mult, poate urmărești  2012 de către fostul președinte
     general,  superficial,  urechist, să câștigi și un nou segment de  director general al TVR de la acea
     impregnat de o ipocrizie grețoasă". public. Dar Turturică a servit niște  vreme, Claudiu Săftoiu, din motive
       Analistul pieței de media și bla­bla­uri pentru că, în viziunea sa,
     publicitate a fost de părere că o astfel de televiziune este o  financiare.
                                          Reînființarea TVR INFO și TVR
     argumentele   prezentate   de misiune de la stat și nu un  Cultural a fost aprobată de Consiliul
     conducerea TVR în fața CNA nu au business".             de Administrație al SRTv în ședința
     fost profesioniste și motivația reală  Petre Barbu a mai observat ;i
                                        din 9 februarie 2022.

      10                                       SEPTEMBRIE 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15