Page 5 - Media Expres nr. 10 (272) / octombrie 2022
P. 5

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      DIGI a anunțat public reorganizarea grilei


      de programe TV din rețelele de cablu, din

      12 octombrie, în București și Ilfov      Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 190/2022, prin
      care Parlamentul României a modificat Legea Audiovizualului nr.
      504/2002 și a aprobării de către Consiliul Național al
      Audiovizualului, în ședința publică din 5 octombrie 2022, a avizelor
      de retransmisie, RCS & RDS a anunțat obligația de a modifica grila
      de programe TV, recepționată prin serviciul de televiziune prin
      cablu.
                                          Pentru mai multe informații referitoare la
        Astfel, DIGI demarează procesul de  prin scanare automată, iar pentru cei care au  noua grilă de televiziuni, RCS invită abonații să
      reorganizare a grilei, conform modificărilor din  televizoare fără profil DIGI sau mai vechi de anul  acceseze site­ul DIGI.ro/grila sau să ia legătura
      Legea audiovizualului și, începând de miercuri,  2014 va fi necesară o scanare manuală. cu un reprezentant al companiei, la numărul de
      12 octombrie, clienții din București și Ilfov vor       telefon 031 400 4414.
                                                    De asemenea,
                                                  pot vizita cel mai
                                                  apropiat  magazin
                                                  sau  punct  de
                                                  prezență, pentru a
                                                  solicita asistență din
                                                  partea  angajaților
                                                  DIGI.
                                                    De peste 28
                                                  de ani, DIGI inves ­
                                                  tește constant în
                                                  rețelele de tele ­
                                                  viziune și în tehno ­
                                                  logie avan sată, pen ­
                                                  tru a le oferi clien ­
                                                  ților ser vicii premium
                                                  atât în mediul urban,
                                                  cât și în cel rural.
                                                  Com pania pune la
                                                  dispoziția abonaților
                                                  o ofertă variată de
                                                  programe, la cele
                                                  mai  avantajoase
                                                  prețuri de pe piață.
                                                    DIGI  este
                                                  liderul segmentului
                                                  de  servicii  de
                                                  internet fix, pay­tv și
                                                  telefonie fixă după
                                                  cotele  de  piață
                                                  deținute în România
                                        și unul dintre operatorii europeni de top în
      recepționa noua grilă. Reorganizarea acesteia în  RCS reamintește că abonații companiei au  domeniul  comunicațiilor  electronice
      toate județele se va realiza etapizat, după  posibilitatea, în continuare, de a configura  convergente, derulând operațiuni în Spania și
      evaluarea impactului real al acestor schimbări  ordinea  televiziunilor  direct  din  meniul  Italia și cu prezență în Portugalia și Belgia.
      asupra abonaților, respectiv în funcție de  televizorului pe care îl dețin, prin crearea propriei  Compania deține cea mai modernă (state of the
      capacitatea companiei de a prelua și soluționa  liste de favorite sau prin aranjarea acestora în  art) și mai extinsă rețea de fibră optică din
      eventualele sesizări ale clienților cu privire la  ordine alfabetică.  regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția
      modificarea grilei.                         abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi
                         Echipele  tehnice  monitorizează,  transmedia, prin intermediul diviziei media care
        Compania își propune să creeze o grilă de  permanent, procesul de reorganizare a grilei și  cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3,
      programe TV standardizată, cu o structură de  vor interveni în cazul unor nefuncționalități ale  4, Digi4K, Film Now (pay­tv), Digi World, Digi
      bază similară la nivel național.  serviciilor de televiziune. Totodată, RCS încura­ Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și
                       jează abonații să semnaleze eventualele  Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM,
        Pentru clienții care dețin set­up­box­uri  incidente legate de această modificare, astfel  Dance FM, DIGI24 FM și serviciul de content
      DIGI sau televizoare cu profil DIGI (în principal  încât specialiștii companiei să verifice și să le  Digi Online.
      modele produse începând cu anul 2014),  remedieze cât mai rapid.
      reorganizarea televiziunilor în grilă se va realiza

                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10