Page 7 - Media Expres nr. 10 (272) / octombrie 2022
P. 7

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      Canalul de YouTube "LooLoo Kids" a


      depășit 50 de milioane de abonați, pe

      locul întâi din Europa       YouTube a marcat joi, 29 septembrie, la București, printr­un eveniment spe­ Iași să ajungă să inspire zeci de
       cial, recordul canalului românesc de YouTube "LooLoo Kids", creat de o  milioane de familii, din întreaga
       echipă din România, care a depășit 50 de milioane de abonați după 8 ani de  lume, dincolo de orice granițe
                                             teritoriale sau culturale. Felicităm
       activitate. "LooLoo Kids" este unul dintre cele mai mari canale de YouTube  echipa LooLoo Kids pentru toată
       din lume cu conținut dedicat copiilor și în topul 20 mondial după numărul de  munca din spatele acestor rezulta­
       abonați.                                   te“.
                                               LooLoo Kids este cel mai
         LooLoo Kids este cunoscut  Statele Unite, cu aproximativ 4  evenimentului: “Noi cântăm și  mare canal YouTube din peste 30
      în lumea întreagă pentru cântecele  miliarde de vizualizări, urmat de  dansăm pentru copiii din lumea  de canale deținute de televiziunea
      și conținutul educațional pentru  Indonezia, India, Thailanda, Marea  întreagă, iar acest lucru ne bucură  Mora TV din Iași, catalogul său
      copii, prezentat sub forma animației  Britanie și Brazilia.  cel mai mult. Ca să­i distrăm, dar  muzical și de animații fiind prezent
      3D. Conținutul este oferit în 17        mai ales ca să­i învățăm, într­un  pe toate platformele și pe toate
      limbi: engleză, cea mai mare parte,  Cea mai populară animație  mod cât mai adaptat vârstei lor,  dispozitivele pe care le folosesc
      la care se adaugă română, rusă,  LooLoo Kids este “Johny, Johny,  învățarea prin joc și prin muzică  familiile cu copii.
      spaniolă,  portugheză,  turcă,  Yes Papa”, fiind al treilea cel mai  fiind cea mai ușoară. Această
      franceză,  germană,  italiană,  vizionat video de pe YouTube, cu  reușită, de a depăși 50 de milioane  Portofoliul Mora TV cuprinde
      coreeană, chineză, indoneziană,  peste 6,5 miliarde de vizualizări.  de abonați este o satisfacție  și TraLaLa, un canal cu peste 5
      arabă,  norvegiană,  lituaniană,         enormă pentru întreaga echipă, dar  milioane de abonați destinat
      poloneză, albaneză.      Calitatea   animației,  cel mai mult ne bucură aprecierea  publicului din România, cu cântece
                   creativitatea scenariilor și muzica  care vine din partea părinților și a  și animații 3D pentru copii, dar și
         LooLoo Kids a produs peste  adaptată  celor  mici  sunt  educatorilor, fie că sunt din Buenos  canale cu desene animate dublate
      200 de cântece originale pentru  ingredientele  de  bază  ale  Aires sau din Suceava”. în limba română.
      copii, în total 520 de minute de  succesului familiei de la Iași care a
      animație 3D.       demarat  întâi  "TraLaLa",  cu  Dan Oros, Head of Marketing  Mora TV a fost înființată în
                   cântece și animații în limba  YouTube Romania, a spus, la  2012 de doi ieșeni, Cristina și
         Lansat în august 2014,  română, apoi a făcut pasul pe  rândul său: “Ne bucurăm că un  Alexandru  Badan,  prima  lor
      canalul are în prezent peste 50 de  scena internațională. canal de YouTube din România a  realizare fiind canalul de YouTube
      milioane de abonați și mai mult de         ajuns la o asemenea performanță  "TraLaLa", cu obiectivul de a
      30 de miliarde de vizualizări. Cea  Alexandru Badan, cofondator  globală. Tehnologia face posibil ca  produce conținut original pentru
      mai mare parte a publicului vine din  LooLoo Kids, a declarat cu prilejul  o echipă de oameni pasionați din  copii.                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12