Page 6 - Media Expres nr. 10 (272) / octombrie 2022
P. 6

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

      Doreen Bogdan­Martin este prima


      femeie secretar general al ITU ­ aleasă

      la adunarea de la București

      Doreen Bogdan­Martin, din Statele Unite ale Americii, a primit    Externe, a declarat pentru HotNews.ro: Alegerile
      majoritatea voturilor statelor membre ITU, devenind astfel   ITU din București arată izolarea Rusiei pe plan
                                         internațional.
      prima femeie care va conduce agenția specializată în       Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, a
      telecomunicații a ONU, în istoria ei de 157 de ani, potrivit unui  spus că „este pentru prima dată în istorie când
      comunicat difuzat de ANCOM la 29 septembrie 2022, ziua    Rusia nu este aleasă în Consiliul ITU. Este
                                         rezultatul votului țărilor membre ITU și este o
      alegerilor.                             consecință a politicii de agresiune derulată de
                                         Federația Rusă și a încălcării flagrante a Cartei
                                         ONU. Este, de altfel, o tendință tot mai întâlnită
        Obiectivul asumat al noului șef ITU pentru
      mandatul  său  îl  reprezintă  creșterea
      conectivității. Noul secretar general al ITU a
      ocupat, în ultimii patru ani, poziția de director al
      Biroului de Dezvoltare din cadrul ITU.
        Alegerile au avut loc în cadrul Conferinței
      plenipotențiare a ITU (PP­22) de la București,
      România,  reprezentanții  statelor  membre
      alegând­o cu 139 de voturi din 172 exprimate.
        „Fie că este vorba de copiii de astăzi sau
      de copiii copiilor noștri, trebuie să le oferim o
      bază puternică și stabilă pentru dezvoltare.
      Lumea se confruntă cu provocări semnificative –
      escaladarea conflictelor, o criză climatică,
      securitatea alimentară, inegalitățile de gen și 2,7
      miliarde de oameni fără acces la internet. Cred
      că noi, cei de la ITU, împreună cu membrii
      noștri, avem ocazia de a fi parte din schimbare.  precum și planurile strategice și financiare
      Inovarea continuă poate și va fi un factor cheie  pentru perioada 2024­2027, care vizează  în cadrul ONU, chiar în urmă cu câteva zile a
      pentru a facilita rezolvarea multora dintre aceste  întreaga activitate a ITU, dar, cu precădere,  fost o situație similară la Agenția ONU pentru
      probleme”, a declarat Doreen Bogdan­Martin.  aspecte­cheie ca incluziunea digitală și  Aviație”.
        Secretarul general ales a promis „să  reducerea decalajului digital sau cele mai bune  Cu 160 de voturi din 179 valide, România
      conducă această instituție pe căi inovatoare și  modalități de a mobiliza inteligența artificială (IA),  a obținut, din nou, cel mai mare număr de voturi
      din ce în ce mai relevante pentru statele  internetul obiectelor (IoT) și rețelele 5G și  pentru a ocupa un loc în Consiliul ITU, pentru
      membre, spre creșterea conectivității, atingerea  viitoare către 6G, împreună cu alte tehnologii noi  regiunea Europa de Est și Asia de Nord. Alături
      obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și  și emergente, pentru a îmbunătăți modul în care  de țara noastră, Azerbaidjan, Polonia, Bulgaria
      conectarea celor neconectați”.  oamenii din întreaga lume trăiesc și muncesc.  și Republica Cehă au mai fost mandatate în
        Doreen Bogdan­Martin va fi prima femeie  Mai multe informații despre noul secretar  cadrul Consiliului pentru următorii 4 ani.
      care va conduce ITU, care a fost înființată în  general sunt disponibile online la adresa https:// ”Rezultatul votului de azi (luni 3 septembrie,
      1865 și a devenit agenție specializată a  www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR­2022­09­ n.red. Media Expres), în urma căruia am obținut
      Națiunilor Unite în 1947. Contracandidatul său a  29­ITU­SG­elected­Doreen­Bogdan­Martin.aspx. cel mai mare număr de voturi din Regiunea C,
      fost Rashid Ismailov din Federația Rusă, fost  După alegerea noului secretar general,  160 din cele 179 valide, exprimate de statele
      viceministru al telecomunicațiilor, care a primit  Rusia a înregistrat la alegerile ITU de la Bucu­ membre în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor,
      25 de voturi.           rești o premieră negativă, fiind pentru prima oară  este o nouă dovadă de încredere de care se
        Votul pentru conducerea ITU este urmat  când nu obține niciun loc în Consiliul Uniunii  bucură specialiștii români, care au un cuvânt
      de alegeri pentru Secretarul general adjunct,  Internaționale  a  Telecomunicațiilor,  forul  important de spus în stabilirea liniilor directoare
      pentru directorul Biroului de Radiocomunicații,  administrativ al acestei agenții ONU care face  ale sectorului telecomunicațiilor la nivel
      directorul Biroului de Standardizare și directorul  regulile în IT&C la nivel mondial.  mondial”, a declarat președintele ANCOM, Vlad
      Biroului de Dezvoltare, dar și pentru Consiliul de  Pe de altă parte, România a obținut al 8­ Stoica.
      reglementare radio format din 12 membri și  lea mandat consecutiv în acest for.  România a participat la alegeri în cadrul
      locurile statelor membre alocate regional în  Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor  Regiunii C (Europa de Est și Asia de Nord),
      Consiliul ITU cu 48 de locuri, care guvernează        unde 7 țări au candidat pentru 5 locuri  .
      ITU între Conferințele plenipotențiare cvadria­
      nuale.
        Conferința Plenipotențiară a Uniunii
      Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) are loc
      în perioada 26 septembrie – 14 octombrie la
      Palatul Parlamentului din București. Pe
      parcursul celor trei săptămâni, se preconizează
      că PP­22 va atrage aproximativ 4.000 de
      participanți, inclusiv șefi de stat și demnitari la
      nivel înalt din cele 193 de state membre ale
      ITU.
        PP­22 va stabili politicile generale ale ITU,


      6                                        OCTOMBRIE 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11