Page 10 - Media Expres nr. 5 (279) / mai 2023
P. 10

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE     TVR a obținut licențe audiovizuale

     pentru TVR Folclor și TVR Sport


      Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat la 20 aprilie, în    drepturilor de difuzare a
      unanimitate, acordarea licenţelor pentru difuzarea pe satelit şi în  Jocurilor Olimpice de iarnă
      sistem digital terestru pentru televiziunile TVR FOLCLOR şi TVR    şi de vară, a diferitelor
                                             campionate mondiale şi
      SPORT, fără să aflăm data exactă a lansării nici din discuția publică     europene şi a programelor
      dinaintea votului, nici din comunicatul TVR care a anunțat primirea  sportive ataşate acestor
      licențelor.                                  pachete de drepturi.
                                              TVR SPORT îşi pro ­
                                             pune să transmită şi să
       Prezent  la  CNA  în după ce anul trecut am promovarea şi conservarea  promoveze o gamă largă
     ședința publică, președin ­ readus  în  portofoliul patrimoniului  cultural  şi  de sporturi, care va genera
     tele director general al Televiziunii Române TVR artistic al României, a  o varietate de opţiuni
     TVR, Dan Turturică, a spus CULTURAL şi TVR INFO”, talentelor din toate zonele,  pentru telespectatori. Acest
     că lansarea este progra ­ a  declarat  Dan­Cristian va  sprijini  turismul  şi  lucru va ajuta publicul să
     mată pentru toamnă, dar Turturică, preşedinte direc ­ economia locală, va con ­ descopere şi să se implice
     este  posibil  să  fie tor general al SRTv.   tribui la educaţia culturală  în  sporturi  noi  şi
     devansată. Pe de altă   "Cele două noi tele ­ şi la îmbu nătăţirea respec ­ interesante, se mai arată în
     parte, nici membrii CNA, viziuni vor completa şi tului pentru folclorul, tra ­ comunicat.
     nici re prezentanții TVR nu întregi oferta Televiziunii diţiile şi obiceiurile naţio ­ Înfiinţarea celor două
     au vorbit despre faptul că Române  şi  vor  servi nale.        noi  televiziuni,  TVR
     cele două noi televiziuni misiunii sale publice, de  Multe  generaţii  au
     vor  pune  un  stres
     suplimentar pe rețelele de
     cablu, obligate să preia
     tele viziunile publice prin
     regula must­carry.
       Comunicarea publică a
     TVR pe această temă s­a
     realizat cu folosirea de
     către președintele director
     general a verbului "a lansa"
     la timpul prezent, fapt care
     a  generat  o  confuzie
     propagată și în articolele
     de presă care au relatat             Dan Cristian Turturică, al patrulea de la stânga la dreapta, în
     evenimentul, prea puțini             ședința CNA din 20 aprilie 2023, în care TVR a obținut licențele
     ziariști care scriu despre                   pentru TVR Folclor și TVR Sport. Foto: cna.ro
     media știind că licențele de
     la CNA nu coincid cu promotor al valorilor şi crescut cu „Tezaur focloric”  FOLCLOR şi TVR SPORT,
     începerea  efectivă  a tradiţiilor  culturale,  al sau „Viaţa satului”, două  a fost aprobată de Consiliul
     emisiei, în cazul tele ­ performanţelor sportive şi dintre cele mai longevive  de Administraţie al TVR în
     viziunilor  noi.  Pentru educaţiei pentru o viață producţii ale TVR, dar şi cu  şedinţa din 16 februarie
     lansarea efectivă, reperul sănătoasă", se arată în performaţele Nadiei Comă ­ a.c.
     este obținerea "deciziei de comunicatul TVR, de data neci sau driblingurile lui  SRTv deţine, în prezent,
     autorizare".       aceasta în mod corect, la Gheorghe  Hagi,  toate  12 televiziuni naţionale,
        „Prin lansarea TVR timpul viitor.      văzute la TVR. Pentru  internaţionale şi teritoriale:
     FOLCLOR şi TVR SPORT,   În comunicat se mai foarte  mulţi  ani, Tele ­ TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR
     televiziunea  publică  îşi arată  că  TVR  este viziunea Română a fost  INFO,  TVR  CULTU ­
     diversifică oferta şi aduce producătorul şi deţinătorul sinonimă cu sportul, iar  RAL,TVR  Internaţional,
     în faţa telespectatorilor mai unui adevărat tezaur de telespectatorii  asociau  TVR  MOLDOVA,  TVR
     multe producţii din sfere de programe dedicate tradi ­ TVR cu cele mai impo r ­ CRAIOVA, TVR IAŞI, TVR
     interes  major  pentru ţiilor, folclorului şi patrimo ­ tante evenimente sportive,  TIMIŞOARA, TVR CLUJ şi
     români: sportul şi folclorul. niului naţional. Emisiunile, cu  transmiterea  marilor  TVR  TG.MUREŞ,  care
     Sunt două dintre domeniile înregistrate  în  decursul competiţii naţionale şi in ­ sunt accesibile atât prin
     cu  care  ne  mândrim, celor aproape 67 de ani, ter naţionale,  locul  de  cablu, satelit și DTH, cât şi
     indiferent de vârstă sau de pun în valoare obiceiurile, întâlnire  cu  legendele  online,  prin  platforma
                                 t
     zonă. Totodată, tendinţa meşteşugurile şi creaţiile spor ului.      TVR+. Prin lansarea TVR
     audienţei este de a se autentice româneşti şi vor  Televiziunea publică, în  FOLCLOR şi TVR SPORT,
     îndrepta  către  canale fi valorificate prin difuzarea calitate de membru al EBU  televiziunea publică are cel
     tematice,  iar  TVR  se lor pe TVR FOLCLOR. (European   Broadcasting  mai mare portofoliu de
     aliniază acestei realităţi, Noua televiziune va urmări Union), este deţinătoarea  programe din România.      10                                          MAI 2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15