Page 6 - Media Expres nr. 5 (279) / mai 2023
P. 6

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

      CNA a amendat România TV cu 100.000


      de lei pentru discriminarea persoanelor

      cu afecțiuni psihice

      CNA a amendat, la 27 aprilie, România TV cu 100.000 de lei, cea mai     pentru Realitatea Plus, deoarece în
      mare amendă dată unei televiziuni în ultimii ani, pentru discriminarea    edițiile din 06 și 20.02.2023 ale
                                             emisiunii „Culisele statului paralel”
      persoanelor cu afecțiuni psihice în cazul relatărilor despre sinuciderea   nu au fost respectate prevederile
      jurnalistei Iulia Marin, de la Libertatea. La 4 mai, CNA a discutat o ce­  art. 3, alin. (2) din Legea
      rere din partea România TV de reducere a amenzii, dar solicitarea nu     audiovizualului, și nici cele ale art.
                                             64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul
      a fost aprobată, cu 9 voturi din 10.                     audiovizualului;
                                               ­ somație publică pentru
                                             Realitatea  Plus,  din  cauza
        La 19 aprilie, Liberatea  De  asemenea,  Monica  27.04.2023, Consiliul a analizat  încălcării art. 64, alin. (1) lit. b) din
      anunța că Iulia Marin, jurnalistă  Gubernat, care a propus amenda,  rapoartele  de  monitorizare  Codul audiovizualului la difuzarea
      care lucra pe zona de politică și  a declarat că, dacă semnatarii  întocmite ca urmare a sesizărilor  ediției din 15.02.2023 a emisiunii
      investigație, a murit la 32 de ani.  apelului  privind  discriminarea  primite pentru emisiuni difuzate în  „Culisele statului paralel”.
      Vestea a generat un val de reacții  persoanelor cu afecțiuni psihice de  luna februarie 2023 la televiziuni  În aceeași ședință, în urma
      în mediul online, unde Marin era  către România TV vor demara o  centrale și a decis să aplice  analizării solicitărilor privind mo ­
      foarte activă și relata despre  campanie de conștientizare a  următoarele sancțiuni: dificări ale avizelor de retrans misie,
      depresia cu care se lupta, dar și  drepturilor persoanelor cu pro ­ ­ amendă de 10.000 de lei  Consiliul a hotărât să sancționeze
      despre cele trei tentative de  bleme psihice, CNA o va sprijini. televiziunii Nașul TV, deoarece în  societatea VODA FONE ROMANIA
      sinucidere. Pe acest fond, relatările  La 4 mai, CNA a discutat  emisiunea „Să vorbim despre tine”,  S.A. cu somație publică pentru
      despre subiect de la România TV  adresa nr. 5443/02.05.2023 de la  difuzată în data de 23.02.2023, a  nerespectarea prevederilor art. 13,
      au atras reacția vehementă a mai  România TV care a solicitat  încălcat prevederile art. 40 alin. (5)  alin. (4) din Decizia CNA nr.
      multor organizații și persoane care  reanalizarea sancțiunii de amendă  din Codul audiovizualului, conform  72/2012 privind condiţiile de
      au considerat că televiziunea a  100.000 de lei din ședința din  cărora: „Moderatorii, prezentatorii şi  eliberare şi modificare a avizului de
      discriminat bolnavii cu afecțiuni  27.04.2023. Reprezentanta televi­ realizatorii programelor au obligaţia  retransmisie, conform cărora: „În
      psihice în emisiunile moderate de  ziunii la CNA, Roxana Niculescu, a  să nu folosească şi să nu permită  termen de 30 de zile de la
      Victor Ciutacu pe 19 și 20 aprilie. declarat că solicitarea vizează re­ invitaţilor să folosească un limbaj  publicarea  listei  must  carry,
        Cei mai vehemenți critici ai  ducerea sumei, amenda prea mare  injurios  sau  să  instige  la  distribuitorii de servicii de programe
      România TV au cerut chiar
      ridicarea licenței televiziunii de
      către CNA.
        Decizia de amendare a fost
      luată cu șase voturi "pentru", la
      ședință fiind prezenți 10 membri
      CNA, trei votând pentru o
      propunere de întreruperea emisiei
      propusă de Mircea Toma (care în
      final a votat amenda) și cu opoziția
      membrului CNA Nicolaie Bălașa
      față de ambele propuneri de
      sancțiune.
        Deși Răsvan Popescu s­a
      opus și el sancțiunilor prin modul în
      care a interpretat cazul pe
      parcursul audierilor și la dezbateri,
      a sfârșit prin a se alătura celor care
      au votat amenda, deoarece la pri­
      mul tur nu s­au înregistrat
      suficiente voturi pentru niciuna
      dintre sancțiuni și a considerat că
      ar fi pus instituția într­o "situație cri­
      tică".
        Printre cele mai importante
      mesaje transmise la motivarea
      voturilor de către membrii CNA se  Roxana Niculescu, reprezentanta România TV la CNA, în timpul ședinței din 27 aprilie. Foto:
      numără faptul că licențele de                                cna.ro
      emisie nu pot fi suprimate de către
      o autoritate decât cu afectarea  afectând bugetul televiziunii. Solici ­ violenţă”  (Radu  Moraru  l­a  au obligaţia să introducă în oferta
      gravă a democrației, dar și faptul  tarea de revocare a deciziei care ar  catalogat "limbric" pe Mircea Toma,  lor serviciile de programe care
      că discriminarea făcută de către  fi deschis calea unei reduceri a  membru CNA. Toma nu a participat  îndeplinesc condiţiile regimului
      România TV / Victor Ciutacu nu a  amenzii a fost respinsă cu 9 voturi  la discutarea amenzii care a fost  must carry şi să depună la CNA
      fost realizată cu intenție, ci mai  din 10 (doar Nicolaie Bălașa a  propusă de Monica Gubernat și nici  anexa nr. 2, prevăzută la art. 2,
      degrabă din ignoranță sau din  votat pentru revocarea deciziei). la vot); alin. (2) lit. c)”.
      neglijență.          De asemenea, în ședința din  ­ amendă de 10.000 de lei      6                                           MAI 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11