Page 7 - Media Expres nr. 5 (279) / mai 2023
P. 7

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

       Audiențe TV la încoronarea


       Regelui Charles al III­lea


       Încoronarea Regelui Charles al III­lea a fost transmisă, în direct, de la
       Londra, sâmbătă, 6 mai, în fel și chip de principalele televiziuni generaliste și
       de știri din România, ba chiar și exclusiv online în țara noastră, pe serviciul
       Voyo, care face parte din grupul Pro TV. Cele mai mari audiențe le­au înre­
       gistrat Antena 3 CNN și Pro TV.

         Încoronarea regelui Charles  TV.       ABCD, un segment* vizat de
       al III­lea a însemnat pentru  În targetul național, +18 ani ­  majoritatea  investitorilor  în
       principalele televiziuni din România  populație cu vârste de peste 18 ani,  publicitate, Pro TV a obținut o
       un efort editorial, logistic și de  Antena 3 CNN a fost cea mai  medie de 146.000 de telespectatori
       producție pentru a acoperi eveni­ urmărită televiziune, între orele  pe minut, în timp ce Antena 3 CNN
       mentul, notează editorialistul Petre  13:00 – 16:30, cu o medie de  a înregistrat 113.000.
       Barbu într­un articol publicat în li­ 381.000 de telespectatori pe minut,   Alte televiziuni cu audiențe
       bertatea.ro. În „liga televiziunilor  conform Kantar Media. Pro TV a  competitive pe acest target (orele
       mari”, duelul s­a dat între Pro TV și  înregistrat un rating mediu de  13:00 – 16:30): Antena 1 – 96.000
       Antena 3 CNN, în timp ce pe nișa  251.000 de persoane pe minut, în  de telespectatori pe minut; Kanal D
       de știri acesta a observat că mai  timp ce la Antena 1 s­au uitat  – 93.000 de telespectatori pe minut;
       noul TVR Info a depășit veteranele  182.000 de telespectatori pe  Digi 24 – 73.000 de telespectatori
       Realitatea Plus și B1 TV. minut.          pe minut. TVR 1 n­a contat în acest
         Antena 3 CNN a avut cele  TVR 1 a avut o medie de  clasament, având o medie de doar
       mai mari audiențe pe segmentul  91.000 de telespectatori, sub  24.000 de telespectatori pe minut,
       televiziunilor de știri, dominând
       autoritar această nișă. Dar pe
       întreaga piață TV, Antena 3 CNN a
       avut un rival: Pro TV, care a reușit
       să se impună pe câteva categorii
       de public.
         În targetul național, pe 6 mai,
       între orele 13:00 și 16:30, Antena 3
       CNN a avut o audiență medie de
       582.000 de telespectatori pe minut,
       la  nivel  național,  conform
       măsurătorilor Kantar Media. Este
       cea mai mare audiență înregistrată
       de o televiziune pe acest interval
       orar, în care s­au desfășurat
       ceremoniile de la Londra.
         Pe locul secund s­a plasat
       Pro TV, cu o medie de 428.000 de
       telespectatori pe minut, la nivel
       național. Alte televiziuni „fruntașe”
       la nivel național:  ADVERTISING
       Kanal D – 336.000 de telespectatori
       pe minut; Antena 1 – 253.000 de
       telespectatori pe minut; România
       TV – 250.000 de telespectatori pe  România TV (135.000) și Digi 24  dar s­a situat peste Realitatea Plus
       minut; Digi 24 – 186.000 de  (134.000).    (8.000) și B1 TV (sub 1.000 de
       telespectatori pe minut; TVR 1 –  Pe grupa de populație  telespectatori).  Pe vechiul target
       134.000 de telespectatori pe minut.   urbană, cu vârste 25­59 de ani,  comercial, 18 – 49 de ani,
       Televiziunea de știri Euronews  lider a fost Pro TV, cu o medie de  abandonat  de  investitorii  în
       România a avut doar 2.000 de  114.000 de telespectatori pe minut,  publicitate de mai bine de un an,
       telespectatori pe minut, la nivel  depășind „la mustață” Antena 3  audiența Pro TV a fost de 77.000
       național, în intervalul orar amintit.  CNN, cu 112.000 de persoane pe  de telespectatori pe minut, fiind
       TVR Info a luat fața Realitatea Plus  minut (orele 13:00 – 16:30).   urmată de audiențele Antena 1
       și B1 TV. Alte trei televiziuni de știri  Televiziunile de știri Digi 24  (70.000) și Antena 3 CNN (63.000).
       n­au avut nicio pretenție în audiența  (66.000), România TV (23.000) și  Sigur că acest text conține multe
       evenimentului: TVR Info (47.000),  Realitatea Plus (10.000) s­au  cifre, imposibil de reținut. Dar au
       Realitatea Plus (34.000) și B1 TV  plasat sub televiziunile generaliste  fost inserate cu ambiția de a
       (21.000). În această „bătălie” a  Antena 1 (90.000) și Kanal D  rămâne în istorie, în „bătălia” pentru
       celor  mici  se  constată  că  (75.000). De remarcat că TVR 1  tronul de „rege al audienței TV”. În
       televiziunea publică TVR Info,  (30.000) a întrecut România TV,  fapt, fiecare telespectator „jură
       lansată în vara anului trecut, a avut  Realitatea Plus și B1 TV (1.000).     credință” pe telecomandă… unui
       audiențe superioare televiziunilor  Pe targetul de populație All 21 – 54  astfel de „rege”.
       consacrate Realitatea Plus și B1  de ani, național, grade ESOMAR                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12