Page 22 - Media Expres nr.11 (285) / NOIEMBRIE 2023
P. 22

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE     GMP PR devine "GMP & U, an IDEA


     COMPANY"


     GMP PR a anunțat la 12 octombrie schimbarea identității de brand și extinderea serviciilor agenției, după un proces
     de rebranding care a durat opt luni și care a avut la bază concluziile unui studiu care s­a adresat întregii industrii de
     comunicare din România.      Fără să prezinte rezultatele  GMP & U își va asuma de  lizate: Consultanță & PR, Campanii
     studiului, în comunicat se arată că  asemenea responsabilitatea de a  integrate, Employer Branding, Digital
     agenția a căutat un model de  crește  o  nouă  generație  de  & Social media și Evenimente.
     business relevant pentru nevoile  comunicatori și de a da mai departe
     complexe ale clienților de astăzi,  pasiunea pentru această meserie,  Recent, noii agenții i s­au ală ­
                      lansând GMP Academy, un proiect

     care să satisfacă și să motiveze în                  Echipa de management GMP & U
     același timp și angajații din industrie.  educațional adresat atât celor la
      După 18 de ani pe piață, agenția  început de drum, cât și profe ­
     devine GMP&U, an IDEA Company,  sioniștilor din industrie.    turat Răzvan Mătășel, Strategy &
     "care crede în puterea ideilor și în  "Am decis să ne oprim puțin din  Growth Director, cu peste 25 de ani
     soluții fluide la problemele complexe  iureșul de zi cu zi și să ne uităm la  de expertiză în strategie, și Corina
     de business, de astăzi".      noi, la clienții noștri, la industrie.  Toma, Head of Campaigns, senior cu
      Numele GMP & U semnifică  Nevoile clienților noștri s­au schim ­ experiență internațională.
     oamenii din industrie și "lucrurile mari  bat, ritmul este altul, așteptările
     nu le putem face decât împreună", U  colegilor noștri sunt altele față de  GMP PR și acum noua agenție
     reprezentând partenerii cu care  acum câțiva ani. Ne­am conectat la  fac parte din GMP Group, care po ­
     interacționează agenția, clienți, co ­ aceste schimbări și ne­am transfor ­ trivit site­ului propriu (încă neac ­
     legi, angajați, consumatori, influen ­ mat, pentru a fi un partener relevant  tualizat) cuprindea agenția GMP
     ceri, presă sau furnizori.     al zilelor noastre. Vom fi a „non­ Partner Jung v. Matt, agenția digitală
      Noul brand aduce ca element de  binary agency”, cu soluții fluide și  Webstyler, GMP PR, agenția de
     noutate în piață o filosofie care  implementare specializată. Ne vom  lobby și public affairs POINT public
     promovează co­creația și vine să  numi GMP & U, fiindcă suntem aici  affairs, reprezentantul exclusiv în
     reinventeze vechea dinamică agen ­ împreună", a declarat Ioana Mănoiu,  România  al  agenției  Burson­
     ție­client. Propune în premieră un  General Manager GMP & U.   Marstellers ­chapter4 ­ și studioul de
     nou mod de colaborare, în scopul  Cu o echipă de 50 de angajați,  graphic design go studio.
     relevanței și eficienței, în care  noua agenție va avea o componentă
     oamenii din agenție vor face în mod  strategică și creativă, la care se  Președintele grupului este Felix
     constant „work from client”.    adaugă cinci departamente specia ­ Tătaru.

      22                                        NOIEMBRIE 2023
   17   18   19   20   21   22   23   24