×


Legislaţie -- Data și ora publicării: 30.07.2018 13:18:41

CINEMATOGRAFIE-OUG-CERERE DE ANULARE / 300 de personalități culturale cer anularea Ordonanței de Urgență 76/2018// Titlul acestei știri a fost modificat la 31 iulie 2018 și în text a fost adăugat (UPDATE) //
București (MEDIA EXPRES) / 30 iul 2018 / Aproape 300 de regizori, actori, producători, scenariști, scriitori, artiști vizuali, solicită printr-o petiție, coaliției aflată la guvernare, să anuleze Ordonanța de urgență nr 75/2018 care vizează concursurile de proiecte culturale și proiecte cinematografice. Petiția poate fi semnată online de către toți cei interesați la adresa: https://www.petitieonline.com/stop_politizrii_culturii.

Printre semnatarii petiției „Stop politizării culturii” se numără regizori - Nae Caranfil, Radu Jude, Stere Gulea, Alexandru Solomon, Călin Netzer, Corneliu Porumboiu, Marian Crișan, Radu Muntean, Tudor Giurgiu, Cătălin Mitulescu, Paul Negoescu, Alexander Nanau, producători - Ada Solomon, Anamaria Antoci, Radu Stancu, actori - Victor Rebengiuc, Marius Manole, Ana Ularu, regizori de teatru - Alexandru Dabija, Radu Afrim, Vlad Massaci, critici – Andrei Gorzo, Andrei Rus, Iulia Popovici, directori de imagine – Vivi Drăgan Vasile, Marius Panduru, membrii Asociației Active Watch, fostul ministru al Culturii - Corina Șuteu, dar și alte nume importante ale scenei culturale românești precum: Radu Vancu, Florin Iaru, Lia și Dan Perjovschi, Cosmin Bumbuț.

În petiția adresată membrilor Comisiilor de Cultură ale Senatului României și ale Camerei Deputaților se arată că după o singură ședință de Guvern, prin simpla semnătură a unor miniștri pe ordonanța de urgență 76/2018, “cultura din România riscă să-și piardă libertatea de gândire”.

“Cu toții am crezut, multă vreme, că depolitizarea unei mari părți a finanțărilor publice pentru cultură și susținerea din fonduri publice, pe criterii artistice și nu partinice, a cinematografiei românești, atât de apreciată internațional, sunt și vor rămâne achiziții europene pentru totdeauna.

“Considerăm însă că, prin includerea directă a unor angajați ai Ministerului Culturii și Identității Naționale în comisiile de evaluare de proiecte culturale și proiecte cinematografice, alcătuite principial din experți în domeniile de referință, cu cel puțin trei ani vechime, politicul își dorește o intervenție directă în producția culturală și cinematografică”.

“Pentru cei care nu sunt familiarizați cu aceste mecanisme de finanțare, atragem atenția că adeseori comisiile de experți (ale Fondului Cultural Național și ale Fondului Cinematografic) sunt alcătuite din trei persoane, iar ingerința unui membru al comisiei fără expertiză, numit prin Ordin de ministru, are efecte directe și imediate asupra independenței politice a selecției”.

“Independența artiștilor, garantarea liberei lor exprimări în diversele forme de artă și accesul nerestricționat pe criterii politice la fondurile culturale sunt condiții minime pentru dezvoltarea culturii într-un stat democratic și european, în care această cultură are statutul de serviciu public”.

“Finanțarea culturii pe criterii politice sau partinice este un fenomen care ține de sistemele totalitare, unde cultura este doar un instrument de propagandă și de control al gândirii, exprimării și creativității. Un fenomen pe care speram să nu-l mai vedem reactivat. Accesul publicului la o cultură finanțată conform cu direcții politice ne aduce aminte de vremuri pe care le speram apuse”.

“Din aceste motive, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la prevederile Ordonanței de Urgență 76/2018, care par să confirme o tentativă de control politic a finanțării culturale, și solicităm Parlamentului să dezbată de urgență, în sesiunea din toamnă, OUG 76/2018, pentru a opri ingerințele politice a căror suspiciune o ridică actul normativ”.

“Solicităm în mod imperativ anularea prevederilor OUG care vizează concursurile de proiecte culturale și proiecte cinematografice, în integralitatea lor”.

“Solicităm, de asemenea, comisiilor de cultură din Parlament să inițieze un dialog cu ministrul Culturii, George Ivașcu, și cu reprezentanții sectorului cultural, dialog pe care ministrul nu a dorit și nu pare că dorește să-l poarte direct cu artiștii, despre politica actuală a Ministerului Culturii și Identității Naționale (autorul acestei ordonanțe) și ce anume justifică măsurile pe care MCIN le ia în ultima vreme”.

(UPDATE)
Actul normativ contestat a fost publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 631/2018 și include următoarele prevederi referitoare la cinematografie:

Art. 17. - Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, la propunerea Centrului Național al Cinematografiei, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice."

2. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Din componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice face parte și câte o persoană desemnată din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale."

3. La articolul 40, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remunerați din bugetul Centrului Național al Cinematografiei, cu excepția persoanelor desemnate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale."

4. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 50. -
(1) Hotărârea privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Identității Naționale."
(SFÂRȘIT UPDATE)

La ora difuzării acestei informații petiția de pe site-ul https://www.petitieonline.com/stop_politizrii_culturii era semnată de 126 de persoane.
(MEDIA EXPRES)
Da Vinci advertising for educational programsAbonamentele la MEDIA EXPRES va oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale dar interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Nu e nevoie să ne credeți, dar citiți aici probabil prima știre online publicată de mediaexpres.ro în anul 2001: Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.
Pentru abonamente click aici


© 2001 -  Media Expres SRL