×


Legislaţie -- Data și ora publicării: 10.01.2019 11:39:58

ARCA-MUST-CARRY-FLEXIBILIZARE / ARCA a propus flexibilizarea revenirii televiziunilor în lista must-carryBucurești (MEDIA EXPRES) / 10 ian 2018 / Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA) a propus în ședința publică din 10 ianuarie completare a deciziei CNA nr 72/2012 cu o procedură de flexibilizare a reintrării în must-carry pentru televiziunile care au ieșit pentru distribuția plătită, dar nu mai doresc sau nu mai pot susține această opțiune.

ARCA a propus completarea deciziei CNA Nr. 72 / 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, prin adăugarea unui articol nou, art 13 2, cu următorul conținut:
“Cap. III Procedura de aplicare a regimului must carry
Art 13 2
1) Prin excepție de la prevederile art 11-131, radiodifuzorul al cărui serviciu de programe este retransmis în cablu de către distribuitorii de servicii în baza unui contract cu condiționări financiare, poate opta pentru includerea serviciului de programe respectiv în lista must carry, dacă aplicarea prevederilor contractuale cu distribuitorii de servicii în cauză încetează, având ca efect încetarea retransmiterii în cablu a serviciului de programe respectiv în cel puțin 15% din zona de acoperire a retransmiterii în cablu a serviciului de programe. Notificarea opțiunii pentru includerea serviciului de programe respectiv în lista must carry se depune la și este Asociația Română de Comunicații Audiovizuale constatată de către Biroul Licenţe – Autorizări al CNA. Opțiunea de includere în lista must carry produce efecte pentru distribuitorii de servicii, în condițiile alin 3, începând cu data încetării retransmiterii în cadrul contractului cu condiționări financiare, dată comunicată de radiodifuzor către CNA în notificare.

2) În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea la CNA a notificării opțiunii radiodifuzorului privind includerea serviciului de programe în lista must carry, CNA actualizează corespunzător lista must carry și o republică pe site-ul Consilului, cu mențiunea datei de la care actualizarea produce efecte, conform alin 1. Radiodifuzorul este obligat să notifice distribuitorii prin cablu cu privire la trecerea la regimul must carry.

3) In termen de 3 zile de la republicarea listei must carry potrivit alineatului 2, sau la data comunicată în notificare și menționată pe site-ul consiliului, dacă aceasta este ulterioară datei termen, distribuitorii de servicii de programe au obligația să introducă în oferta lor serviciile de programe incluse în lista must carry potrivit prezentului articol.

4) Acceptul de retransmisie prevăzut la art 13 este inclus în notificarea opțiunii radiodifuzorului de re/intrare în lista must carry, fiind acordat pentru oricare distribuitor de servicii prin retransmitere în cablu începând cu data includerii serviciului de programe în lista must carry.

5) Dispozițiile art 11 alin (2) și ale art 12 se aplică în mod corespunzător.”

Potrivit ARCA, radiodifuzorii care optează pentru retransmiterea în cablu a serviciilor lor de programe în afara regimului must carry, prin condiționări financiare, o pot face în contextul încheierii unor contracte ferme cu distribuitorii în cablu. Există însă riscul ca, printr-un concurs de împrejurări, aceste contracte să nu mai fie espectate, ceea ce face ca serviciile de programe în cauză să nu mai fie retransmise. În condițiile încetării emisiei analogice tv în România la 15 iunie 2015, prin efectul legii, fără a se oferi o alternativă în emisie digitală terestră, aceste servicii de programe ar urma să fie condamnate la dispariție, neputând rezista financiar până la termenul la care s-ar putea solicita să fie înscrise în lista must carry a anului viitor. Această situație conferă distribuitorului în cablu o poziție dominantă atât în cazul unor posibile negocieri privind contracte pentru retransmitere prin nerenunțarea la drepturile financiare ale radiodifuzorului, cât și în situația unei posibile denunțări sau încălcări a
contractelor încheiate cu radiodifuzorii în regimul de mai sus, respectiv în afara sistemului must carry.

ARCA susține că soluția propusă elimină aceste inconveniente și flexibilizează relația radiodifuzordistribuitor de servicii, prin faptul că permite radiodifuzorului care a fost expus efectelor unei asemenea încetări a contractelor să intre sau să revină în sistemul must carry în timp util. Totodată, această soluție răspunde interesului public major de a se garanta că programele aflate în topul preferințelor publicului beneficiază de eliminarea riscului de a nu mai ajunge la public prin sistemul retransmiterii în cablu, care a devenit cel mai important mod de acces al publicului la programe, după încetarea obligatorie a emisiei analogice în anul 2015.

ARCA argumentează că articolul 82 din legea audiovizualului impune regula must carry fără restricții de intrare sau ieșire de sub incidența ei. Limitarea accesului la dreptul de a fi retransmis în regim must carry, prin introducerea unui interval de timp în care se poate face opțiunea pentru exercitarea acestui drept, intră în contradicție cu acest articol.

Reprezentanții operatorilor RCS, UPC și Telekom, prezenți în ședința CNA, nu au făcut observații pe marginea propunerii ARCA, motivând că au nevoie de timp pentru evaluare.

Menționăm că potrivit legislației actuale listele must-carry se publică în baza audiențelor anuale ale televiziunilor o singură dată pe an, în ianuarie-februarie, ieșirile din must-carry se pot face oricând prin renunțare, dar nu este prevăzută nicio procedură pentru reintrarea în liste.

Propunerea a fost susținută de unii membri CNA, a primit și unele observații, dar va fi discutată cu prilejul consultării publice pentru modificarea Deciziei nr. 72, lansată la 10 ianuarie în ședința CNA.
(MEDIA EXPRES)
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover

Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2021-2022 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover


Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Nu e nevoie să ne credeți, dar citiți aici probabil prima știre online publicată de mediaexpres.ro în anul 2001: Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.
Pentru abonamente click aici© 2001 -  Media Expres SRL