×


Cinema -- Data și ora publicării: 03.04.2020 09:06:50

CNC-CINEAȘTI-APEL-COVID-19 / Cineaștii cer CNC să nu blocheze complet activitatea industriei pe fondul stării de urgențăBucurești (MEDIA EXPRES) / 3 apr 2020 / Peste 160 de cineaști au făcut la 2 aprilie un apel la Consiliul de Administrație CNC și la Ministrul Culturii pentru retragerea unei hotărâri a CNC prin care se suspendă mai multe activități și concursul de noi proiecte și elaborarea unor măsuri prin consultare directă cu breasla pentru pregătirea reluării activității imediat ce încetează starea de urgență.

Scrisoarea deschisă este adresată către Anca Mitran, Director General al Centrului Național al Cinematografiei și membrii Consiliului de Administrație al CNC Otilia Sîrbu, Gabriela Albu, Radu Nicoară, Antoine Bagnaninchi, George Chiriță și Adrian Păduraru, dar și Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu

Prezentăm în continuare textul scrisorii:

„Ref: Apel asupra Hotărîrii CA al CNC 61/26.03.2020 și a deciziei de suspendare a calendarului Concursului CNC

Stimate Doamne, Stimați Domni,
În contextul în care autoritățile române găsesc soluții pentru susținerea populației active și continuarea funcționării chiar la nivel de avarie a tuturor sectoarelor economiei, în condițiile în care în întreaga lume autoritățile alocă fonduri suplimentare pentru sectorul cinematografic astfel încît să împiedice blocajul total și prăbușirea sectorului, Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei a emis în data de 26.03.2020 o hotărîre care blochează efectiv operațiunile care s-ar putea desfășura de la distanță pentru o revenire cît mai rapidă la activitatea normală după ridicarea restricțiilor.

Mai mult, măsura suspendării plăților pentru diferite activități generează un climat de incertitudine și induce un sentiment de lipsă de interes din partea autorității tutelare față de problemele reale ale breslei.

Astfel:
amînarea semnării contractelor de credit direct pentru producția de filme (pct I.1) și amînarea acordării tranșelor I și II (pct I.2) face cvasi-imposibilă pregătirea proiectelor pentru a începe (sau continua) filmările cît mai iute după ridicarea restricțiilor; pentru claritate, orice cheltuieli de producție sunt eligibile pentru decontare doar de la data semnării contractului, iar tranșele I și II asigură cash-flow-ul pentru desfășurarea pregătirii pentru filmare și continuării acesteia în cazul în care a fost întreruptă;
prin acordarea sprijinului automat doar pentru filmele aflate în perioada de post producție (pct.I.4) se creează o stare de incertitudine legată de posibilitatea ca aceste fonduri să nu mai fie acordate; sprijinul automat este o componentă a planului financiar al filmelor, pe care producătorii nu se mai pot baza; în consecință, ei nu vor putea încheia contracte cu furnizorii și echipa în condițiile bugetului inițial, deși este esențial ca în această perioadă să se poată stabili condițiile de lucru concrete pentru echipele de film astfel încît, din nou, ele să revină la o activitate normală cu cît mai puțină întîrziere și cu costuri suplimentare cît mai reduse.
prin amînarea încheierii contractelor pentru acordarea de sprijin nerambursabil, amînarea tranșelor de plată pentru distribuție și organizare de manifestări culturale (pct. II.1, II.4, II.5, II.6) se blochează complet activitatea acestor operatori culturali; ei fac parte din categoria cea mai vulnerabilă în această perioadă, fiind în imposibilitatea de a organiza activități cu public; acești operatori au plăți în derulare premergătoare activităților propriu-zise, cît și importante costuri suplimentare legate de întreruperea sau amînarea activităților propuse. Pentru această categorie ar fi normal nu doar ca plățile să se desfășoare în timpii contractați, ci să se instituie un fond suplimentar pentru susținerea echipelor acestora, relocarea și reprogramarea evenimentelor, precum și pentru refacerea campaniilor de promovare aferente.

Posibilitatea pregătirii producțiilor și evenimentelor pe parcursul stării de urgență ar facilita de asemenea reprogramarea unora dintre aceste activități la scurt timp după ridicarea restricțiilor și ar înlătura riscul unei aglomerări majore, egală cu sufocarea, a tuturor evenimentelor și producțiilor în toamna-iarna anului 2020.

Nu în ultimul rînd, CNC a decis suspendarea termenelor de anunțare a rezultatelor Concursului de proiecte cinematografice în desfășurare, invocînd Art.41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență, ceea ce reprezintă o piedică pentru pregătirea în perspectivă a activităților specifice, avînd în vedere faptul că odată obținută finanțarea din România, producătorii pot aplica pentru fonduri către alte surse naționale și internaționale, termenele de aplicație păstrîndu-se pentru majoritatea țărilor europene.

Niciuna din prevederile legale adoptate de la instituirea stării de urgență și până acum nu îndreptățește instituția publică C.N.C. să decidă suspendarea activităților specifice a căror desfășurare nu afectează în niciun fel sănătatea publică, cum sunt: încheierea de contracte (care pot fi încheiate prin mijloace la distanță, așa cum prevăd dispozițiile codului civil), primirea și verificarea de deconturi și rapoarte de la agenții economici (care pot fi primite prin poștă sau scanate, prin mijloace electronice și transmise în aceeași manieră propriilor angajați spre verificare), primirea de cereri de acordare a finanțărilor (care pot fi de asemenea primite prin poștă sau prin sistem electronic), efectuarea de plăți (care pot fi făcute în sistem electronic), etc.

Dealtfel, niciunul din textele normative invocate de către Consiliul de Administrație în preambulul Hotărârii Nr. 61/26.03.2020 drept temei legal pentru hotărârile luate, nu dă C.N.C. dreptul de a proceda la amânarea în mod unilateral a îndeplinirii propriilor obligații legale scadente sau care urmează să devină scadente în perioada stării de urgență, față de operatorii economici debitori ai acestor obligații.
Articolul 41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență (pe care CNC își întemeiază Hotărârea 61) nu poate fi în niciun caz invocat de către debitorul unei obligații (C.N.C. în cazul nostru) pentru a justifica amânarea executării acesteia; el poate fi invocat doar de creditorul obligației neexecutate (agentul economic), atunci când, solicitând C.N.C. să-și execute obligația, acesta din urmă ar opune prescripția sau decăderea agentului economic din dreptul de a solicita executarea.

Dorim să menționăm că există și cîteva precizări benefice și firești în document, respectiv punctul I.5 care prevede extinderea termenelor de predare a filmelor finalizate cu durata stării de urgență și punctul II.2 care prevede posibilitatea organizării manifestărilor culturale care erau prevăzute pentru perioada ianuarie-iunie 2020 pînă la data de 31 Decembrie 2020.

Cu speranța revenirii asupra acestei hotărâri și instituirea unor măsuri care să sprijine breasla cinematografică în ansamblul ei, cît și economia națională în partea care ne revine nouă, cineaștilor, tehnicienilor și artiștilor interpreți din domeniu, vă stăm la dispoziție pentru consultări și propuneri de măsuri eficiente pentru sectorul cinematografic.

Anexăm, ca sursă de inspirație pentru măsuri locale și bază pentru discuții, și un sumar al măsurilor instituite de alte state europene pentru sprijinirea cinematografiei și a audiovizualului în această perioadă dificilă.

Ada Solomon - producătoare de film,
Claudiu Mitcu - regizor, producător de film, organizator de festival
Adina Pintilie - regizoare, producătoare de film
Monica Felea – distribuitoare de film Bad Unicorn
Ștefan Bradea – distribuitor de film Bad Unicorn
Radu Stancu - producător de film
Bianca Oana - producătoare de film
Adrian Sitaru - regizor, producător de film
Adrian Silișteanu - director de imagine, regizor
Anca Damian - regizoare, producătoare
Florin Șerban - regizor, producător de film
Stere Gulea - regizor
Șerban Pavlu - actor
Adina Sădeanu - producătoare de film
Bogdan Dumitrache - actor
Alex Iordăchescu - producător de film
Mircea Ciocâltei - monteur
Ruxandra Zenide - regizoare
Ioana Flora - actriță
Andrei Tănăsescu –programator de festival
Alexandru Solomon - regizor, director One World Romania
Radu Jude - regizor
Dana Bunescu - monteuză, sound designer
Cătălin Cristuțiu - monteur
Vanina Vignal - cineastă, programatoare și curatoare a festivalului One World Romania
Velvet Moraru - producătoare de film
Mona Nicoară - regizoare
Ivana Mladenovic - regizoare
Marius Olteanu - regizor
Oana Giurgiu - regizoare, producătoare, organizatoare de festival
Ana Lungu - regizoare
Vivi Drăgan Vasile - director de imagine
Dumitru Budrală - regizor, director al festivalului Astra
Corina Șuteu –FilmETC
Daniela Dimitriu Chelba - organizatoare BIFF (Bucharest International Film Festival)
Mălina Ionescu - scenografă
Luca Istodor - director al festivalului Super
Letiția Ștefănescu - monteuză
Paul Negoescu - regizor, producător de film
Ana Drăghici - directoare de imagine
Irina Malcea - producătoare de film
Iulia Rugină - regizoare
Ana Ularu - actriță
Oleg Mutu - director de imagine
Alexandru Dumitru - inginer de sunet
Viorel Chesaru - producător de film
Ștefan Constantinescu - regizor
Paul Cioran - regizor
Ioana Lascăr - producătoare de film
Diana Păroiu - producătoare de film
Cristian Nicolescu - producător de film, monteur
Horațiu Curuțiu - producător de film
Ionuț Cone - electrician
Carla Fotea - producătoare de film
Gabriela Suciu-Pădurețu - producătoare de film
Dora Codiță - make up artist
Cireșica Cuciuc - designer de costume
Andreea Cristina Borțun - regizoare, producătoare
Cătălin Drăghici - regizor, producător
Cătălin Anchidin - PR industrii creative
Alin Florea - actor
Eugen Istodor - organizator al festivalului Super
Dana Anghel - stilist, designer de costume
Dana Păpăruz - designer de costume
Carmen Tofeni - directoare de imagine
Irena Isbășescu - producătoare de film
Zsolt Tofan - manager de locații/scout
Vlad Petri - regizor
Andrei Zikeli - asistent de imagine
Luchian Ciobanu - director de imagine
Andrei Rus - director artistic One World Romania
Radu Potcoavă - regizor
Tudor Platon - director de imagine
Bogdana Bololoi - make up artist
George Doroftei - make up artist
Ana Covalciuc - actriță
Radu Ciorniciuc - regizor, jurnalist
Ruxandra Gubernat - regizoare
Eliza Zdru - regizoare
Andra Popescu - producătoare
Elena Martin - coordonatoare de producție
Monica Lăzurean-Gorgan - producătoare, regizoare
Andrei Cohn - regizor
Florin Iepan - regizor
Dorina Oargă - coordonatoare TIFF Unlimited
Oana Iancu - producătoare de film
Bogdan Mureșanu - regizor, producător de film
Adriana Bumbeș - producătoare de film Kinotopia
Andrei Loghin - producător
Alexandru Mavrodineanu - regizor
Mihai Mitrică - director de festival
Helga Fodorean - producătoare de festival
Cosmina Stratan - actriță
Laura Căpățână - regizoare
Gabriel Spahiu - actor
Dan Angelescu - project manager, Rezidența de scenaristică Pustnik / curator
Florin Niculae - gaffer
Bogdan Theodor Olteanu - regizor
Ioana Țurcan - regizoare
Tudor Jurgiu - regizor
Codruța Crețulescu - producătoare
Andrei Crețulescu - regizor
Alex Teodorescu - producător
George Anton - grip
Sebastian Zsemlye - inginer de sunet, sound designer
Valentin Hotea - regizor
Andrei Oană - director de imagine
Cristina Iliescu - regizoare
Ioana Diaconu - coordonatoare de producție
Marius Panduru - director de imagine
Dan-Ștefan Rucăreanu - sound designer
Ioan Filip - sound designer
Ionuț Pițurescu - regizor
Ileana Bîrsan - critic de film, organizatoare de festival
Rareș Abraham - producător de film
Domnica Cârciumaru - directoare de casting
Daniela Apostol - manager cultural
Viorica Capdefier - directoare de casting
Alex Dragomir - inginer de sunet, sound designer
Livia Rădulescu - producătoare de film
Oana Bardan - manager de producție
Octav Chelaru - regizor
Mihai Mincan - regizor
Alina Manolache - regizoare
Serghei Chiviriga - actor, regizor
Mihai Codleanu - monteur
Crina Semciuc - actriță
Dragoș Apetri - monteur
Ramona Grama - producătoare de film
Marcela Ursu - producătoare de film
Iulia Stoianovici - producătoare de film
Irina Enea - producătoare de film
Bogdan Ilieșiu - regizor, scenarist
Alexandru Radu - monteur
Flora Pop - sound designer, compozitor
Constantin Dinu - gaffer
Tatiana Duricu - scenograf
Eugen Kelemen - monteur
Andreea Dumitrescu - producătoare de film, coordonatoare de postproducție
Anamaria Antoci - producătoare de film
Roxana Andrei - producătoare de film, regizoare
Raluca Răcean Gorgos - regizoare
Radu Gorgos - director de imagine
Smaranda Sterian - producătoare de film
Raluca Pascu - scenograf
Alexandra Boghiu - manager proiect Premiile Gopo
Bogdan Mirică - regizor
Alexandra Gulea - regizoare
Izabela Rudolf - coordonatoare de scenografie, organizator evenimente
Valentino Rudolf - producător de film
Felician Lepădatu - supervizor VFX
Raluca Regiulis - producătoare VFX
Oana Radu - manager Asociația Film ETC.
Matei Branea - regizor
Andrei Roșu - manager de locații
Alexandra Alma Ungureanu Stroe - scenografă
Liliana Toma -director de casting
Marius Leftărache -sound designer, compozitor
Boroka Biro - directoare de imagine
Ana-Maria Comănescu - regizoare
Rodica Popa – producătoare de film
Ioachim Stroe - monteur, regizor
Anca Buja - scenaristă
Tudor Giurgiu - regizor, producător de film

Măsuri dedicate domeniului cinematografic și audiovizualului –exemple europene

MUNTENEGRU
In order to mitigate the negative consequences of the coronavirus pandemic in the cultural sector, the Ministry of Culture launched, in cooperation with the Film Centre of Montenegro, a public call for emergency support in the amount of 500,000 EUR in the field of creativity, for cultural workers most affected by the current situation. This public call will address co-financing activities in the field of cultural and artistic creativity that serve the public interest and the protection of the socio-economic interest of unemployed artists and cultural professionals, cultural entrepreneurs, freelance artists, and cinemas/businesses whose activity has been suspended due to the Coronavirus. It will apply to film production companies, cinemas, and individuals, along with others in the creative sector.
In addition, on 24 March the Film Centre of Montenegro announced a public call for co-financing of film works, for script development and project development, ahead of the planned calendar of the competition and with larger commitments. The deadline for submitting the applications for both calls is 24 April 2020.
sursa: www.filmneweurope.com
CROATIA
“Following the 2019 total of 50 m EUR / 377 m HRK in earnings from servicing productions, due to the pandemic there are no foreign productions scheduled to be filmed in Croatia in the coming months.
As previously reported by FNE, Croatian mainstream cinemas are losing 1.7 m EUR / 13.1 m HRK per month because of the closure, and an additional 144,626 EUR / 1.1 m HRK per month is lost in the Croatian Independent Cinemas Network.
A set of state measures has been introduced to help entrepreneurs survive this period. On 17 March the Croatian Parliament passed a total of 66 measures to support the local economy, estimated at 3.9 billion EUR / 30 billion HRK in total. Under these measures, filmmakers can benefit from a postponed tax payment with no interest, and employers will be able to apply for help from the 5 billion HRK state fund to cover minimum salaries for their employees, up to 425 EUR per employee.
Additional measures introduced by the Ministry of Culture include an emergency fund that is being set up to support all who feel the impact of closed cinemas and other preventive measures. Both individuals and companies will benefit from the fund, the Ministry stated. They will also allow an extension of the implementation period for all projects that had to be postponed.
Additionally, the Croatian Audiovisual Centre (HAVC) pledged to cover parts of unforeseen expenses for those who had to postpone their events, such as the ZagrebDox festival, that was scheduled for March. Their total budget for film festivals amounts to 786,600 EUR / 6 m HRK per year.
“Croatian production companies are small -- they rarely have more than one or two people employed -- but they generate income for hundreds of freelancers. We’re working around the clock, together with the HAVC and the Ministry of Culture, to help them get through this period of stagnation, and to resume normal activities as soon as the pandemic allows us”, Maja Vukić, head of the Croatian Producers Association, told FNE.”
sursa: www.filmneweurope.com

POLONIA
"The problems we are facing can be divided into: how to help here and now, and how to prepare the market for the moment when the pandemic ends", said Radosław Śmigulski, Head of PISF.
The crisis group agreed on the need to extend the period of financing promises already granted by PISF up to three years. This applies to all already granted financing pledges, i.e. about 45 projects. The producers are no longer obliged to distribute long films supported by PISF in cinemas and they can choose to launch them online.
All domestic films will have their classification switched to "difficult", which will allow to raise the threshold for public aid to 70%. PISF will also implement a quick information path on awarded grants. Producers that receive a grant for development will get a bigger amount of funds in the first installment, which was increased to 70% of the grant.
The group will also work on supporting the development of online systems that would allow festivals to take place on the Internet.
There are also plans for establishing a special film fund to provide quick assistance to those most in need. 
The President of the Polish Filmmakers Association, Jacek Bromski, introduced an initiative of an earlier payment of advance royalties for film professionals, while Mariusz Łukomski from Monolith Films announced high investments in productions after the crisis.
A special bill on the Artist Status is developed by the Ministry of Culture and it is planned as a lifeline for creative workers in need. 
The crisis team is headed by Radosław Śmigulski and is composed of: Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, Head of the Production and Development Department of PISF Film Projects; Leszek Bodzak, President of Aurum Film, member of the board of the Polish Producers Guild; Jacek Bromski, President of the Polish Filmmakers Association and director; Marlena Gabryszewska, President of the Studio Cinema Association; Alicja Grawon-Jaksik, President of the Polish Producers Alliance; Roman Gutek, organiser of the New Horizons IFF, distributor, producer; Dariusz Jabłoński, President of the Polish Film Academy, director, producer; Tomasz Jagiełło, President of the Management Board of HELIOS S.A.; Andrzej Jakimowski, Chairman of the Polish Directors Guild; Robert Kaczmarek, Board of the Association of Artists for the the Republic of Poland; Leszek Kopeć, Director of the Polish Film Festival in Gdynia; Joanna Kotłowska, Director of Development at Cineworld Cinemas Polska; Anna Limbach-Uryn, Vice-President of Kino Świat, Programme Director of the Canal + Platform; Mariusz Łukomski, President of the Board of Monolith Films; Urszula Malska, President of the Board at United International Pictures Poland; and Mariusz Spisz, President of the Board at Multikino Media. 
A total of 182 film productions have been shut down since the beginning of the COVID-19 pandemic in Poland. "The level of losses that the Polish cinema suffers is impossible to evaluate now, because the situation is dynamic", said Radosław Śmigulski, the director of the Polish Film Institute, in an official statement.
The group estimates that the market will be threatened by the "cannibalisation" of domestic productions, especially in the autumn of 2020, and they plan to create a special schedule of premieres to avoid this.
sursa: www.filmneweurope.com

MACEDONIA
SKOPJE: The North Macedonia Film Agency gave emergency financial support to 27 projects which are in the final stages of production from the annual budget in the last two days as a first urgent measure to assist independent filmmakers and production companies. Together with the Macedonian Film Professionals Association, the Agency has set up a commission to establish standards based on which filmmakers will receive further necessary assistance.
“The overall situation will undoubtedly cause irreversible disruption to the European audiovisual industry with dramatic consequences whose effect is difficult to assess, especially given that the length of the quarantine period is still unknown. Around 300 professional filmmakers in the country, who would certainly have been hired during this period, are directly affected, and if we take into account the fact that they support their families, that number increases dramatically. It is expected that the impact will be felt in other economic sectors that are indirectly related to film activity”, representatives of the North Macedonia Film Agency said for FNE. 
sursa: www.filmneweurope.com

Selectiv, măsuri din diferite țări europene de nivelul României sau foarte afectate de pandemie
(document complet aici: https://europeanfilmagencies.eu/news-publications/our-press-releases/241-measures-by-efad-members-to-mitigate-the-consequences-of-the-covid-19-outbreak )

ITALIA

Administration and procedures
DGCA offices teleworking since 9 March 2020
Online committee meetings
Supports
-The Italian government has taken extraordinary measures (130M€) for the sector (cinema, entertainment)
to support professionals and businesses hit by the emergency
-Tax credit incentives: around 64,8 million of euros has been "unblocked" and many applicants
could benefit of their tax credit
-Release of funds previously frozen

GRECIA
Administration and procedures

Operating with reduced staff, majority of employees are working from home, scheduled meetings take place online.
Contracts and payments are made without restrictions.

CEHIA
Administration and procedures
The Czech Film Fund`s employees continue to work on-line from their homes with no limitations.
Decision making meetings are being held via video-conference.
Contracts and payments are being made and carried out without restrictions.
Supports
The Fund has a planned schedule of calls for funding is kept with no delays nor limitations.
More flexibility has been introduced into the administration and submission of obligatory materials required from the beneficiaries.

IRLANDA
Supports
Initial range of measures:
providing 90% funding upfront on all development loans to Irish screenwriters and production companies through to 31st May 2020.
Existing development and production loan offers which are due to expire in the coming months will all be extended to 31st May 2020.
providing additional marketing and distribution support for upcoming Irish film and TV releases during this period.

AUSTRIA
Administration and procedures
The institute is closed since Monday 16th March, all employees work from the home office. No limitations to the administrative work
Contracts and payments are made without restrictions
So far no decision making meetings will be postponed or canceled
Meetings will be held in video-conference-mode if necessary
Supports
Efforts to receive a special budget from the government to compensate for the additional costs of postponed or interrupted productions and losses for distributors due to the closing of all cinemas
(MEDIA EXPRES)

Da Vinci advertising for educational programsAbonamentele la MEDIA EXPRES vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Noi ținem istoria audiovizualului. Dacă nu credeți, citiți aici prima știre online publicată de mediaexpres.ro: Click aici pentru prima nostră știre online când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la digital și web.
Pentru abonamente click aici


© 2001 -  Media Expres SRL