×

Legislaţie -- Data și ora publicării: 28.05.2020 12:13:25

CAMPANIE PUBLICĂ PLĂTITĂ-COVID-19-MODIFICĂRI / Guvernul a prelungit înscrierile pentru campania plătită COVID-19 cu 10 zileBucurești (MEDIA EXPRES) / 28 mai 2020 / Guvernul a modificat OUG 63 / 2020 privind campania de informare contra cost privind COVID-19 prelungind cu 10 zile transmiterea documentelor de înscriere în campanie, inclusiv a cererilor inițiale de participare la campanie.

De asemenea, prin modificarea regulilor Guvernul a prelungit termenul de desfășurare a campaniei până la sfârșitul lunii octombrie, de la termenul inițial care era jumătatea lunii august, și a stabilit că promovarea contra cost a informațiilor de interes public privind COVID-19 se va derula, pentru fiecare prestator, timp de 120 de zile de la încheierea contractului cu Secretariatul General al Guvernului.

Guvernul a mai adăugat la condițiile de desfășurare a campaniei posibilitatea rezilierii „de îndată” a contractului în cazul în care „se constată că prestatorul a furnizat date nereale privind serviciile prestate”, “sesizarea organelor competente” și „recuperarea sumelor acordate în legătură cu derularea contractului”.

De asemenea, plățile lunare se efectuează numai după verificarea rapoartelor de activitate care sunt transmise de către prestatori.

OUG din 27 abrogă art. 7 (6) din OUG 63 care prevedea că: (6) Contractul de prestări servicii în cadrul campaniei se încheie între Secretariatul General al Guvernului, în numele și pe seama statului, și solicitant, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data publicării raportului prevăzut la alin. (5). Contractul se semnează de către solicitant prin semnătură electronică sau în formă olografă și este transmis electronic prin aplicația web. În cazul contractelor semnate prin semnătură olografă, acestea se transmit de către solicitant Secretariatului General al Guvernului prin curierat.

OUG 63 din 27 mai adaugă următoarele prevederi legate de modul în care se încheie contractele:
(1) În cazul solicitanților care au transmis, prin orice mijloc, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), o cerere de participare incompletă, Autoritatea pentru Digitalizarea României cere completarea cu informațiile și, după caz, cu documentele corespunzătoare, inclusiv retransmiterea, prin orice mijloace, a cererilor de participare la campaniile de informare publică.
(2) Informațiile și documentele solicitate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit, prin mijloacele de comunicare indicate de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
(3) Nerespectarea dispozițiilor alin. (2) atrage nevalidarea cererilor de participare a solicitanților în cauză la campaniile de informare publică realizate de Guvern.
(4) În vederea validării cererii sau stabilirii eligibilității, Autoritatea pentru Digitalizarea României poate solicita, în scris, prin orice mijloc de comunicare, persoanei sau persoanelor juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date, după caz, documente și informații suplimentare.
(5) În urma analizei solicitărilor transmise, Autoritatea pentru Digitalizarea României întocmește un raport zilnic privind solicitanții care au transmis o cerere de participare validă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și, după caz, ale alin. (2) din prezentul articol. Raportul se transmite la Secretariatul General al Guvernului care procedează la încheierea contractelor de prestări servicii.
(6) Contractul se semnează de către furnizorul de servicii media prin semnătură electronică, caz în care se transmite Secretariatului General al Guvernului prin mijloace electronice de comunicare, sau în formă olografă, caz în care se transmite prin intermediul serviciilor poștale.

Modificarea OUG 63 / 2020 a fost publicată cu numărul OUG 86 din 27 mai 2020 în Monitorul Oficial nr. 448 din 27 mai 2020.
(MEDIA EXPRES)


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL