×

Editorial -- Data și ora publicării: 06.08.2020 16:38:46

BANI PENTRU PRESĂ-SUPLIMENTARE / Parlamentul a plusat cu mai mulți bani și extinderea campaniei de presă a Guvernului în contextul COVID-19// comentariu de Mihai Pavelescu //
București (MEDIA EXPRES) / 6 aug 2020 / Mai mulți bani pentru campaniile publice la TV, radio, în presă și outdoor, prelungirea duratei campaniilor până la finalul anului, introducerea în subiectele de promovare pe lângă COVID-19 și a celor legate de stimularea relansării economice și consumul de produse și servicii românești au fost, printre altele, aprobate după ce Parlamentul, controlat de PSD, a adoptat, și Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 4 august, decretele de promulgare a două noi legi pe această temă.

Noile legi prelungesc înscrierea în lista „bani pentru presă” până la 31 octombrie 2020 și prevăd alocarea de fonduri și pentru producția spoturilor TV și radio sau a machetelor pentru presă, bannerelor online și afișelor pentru outdoor.

Noile legi prevăd și un mecanism de încurajare a angajării de ziariști prin creșterea prețurilor pe punctul de audiență plătit de Guvern și condiționează alocarea sumelor de păstrarea cel puțin a numărului de angajați existenți.

Noile prevederi obligă și Guvernul să muncească mai mult, prin organizarea a cel puțin trei campanii de informare publică lunar, până la 31 decembrie 2020, și să publice lunar lista cu companiile care au participat și banii alocați.

Noile prevederi sunt conținute în Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 328/03.06.2020 în denumirea din Parlament) și Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 406/29.06.2020), devenite după promulgare Legea nr.164/2020 și, respectiv, Legea nr. 165 / 2020.

Legea 165 este mai simplă, are doar un singur articol prin care adaugă la ordonanța „banilor pentru presă” pe lângă COVID-19, „campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice şi sociale și de promovare a produselor și serviciilor românești, în conformitate cu prezenta ordonanță, pentru o perioadă de 180 de zile de la data încheierii în acest sens a contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020”.

Legea 164 are 12 articole cu mai multe subpuncte și detaliază noile prevederi legate de prelungirea, sumele alocate dar și instituirea unei proceduri de creșterea prețurilor în funcție de angajarea sau reangajarea de ziariști până la finalul anului.

Prezentăm în continuare textul Legii 164/2020 în forma trimisă pentru promulgare de către Parlamentul României:

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 7 mai 2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 8 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) vor fi realizate de Guvernul României și gestionate de către Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României. Guvernu l României va realiza și va transmite spre difuzare cel puțin trei campanii de informare publică lunar până la 31 decembrie 2020.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul campaniilor de informare publică prevăzute la alin. (1) care se realizează prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online care difuzează, respectiv publică materialele de informare într-o altă limbă decât limba română, acestea vor fi realizate
în limba respectivă de către Guvernul României.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Bugetul total alocat campaniilor de informare publică prevăzute la alin. (1) este de maximum 200.000 mii lei, exclusiv T.V.A., pe toată durata acestora. Toate valorile din prezenta ordonanță de urgență sunt fără T.V.A. Sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

4. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Perioada de derulare a campaniilor prevăzute la alin. (1) poate fi prelungită și bugetul total alocat conform alin. (4) poate fi mărit în funcție de necesitățile de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 și de necesitățile de promovare a produselor și serviciilor românești pentru reluarea activității economice.”

5. La articolul 2, alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f1), cu următorul cuprins:
„f1) angajatorul să nu rezilieze din voință proprie niciun contract de muncă și să nu rezilieze unilateral niciun contract de drepturi de autor în vigoare la data semnării contractelor în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și respectării obligațiilor din contractele de drepturi de autor, pe perioada pentru care se semnează contractele de prestări servicii;”

6. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) 53% pentru serviciile de programe de televiziune, care se distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu licenţe audiovizuale locale şi regionale şi 45% pentru serviciile deţinătoare de licenţă naţională. Sunt considerate televiziuni locale şi regionale acele companii care deţin licenţe locale sau regionale ce nu sunt identificabile prin nume ca aparţinând unui serviciu de programe cu audienţă măsurată;”

7. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) 3% pentru creația și producția materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică și pentru traducerea și adaptarea acestora în limbile minorităților naționale pentru materialele care urmează să fie difuzate în cadrul campaniilor naţionale.”

8. La articolul 4, alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) pentru radiodifuzorii TV cu audiență măsurată la nivelul anului 2019: 570 lei/punct de audiență națională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maximum două spoturi pe oră sau un spot video de 60 de secunde, maximum un spot video pe oră, în intervalul 06,00-24,00. Pentru fiecare jurnalist angajat nou sau reangajat, înregistrat în Revisal, se acordă un bonus suplimentar de 1% din valoarea punctului de audiență, care va fi adăugat la aceasta, pentru perioada următoare angajării sau reangajării cu condiția păstrării acestor contracte de muncă până la 31 decembrie 2020. Această prevedere se aplică și în cazul angajării sau reangajării jurnaliștilor concediați din cauza crizei de COVID-19 sau a celor repatriați. Prețul maxim cu bonus inclus nu poate depăși 627 lei/punct de audiență;”

9. La articolul 4, alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:
„a1) pentru radiodifuzorii TV, canale tematice, cu licență națională și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta ordonanță de urgență, care nu au audiență măsurată, plata serviciilor de publicitate se va face la nivelul de 100 lei pentru un spot video de 30 de secunde, maximum 2 spoturi pe oră, sau 200 lei pentru un spot video de 60 de secunde, maximum 1 spot pe oră, în intervalul 06,00-24,00;”

10. La articolul 4, alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afișări, dar nu mai mult de 8 afișări/vizitator unic pentru aceeași campanie de informare pe o perioadă de 30 de zile și nu mai mult de 200.000 lei/lună pentru un site, pentru bannere 970 x 250 pixeli, 300 x 250 pixeli și 300 x 600 pixeli, amplasate în primele trei ecrane ale portalurilor web varianta desktop și maximum trei ecrane în varianta mobil, fără a depăși două poziții publicitare pe fiecare pagină afișată. O campanie de informare va fi identificată prin unicitatea mesajului comunicat.
Pentru furnizorii media online se acorda un bonus de 1 leu/1.000 de afișări pentru fiecare 10 angajați ce depășește numărul menționat la art. 2 alin. (1) lit.f), înregistrați în Revisal la data semnării contractului de prestări servicii.
Pentru fiecare jurnalist angajat nou sau reangajat, înregistrat în Revisal, se acordă un bonus de 1 leu/1.000 de afișări pentru perioada următoare angajării sau reangajării, cu condiția păstrării acestor contracte de muncă până la 31 decembrie 2020. Această prevedere se aplică și în cazul angajării sau reangajării jurnaliștilor concediați din cauza crizei de COVID-19 sau a celor repatriați. Bonusul se adună la valoarea de 5 lei/1.000 de afișări. Prețul maxim cu bonus inclus nu poate depăși 15 lei/1.000 de afișări.”

11. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Mesajele din campanie vor avea un caracter exclusiv informativ, noncomercial, iar plasarea acestora se va face în cadrul unui conţinut adecvat, după cum urmează:
a) radiodifuzare – în cadrul buletinelor de ştiri, al emisiunilor informative, al emisiunilor cu informaţii economice şi financiare şi al emisiunilor de educaţie sanitară/medicină, îngrijire personală, educaţie, familie şi copii, ştiinţă, tehnologie şi sport, precum şi al altor programe ce sunt difuzate în intervalul orar 6,00-24,00;
b) ziare, reviste şi periodice – cotidiene generaliste naţionale sau locale, cotidiene populare, publicaţii economico-financiare, publicaţii de afaceri, publicaţii de sănătate/medicină, ştiinţă, tehnologie, cultură şi sport sau suplimentele unor astfel de publicaţii;
c) portaluri web – cu un conţinut din următoarele categorii: ştiri şi analize, naţionale sau locale, ştiri generale, economic financiar, sănătate şi îngrijire personală, educaţie, familie şi copii, ştiinţă, tehnologie şi sport;
d) în localităţi – amplasarea mijloacelor de publicitate se va realiza în zone cu vizibilitate, evitându-se aglomerarea acestora în aceeaşi zonă.
(2) Campaniile de informare vor conține fără a se limita la acestea și materiale non-comerciale pentru promovarea următoarelor industrii românești: turism, industria IT, agricultură și zootehnie, industria auto, care vor fi difuzate în limba română și în mediul online în limbi de circulație internațională precum engleză, franceză și germană.”

12. La articolul 7 alineatul (2), litera c) şi alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) date privind audiența/tirajul/traficul online, cu precizarea expresă a organismului independent în domeniu care a efectuat
evaluarea. Pentru traficul online se consideră organism independent orice instituție terță care furnizează date de trafic independente;

....................................................................................................................

(4) Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor către Secretariatul General al Guvernului este de 31.10.2020.
(5) La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, în baza datelor comunicate de solicitanți, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet raportul generat prin aplicația web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condițiile contractuale de derulare a campaniei.”

Reamintim faptul că Guvernul a fost criticat de unele ONG-uri, de comentatori ai fenomenului media dar și ai vieții politice că alocarea unor bani pentru presă în contextul COVID-19, dar având în perspectivă și alegerile locale și parlamentare de anul acesta, sunt o formă de slăbire a vigilenței jurnalismului independent și critic la adresa autorităților.
(MEDIA EXPRES)


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL