×


Autorităţi -- Data și ora publicării: 08.09.2021 14:54:35

CNA pregătește terenul pentru intervenția în online pe actuala legislațieBucurești (MEDIA EXPRES) / 8 aug 2021 / Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a emis la 8 septembrie un comunicat în atenția publicațiilor online care au secțiuni video distincte și a celor care intenționează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere, prin care pregătește terenul pentru intervenția în online folosind actuala legislație, neglijată în acest domeniu până în prezent.

Comunicatul are ca punct de plecare o petiție discutată în ședința publică din data 31 august 2021, referitoare la secțiunea video a publicației online GSP.ro, prilej cu care CNA a identificat două posibile ipoteze în raport cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Directiva 2010/13/UE și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere, prezentate ]n cele ce urmează.

Dacă situația reclamată se regăsește în zona redacțională a revistei online, conform definiției date de Directiva 2010/13/UE la art. 1 alin. (1) lit. a) și ținând cont de considerentul (3) din Directiva (UE) 2018/1808, precum și de prevederile art. 2 alin. (3) din Decizia CNA nr. 320/2012, zona redacțională a revistei online nu constituie un serviciu media audiovizual.

Nu orice pagină web care conține ca elemente auxiliare, exemplificative, scurte secvențe video se încadrează automat în noțiunea de serviciu media audiovizual și prin urmare, acest aspect nu intră în competența CNA, se arată în comunicatul autorității.

Dacă situația reclamată este identificată în cadrul unei secțiuni autonome, care îndeplinește toate criteriile stabilite în definiția serviciilor media audiovizuale la cerere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Directiva 2010/13/UE și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 320/2012, atunci secțiunea video a unui site intră în competența CNA, întrucât secțiunea respectivă constituie un serviciu media audiovizual și trebuie să se conformeze reglementărilor în vigoare.

Potrivit CNA, nu orice publicație online poate intra în sfera de activitate a autorității. Dacă în cadrul unor articole publicate pe un site sunt inserate materiale audiovizuale pentru a ilustra știri sau informații, acestea nu constituie servicii media audiovizuale la cerere.

Dar, în cazul în care publicația are o secțiune distinctă care să cuprindă strict materiale audiovizuale, aceasta trebuie notificată ca fiind serviciu video la cerere (video on demand). Fără să se precizeze în comunicat, site-ul GSP.ro are o astfel de secțiune video și drept urmare, potrivit încadrării legislative de mai sus, aceasta ar trebui notificată la CNA și ar trebui să respecte legislația audiovizualului care reglementează printre altele protecția minorilor, publicitatea la medicamente, demnitatea persoanei și informarea corectă.

Lista avizelor eliberate de CNA pentru astfel de servicii este publicată pe site-ul www.cna.ro: https://www.cna.ro/Situa-ii-privind-licen-ele,6771.html

Pentru detalii referitoare la discuțiile din cadrul ședinței publice a CNA de marți, 31.08.2021, puteți accesa link-ul: https://www.cna.ro/IMG/mp4/31.08.2021.mp4 (reper 1:01:55 - 1:40:14).

Conform art. (1) alin. (1) lit. a) din Decizia CNA nr. 320/2012, serviciul video la cerere este un „tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit şi video on demand, care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală şi la momentul ales de către acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum şi alte tipuri de conţinut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecţionate şi organizate în cadrul catalogului”.

În acest context, membrii Consiliului fac cunoscut faptul că, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul New Media Online, rezolvat prin Cauza C-347/14 „oferta de înregistrări video de scurtă durată pe site-ul internet al unui ziar poate intra sub incidența reglementării privind serviciile mass-media audiovizuale. Aceasta este situația atunci când oferta respectivă are un conținut și o funcție autonome în raport cu cele ale activității jurnalistice a ziarului online.

Curtea subliniază în această privință că, în pofida elementelor audiovizuale pe care le conține, o versiune electronică a unui ziar nu trebuie să fie considerată un serviciu audiovizual dacă aceste elemente audiovizuale sunt secundare și servesc doar la completarea ofertei articolelor de presă scrisă.”

Față de toate aceste aspecte, Consiliul Național al Audiovizualului atrage atenția că furnizarea de servicii media audiovizuale, în sensul definițiilor prevăzute la art. 1 pct. 1 - 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin orice tip de rețele de comunicații electronice, inclusiv internet, se supune următoarelor obligații legale:
- solicitarea licenței audiovizuale, în cazul serviciilor de televiziune, în temeiul art. 50-55 din Legea audiovizualului;
- notificarea serviciului media audiovizual la cerere, în conformitate cu dispozițiile art. 74 alin. (5) din Legea audiovizualului, precum și cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 320/2012, care prevăd oblligativitatea notificării CNA cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii.

Consiliul Național al Audiovizualului precizează că nerespectarea acestor obligații atrage sancționarea furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) lit. k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și cu cele ale art. 41 alin. (2) din Decizia CNA nr. 320/2012[4].

CNA informează piața publicațiilor online că, în perioada următoare, CNA va demara un proces de identificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere care nu au notificat serviciul, aceștia având obligația de a intra în legalitate.

Comunicatul este semnat de Nicolaie Bălașa-Sorescu, Vicepreşedinte CNA, deoarece Cristina Pocora încă nu a fost confirmată ca președinte al instituției de către Parlament.
(MEDIA EXPRES)

Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover

Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2021-2022 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover


Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Nu e nevoie să ne credeți, dar citiți aici probabil prima știre online publicată de mediaexpres.ro în anul 2001: Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.
Pentru abonamente click aici© 2001 -  Media Expres SRL