×


Comunicaţii -- Data și ora publicării: 28.02.2022 11:36:58

Grupul Digi a avut venituri în creștere în 2021, ajungând la aproape 1,5 miliarde de euroBucurești (MEDIA EXPRES) / 28 feb 2022 / Veniturile Digi/RCS&RDS pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost de 1.472,3 milioane de euro, comparativ cu 1.306,1 milioane de euro pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, reprezentând o creștere de 12,7%, din care veniturile din activitățile continue pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost de 1.277 de milioane de euro, comparativ cu 1.106,6 milioane pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, reprezentând o creștere de 15,4%.

Generatorii de venit (RGU) au crescut de la 18,1 milioane (din care UGR pentru operațiunile continue erau 15,6 milioane), la 31 decembrie 2020, la 20,5 milioane (din care pentru operațiunile continue au fost 18,0 milioane) la 31 decembrie 2021 (o creștere globală de 13% și o creștere de 15% pentru operațiunile continue), principalii contribuitori la creștere fiind internetul fix și serviciile mobile din România, precum și serviciile mobile din Spania.

Cheltuielile totale de exploatare ale Digi pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost de 1.310,3 milioane EUR, comparativ cu 1.136,1 milioane EUR pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, o creștere de 15,3%, din care cheltuielile de exploatare din operațiunile continue pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost de 1.107,6 milioane EUR, comparativ cu 927,9 milioane EUR pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, reprezentând o creștere de 19,4%.

Cheltuielile de exploatare au crescut odată cu dezvoltarea afacerii, creșterile salariilor și ale cheltuielilor cu utilitățile pe parcursul anului.

Potrivit Digi, conducerea Grupului ia în considerare schimbarea politicii contabile pentru Imobilizări corporale de la modelul valorii juste la modelul costului istoric la 31 decembrie 2021. Impactul schimbării voluntare a politicii este încă în curs de analiză la momentul actual. Ca o consecință a schimbării, va avea un impact semnificativ asupra: Imobilizări corporale și capitaluri proprii recunoscute în situația poziției financiare la 31 decembrie 2021 și perioadele comparative, precum și la Cheltuieli preliminare cu amortizarea incluse în „Cheltuieli de exploatare” și cheltuieli preliminare cu impozitul amânat și impozitul pe profit recunoscute în Situația Consolidată a Profitului și Pierderilor la 31 decembrie 2021 și perioada comparativă.

Prin urmare, cheltuielile preliminare cu amortizarea incluse în „Cheltuielile de exploatare” prezentate mai sus pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pot varia semnificativ în comparație cu rezultatele finale care vor fi incluse în Raportul anual pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021.

La 3 ianuarie 2022, filiala din România a Companiei (RCS&RDS) și 4iG Plc. (4 iG Plc.), una dintre companiile lider ale pieței maghiare de IT și TIC, au încheiat cu succes tranzacția privind achiziția DIGI Tavkozlesi Szolgaltato Ltd. (Digi Ungaria) și a filialelor sale, Invitel Távközlési Zrt, Digi Infrastruktura Korlatolt Felelossegu Tarsasag și I TV Ltd de 4iG Plc („operațiunile din Ungaria”).

La 29 noiembrie 2021, părțile au încheiat contractul de vânzare-cumpărare privind achiziția de către 4iG Plc a pachetului de 100% deținut de RCS&RDS în principalul grup de telecomunicații și servicii media din Ungaria și cesiunea tuturor datoriilor Digi Hungary și ale filialelor sale către RCS&RDS. Tranzacția a fost condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe, inclusiv de autorizarea autorității maghiare de concurență.

Ca urmare a îndeplinirii și/sau renunțării la condițiile stabilite de părți la încheierea contractului de vânzare-cumpărare și aplicarea tuturor ajustărilor relevante, la data de 3 ianuarie 2022, RCS&RDS a primit un preț agregat de aproximativ 624,98 milioane EUR.

Compania și filialele sale („Grupul”) vor folosi această sumă pentru rambursarea datoriilor financiare ale Grupului și pentru investiții ulterioare pe piețele lor de operațiuni și potențial noi piețe din Europa de Vest.

Conform cerințelor IFRS, în scopuri contabile, la 31 decembrie 2021, operațiunile din Ungaria vor fi prezentate în situațiile financiare consolidate ca o activitate întreruptă în 2021 (informațiile comparative referitoare la 2020 sunt prezentate pe o bază similară).

După primirea prețului de vânzare a operațiunilor din Ungaria, în ianuarie 2022, Grupul a efectuat o rambursare parțială a datoriei financiare a Grupului în valoare totală de 272 milioane EUR. Soldul restant al SFA 2020 și al facilităților pe termen scurt și de capital de lucru din România a fost rambursat.
C (MEDIA EXPRES)

Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover

Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2021-2022 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover


Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Nu e nevoie să ne credeți, dar citiți aici probabil prima știre online publicată de mediaexpres.ro în anul 2001: Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.
Pentru abonamente click aici© 2001 -  Media Expres SRL