×

Programe TV -- Data și ora publicării: 02.03.2022 17:14:22

Difuzarea Russia Today și Sputnik a fost interzisă oficial pe teritoriul Uniunii Europene din 2 martieBucurești (MEDIA EXPRES) / 2 mar 2022 / Consiliul European a interzis, din 2 martie, difuzarea pe teritoriul Uniunii Europene a televiziunilor Russia Today în limbile engleză, spaniolă, franceză, germană și versiunea din Regatul Unit, măsura fiind obligatorie în toate statele membre și aplicându-se imediat, potrivit Regulamentului nr. 350 din 1 martie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al UE la 2 martie.

Televiziunile și alte mijloace mass-media ruse și personalul lor pot, însă, desfășura alte activități decât difuzarea în Uniunea Europeană, cum ar fi cercetarea și interviurile.

Textele care interzic difuzarea televiziunilor ruse au următorul conținut:
„Articolul 2f
(1) Se interzice operatorilor difuzarea sau permiterea, facilitarea sau contribuirea în alt mod la difuzarea oricărui conținut de către persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV, inclusiv prin transmisie sau distribuție prin orice fel de mijloace, cum ar fi cablu, satelit, IP-TV, furnizori de servicii internet, platforme sau aplicații de partajare a materialelor video pe internet, indiferent dacă sunt noi sau preinstalate.

(2) Orice licență de difuzare sau orice acord de autorizare, transmisie și distribuție a difuzării încheiat cu persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV se suspendă”.

ANEXA XV are următorul conținut:

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2F:

RT – Russia Today în limba engleză

RT – Russia Today Regatul Unit

RT – Russia Today Germania

RT – Russia Today Franța

RT – Russia Today în limba spaniolă

Sputnik

În preambulul textului legislativ se arată că, la 1 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/351 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC și de impunere a unor măsuri noi împotriva mass-media ruse angajate în acțiuni de propagandă.

În concluziile sale din 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat ferm agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală. Consiliul European a solicitat pregătirea și adoptarea urgentă a unui nou pachet de sancțiuni individuale și economice. Consiliul European i-a solicitat Rusiei și formațiunilor armate sprijinite de Rusia să pună capăt campaniei lor de dezinformare.

În concluziile sale din 10 mai 2021, Consiliul a subliniat necesitatea de a consolida în continuare reziliența Uniunii și a statelor membre și capacitatea acestora de a contracara amenințările hibride, inclusiv dezinformarea, asigurând utilizarea coordonată și integrată a instrumentelor existente și a eventualelor instrumente noi pentru contracararea amenințărilor hibride la nivelul Uniunii și al statelor membre, precum și posibilele răspunsuri în domeniul amenințărilor hibride, inclusiv, printre altele, față de intervențiile străine și operațiunile de influențare, care pot acoperi măsuri preventive, precum și impunerea de costuri asupra actorilor statali și nestatali ostili.

Potrivit Consiliului, Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii Europene și a statelor sale membre. Consiliul mai spune că propaganda a vizat, în mod repetat și consecvent, partidele politice europene, în special în perioadele electorale, și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

Consiliul precizează că, pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor mijloace mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii, spune Consiliul. Acesta precizează că respectivele mijloace mass-media sunt absolut esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

Având în vedere gravitatea situației, și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, Consiliul spune că este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda de urgență activitățile de difuzare ale unor astfel de mijloace mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Respectivele măsuri ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și mass-media asociată vor înceta să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre, mai arată Consiliul.

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială astfel cum este recunoscut la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, aceste măsuri nu împiedică respectivele mijloace mass-media și personalul lor să desfășoare alte activități decât difuzarea în Uniune, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, aceste măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind UE, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare a acestora.

Măsurile intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.
C(MEDIA EXPRES)


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL