×

Autorităţi -- Data și ora publicării: 16.12.2022 11:58:54

Planul de acțiuni pentru anul 2023, pus în consultare publică de ANCOMBucurești (MEDIA EXPRES) / 16 dec 2022 / Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat spre consultare planul său de acțiuni pentru anul 2023. Principalele proiecte din 2023 privesc cadrul de reglementare tehnică și economică a serviciilor de comunicații electronice și continuarea actualizării legislației secundare cu privire la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație și a resurselor de spectru și informarea utilizatorilor finali, în conformitate cu Legea nr. 198/2022, care asigură transpunerea Codului European al Comunicațiilor Electronice.

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2023 poate fi consultat la adresa https://www.ancom.ro/formdata-270-45-237, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20.01.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax, la numărul +40 372 845 402, sau prin e-mail, pe adresa consultare@ancom.ro.

Planificare strategică

În cursul anului 2023, ANCOM intenționează să elaboreze strategia de reglementare în comunicații electronice 2026 și strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2025. Planificarea strategică a activităților de reglementare în comunicații electronice a devenit posibilă odată cu stabilizarea reformei legislative și configurarea dinamicii competitive, inclusiv în urma licitațiilor de frecvențe radio organizate în 2021 și 2022.

Reglementări privind serviciile de comunicații electronice

Actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice, a regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice și revizuirea pieței de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile și a pieței serviciilor de acces local la puncte fixe sunt printre principalele proiecte care vizează acest sector.

Pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere.

Pentru creșterea gradului de informare atât a furnizorilor, cât și a utilizatorilor finali, ANCOM va publica o listă a zonelor fără servicii funcţionale de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix și un studiu privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe de comunicaţii electronice, capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.

În contextul Acordului din 11 februarie 2022 privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între România și Republica Moldova, ANCOM va elabora un raport comun împreună cu autoritatea omoloagă din țara vecină privind evoluțiile înregistrate în 2022.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe și a resurselor de numerotație

Autoritatea și-a propus revizuirea prevederilor Deciziei nr.353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, pentru a transpune la nivelul legislației secundare prevederile cadrului legislativ național.

De asemenea, ANCOM a planificat pentru anul 2023 elaborarea unei decizii privind aprobarea Tabelului Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe (TNABF), dar și actualizarea interferențelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere.

Pentru armonizarea în concordanță cu legislația primară care transpune în dreptul național Directiva privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice, Autoritatea va revizui și reglementările secundare cu privire la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație.

Securitatea și calitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

Având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, a evoluției tehnologice și a contextului național și european, ANCOM are în plan revizuirea și actualizarea cadrului legal secundar în domeniul securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Prin această acțiune, vor fi actualizate prevederile deciziei privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Reglementări privind serviciile poștale

Autoritatea are în vedere monitorizarea aplicării Regulamentului nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere prin colectarea și verificarea datelor statistice și a informațiilor transmise de către furnizorii de servicii poștale. Aceste date sunt transmise apoi către Comisia Europeană și puse la dispoziția celor interesați prin aplicația care le permite să afle costurile trimiterii unui colet în și din orice stat din Uniunea Europeană.

Alte proiecte ce vizează piața serviciilor poștale se referă la realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, a unui raport privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 2021, dar și a raportului privind indicatorii statistici ai sectorului.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea procompetitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide. Pentru detalii despre activitatea ANCOM, vizitati www.ancom.ro, www.portabilitate.ro si www.veritel.ro. Pentru a testa si monitoriza calitatea serviciului de internet, accesati www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu servicii de voce mobilă a localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.
C(MEDIA EXPRES)


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL