Page 45 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 45

45


       TELEVIZIUNI licen]iate \n

       Romånia - cablu, satelit [i digital
        |n anuarul 2021-2022 prezent`m unitar televiziunile din Romånia cu lista de licen]e CNA actua-
       lizat` în septembrie 2021, incluzånd toate metodele de transmisie acoperite de Legea audiovizualu-
       lui: SATELIT, CABLU [i DIGITAL TERESTRU.
        Am re]inut în aceast` edi]ie un num`r total de 210 companii, cu 18 mai pu]ine decåt \n anuarul
       trecut, în principal din cauza dispari]iei unor televiziuni prin cablu dup` vånzarea re]elelor. Fa]` de
       126 de companii care aveau în anuarul trecut cuvåntul televiziune în obiectul principal de activitate,
       inclusiv cele care au „produc]ie cinematografic`, video [i de programe de televiziune“, anul acesta
       avem tot126.
        Cifra de afaceri total` a celor 126 de companii de televiziune a fost în 2020 de 506,6
       milioane de euro, o cre[tere spectaculoas` de la 415,1 milioane de euro în 2019
       (392,7 milioane în 2018 [i 339,5 în 2017), cu o balan]` a contului de profit de 113,1 milioane
       de euro, de la 93,9 milioane de euro în 2019 (74,4 de milioane în 2018).
        Nu am socotit aici veniturile pe care le ob]in din licen]ele TV companii precum Orange, RCS &
       RDS [i Telekom, dar [i al]i cabli[ti sau companii cu alte obiecte de activitate care sunt a[ezate dup`
       lista extins` de televiziuni cu adrese, deoarece veniturile din activitatea de televiziune sunt de cele
       mai multe ori „ascunse“.
       TOP CIFRA AFACERI 2020 (Euro)      TOP PROFIT 2020 (Euro)
        TELEVIZIUNE      C.Af. EURO     TELEVIZIUNE     Profit/-Pierdere

       1 PRO TV         168.265.360  1 PRO TV          51.492.665
       2 ANTENA 1        99.352.221   2 ANTENA 1         34.887.840
       3 TVR          75.039.296   3 KANAL D         14.062.727
       4 KANAL D        44.935.642   4 ROMÂNIA TV        4.385.200
       5 LOOKSPORT       39.250.307   5 DIGI 24         3.735.261
       6 ANTENA 3        16.697.983   6 LOOKSPORT        3.572.272
       7 DIGI 24        14.908.012   7 ANTENA 3         2.963.753
       8 ROMÂNIA TV       11.209.345   8 B1 TV          2.369.708
       9 NA IONAL TV       5.684.781   9 ARDEAL TV         435.964
       10 B1 TV          5.573.881   10 TVSat, TVSudEst      425.737
       11 TVSat, TVSudEst     2.904.342   11 AGROTV          238.383
       12 PRIMA TV        2.405.107   12 TVR            200.978
       13 SĂLĂJEANUL INFO     2.210.404   13 NORD - VEST TV      197.691
       14 FAVORIT TV, NA IONAL 24 PLUS1.725.251 14 TRALALA         148.988
       15 SPORT KLUB       1.368.182   15 NA IONAL TV        140.374
       16 KISS TV / MAGIC TV / ROCK TV 1.299.773 16 KISS TV / MAGIC TV / ROCK TV 131.886
       17 ETNO TV         947.158   17 BOLLYWOOD         130.288

                  Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50