Page 48 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 48

48
   1. PRO TV, PRO TV INTERNATIONAL, PRO 2 / Angaja i la 31 decembrie 2020: 269,
   PRO 2 HD, PRO CINEMA / PRO CINEMA HD,  Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
   PRO GOLD / PRO GOLD HD, PRO TV / PRO TV difuzare a programelor de televiziune;
   HD, PRO X / PRO X HD, PRO 2, PRO CINEMA,
   PRO GOLD, PRO X             5. LOOK 4K, LOOKSPORT / LOOKSPORT HD
   Compania: PRO TV SRL, CUI: 2835636,   cablu și satelit, LOOKSPORT 2 / LOOKSPORT 2
   Adresa: BUCUREȘTI, Bd. Pache Protopopescu nr. HD, LOOKSPORT 3 / LOOKSPORT 3 HD,
   105, parter, camera 101, sector 2, Tel.: 318,250,315, LOOKSPORT+ / LOOKSPORT+ HD cablu și satelit,
   Cifra de afaceri 2020 (Euro): 168265360, PROFIT NEWS / PROFIT NEWS HD
   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 51492665, Compania: CLEVER MEDIA NETWORK SRL,
   Angaja i la 31 decembrie 2020: 889,   CUI: 30863569,
   Obiect principal activitate: 5911 Activitati de produc- Adresa: CLUJ-NAPOCA, Str. Cetă ii nr. 39, demisol
   tie cinematografica, video si de programe de televizi- 1, ap. 2, Tel.: 0728800013, 0770494949,
   une;                  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 39250307,
                       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 3572272,
   2. ANTENA 1 / ANTENA 1 HD, ANTENA INTER- Angaja i la 31 decembrie 2020: 180,
   NATIONAL / ANTENA INTERNATIONAL HD,   Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
   ANTENA STARS / ANTENA STARS HD, HAPPY  difuzare a programelor de televiziune;
   CHANNEL / HAPPY CHANNEL HD, ZU TV / ZU
   TV HD                  6. ANTENA 3 / ANTENA 3 HD
   Compania: ANTENA TV GROUP SA, CUI:   Compania: ANTENA 3 SA, CUI: 15971591,
   1599030,                Adresa: BUCUREȘTI, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-
   Adresa: BUCUREȘTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, 9A, Iride Bussines Park, Clădirea 14, parter, sector 2,
   zona 2, sector 1, Tel.: 212,087,442,  Tel.: 212,087,696,
   Cifra de afaceri 2020 (Euro): 99352221, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 16697983,
   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 34887840, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 2963753,
   Angaja i la 31 decembrie 2020: 777,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 225,
   Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
   difuzare a programelor de televiziune; difuzare a programelor de televiziune;

   3. TVR 1 HD, TVR 2 HD, TVR 3, STUDIOUL 7. DIGI 24 / DIGI 24 HD
   TERITORIAL CLUJ, STUDIOUL TERITORIAL  Compania: CAMPUS MEDIA TV SRL, CUI:
   CRAIOVA, STUDIOUL TERITORIAL IAȘI, STU- 24334385,
   DIOUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ, STU-   Adresa: BUCUREȘTI, Str. Dr. Staicovici nr. 75,
   DIOUL TERITORIAL TIMIȘOARA, TVR 1 / TVR Forum 2000 Building, faza I, etaj V, sector 5, Tel.:
   1 HD, TVR 2 / TVR 2 HD, TVR 3, TVR   314,004,440,
   INTERNA IONAL (TVR MOLDOVA), STU-    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 14908012,
   DIOUL TERITORIAL CLUJ, STUDIOUL TERITO- Profit net /pierdere 2020 (Euro): 3735261,
   RIAL CRAIOVA, STUDIOUL TERITORIAL IAȘI, Angaja i la 31 decembrie 2020: 335,
   STUDIOUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ, STU-  Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
   DIOUL TERITORIAL TIMIȘOARA       difuzare a programelor de televiziune;
   Compania: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVI-
   ZIUNE, CUI: 8468440,          8. ROMÂNIA TV
   Adresa: BUCUREȘTI, Calea Doroban ilor nr. 191, Compania: RIDZONE COMPUTERS SRL, CUI:
   sector 1, Tel.: 021/3199245,      14954665,
   Cifra de afaceri 2020 (Euro): 75039296, Adresa: PLOIEȘTI, Str. Democra iei nr. 28A, spa iul
   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 200978, de lucru nr. 2, Construc ia C1, parter, Tel.:
   Angaja i la 31 decembrie 2020: 2186,  318,609,499,
   Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Cifra de afaceri 2020 (Euro): 11209345,
   difuzare a programelor de televiziune; Profit net /pierdere 2020 (Euro): 4385200,
                       Angaja i la 31 decembrie 2020: 111,
   4. KANAL D / KANAL D HD         Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
   Compania: DOGAN MEDIA INTERNATIONAL   difuzare a programelor de televiziune;
   SA, CUI: 18684823,
   Adresa: BUCUREȘTI, Bd. Mărăști nr. 65-67, pavil- 9. NA IONAL TV
   ion T, sector 1, Tel.: 0314075555, 0745087579, Compania: ABC PLUS MEDIA SA, CUI: 13988880,
   Cifra de afaceri 2020 (Euro): 44935642, Adresa: ORADEA, Str. Teatrului nr. 1 - 2, Tel.:
   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 14062727, 0214042420, 0724231448,
       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53