Page 58 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 58

58
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   105. QUB TV
    Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Compania: QUB TV SRL, CUI: 37650223,
    difuzare a programelor de televiziune; Adresa: TIMIȘOARA, Str. 1 Decembrie nr. 36,
                       mansardă, camera 7, ap. 4, Tel.: 0256/244888,
    100. INFO TV              0744847328,
    Compania: SMART VEST COMMUNICATIONS  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
    SRL, CUI: 31232221,          Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
    Adresa: ARAD, Bd. Revolu iei nr. 85, ap. 5, Tel.: Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    0357808886, 0722937389,        Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 326,   difuzare a programelor de televiziune;
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 2306,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   106. SZEKELY TV
    Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Compania: TEMATIC CABLE SRL, CUI:
    difuzare a programelor de televiziune; 15986398,
                       Adresa: ORADEA, Str. Călărașilor nr. 15, Tel.:
    101. TEZAUR TV             752,226,225, Contact: Anca Matiesc, anca.mati-
    Compania: TEZAUR MEDIA TELEVISION SRL, esc@tematic-cable.ro, Telefon 0745 204 444;
    CUI: 35295443,             Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
    Adresa: LIPOVA, Str. Bugariu nr. 40, Tel.: Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
    0744832899, 0742362822,        Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 21,   Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): -8647, difuzare a programelor de televiziune;
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    Obiect principal activitate: 6020 Activitati de 107. TV OLTENIA PLUS
    difuzare a programelor de televiziune; Compania: TV OLTENIA SRL, CUI: 27917324,
                       Adresa: CRAIOVA, Str. Gârlești nr. 7 și 7 bis, Tel.:
    102. TELESTAR 1            740,635,072,
    Compania: TELESTAR COMMUNICATION SRL, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
    CUI: 43298483,             Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
    Adresa: CERNICA, COM. CERNICA, Str. Gabriela Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    Cegolea nr. 1, Tel.: 0752251500, 0722715294, Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 2,    difuzare a programelor de televiziune;
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 1499,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   108. LINKPRESSTV
    Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Compania: LINKPRESSTV SRL, CUI: 34338007,
    difuzare a programelor de televiziune; Adresa: BUCUREȘTI, Bd. Constantin Brâncoveanu
                       nr. 116, bl. M2/III, sc. 3, et. 3, ap. 138, cam. 1, sect.
    103. CREDO TV             4, Tel.: 0751534965, 0730272396,
    Compania: EXPRES IMAGE SRL, CUI: 14693918,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
    Adresa: CLUJ-NAPOCA, Str. Tribunul Andreica nr. Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
    31, Tel.: 0264436150, 0728192123,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Obiect principal activitate: 5911 Activitati de pro-
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,  ductie cinematografica, video si de programe de
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   televiziune;
    Obiect principal activitate: 6020 Activitati de
    difuzare a programelor de televiziune; 109. SUD VEST TV
                       Compania: SUD VEST MEDIA SRL, CUI:
    104. OLTENIA 3             34769042,
    Compania: FOND MEDIA SRL, CUI: 31183510,  Adresa: BUCUREȘTI, Str. Vatra Luminoasă nr. 1-
    Adresa: CRAIOVA, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 3, 27, bl. D7, sc. B, parter, ap. 49, sector 2, Tel.:
    Tel.: 0351427422, 0743123826,     731,608,966,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 0,
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): 0,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    Obiect principal activitate: 6020 Activitati de Obiect principal activitate: 5911 Activitati de pro-
    difuzare a programelor de televiziune; ductie cinematografica, video si de programe de
                       televiziune;

       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63