Page 62 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 62

62
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 20,
    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- 145. TV-AS
    municatii prin retele cu cablu;    Compania: TV ADLER-TRADING SRL, CUI:
                       5415963,
    140. TVB                Adresa: TÂRNĂVENI, Str. 22 Decembrie nr. 8/A,
    Compania: BANAT TELECOM SATELIT SRL,  Tel.: 0265/446401, 0722450040, 0737833542,
    CUI: 5055643,             Cifra de afaceri 2020 (Euro): 449631,
    Adresa: MOLDOVA-NOUĂ, Str. Francesco  Profit net /pierdere 2020 (Euro): 17047,
    Griselini, bl. 43, sc. 2, ap. 1-2, Tel.: 0355081081, Angaja i la 31 decembrie 2020: 23,
    0744199155, 0724363475,        Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 670729, municatii prin retele cu cablu;
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 52648,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 23,   146. INFO M
    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Compania: TV NET STAR 2018 SRL, CUI:
    municatii prin retele cu cablu;    40270542,
                       Adresa: MOINEȘTI, Str. Vasile Alecsandri, bl. G2,
    141. INFORMA IA TV           ap. 18, Tel.: 769,218,674,
    Compania: SOLPRESS SRL, CUI: 5607969,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 440605,
    Adresa: SATU MARE, Str. Mircea cel Bătrân nr. 15, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 47929,
    Tel.: 0261767300, 0744555123,     Angaja i la 31 decembrie 2020: 4,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 643046, Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 30123, municatii prin retele cu cablu;
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 0,
    Obiect principal activitate: 5813 Activitati de editare 147. CABLE VISION TV
    a ziarelor;              Compania: CABLE VISION SRL, CUI: 15575120,
                       Adresa: BOTOȘANI, Str. Victoriei nr. 39, Tel.:
    142. OLT TV              745,002,170,
    Compania: DATE ADVERTISING SRL, CUI:  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 392543,
    32033189,               Profit net /pierdere 2020 (Euro): 4208,
    Adresa: SLATINA, Al. Rozelor nr. 2, Tel.: Angaja i la 31 decembrie 2020: 13,
    0349802930, 0744321734,        Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 528543, municatii prin retele cu cablu;
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 172452,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 6,   148. EURO TV
    Obiect principal activitate: 7311 Activitati ale agen- Compania: ECO RINO SRL, CUI: 16086327,
    tiilor de publicitate;         Adresa: BACĂU, Str. Nicolae Lascăr Bogdan nr.
                       25, Tel.: 0234/512720, 0723770300,
    143. MUSCEL TV             Cifra de afaceri 2020 (Euro): 347600,
    Compania: INTEX PRIM SRL, CUI: 5898442,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): 10735,
    Adresa: CÂMPULUNG, Str. Negru Vodă nr. 111, Angaja i la 31 decembrie 2020: 25,
    Tel.: 0248/510700, 0744333294,     Obiect principal activitate: 4211 Lucrari de con-
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 456371, structii a drumurilor si autostrazilor;
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 3584,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 20,   149. INFO RĂȘINARI
    Obiect principal activitate: 2630 Fabricarea echipa- Compania: GOSPODARIRE COMUNALA
    mentelor de comunicatii;        LOCALA RASINARI SRL, CUI: 27804376,
                       Adresa: RĂȘINARI, Com. RĂȘINARI, Str.
    144. IMPULS TV             Octavian Goga nr. 1520, cam. 5, Tel.: 0269/557200,
    Compania: IMPULS CONSTRUCT SRL, CUI:  0730654211,
    23225983,               Cifra de afaceri 2020 (Euro): 250542,
    Adresa: FIERBIN II DE SUS, Oraș FIERBIN I- Profit net /pierdere 2020 (Euro): 372,
    TÂRG, Calea Urziceni nr. 10, Tel.: 0243280464, Angaja i la 31 decembrie 2020: 16,
    0766470730,              Obiect principal activitate: 4211 Lucrari de con-
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 455403, structii a drumurilor si autostrazilor;
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 178252,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 10,   150. TELEVIZIUNEA GALAXY
    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Compania: GALAXY SRL, CUI: 1613968,
    municatii prin retele cu cablu;    Adresa: BUCUREȘTI, Str. 9 Mai nr. 6, bl. 23A, sc.
       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67