Page 65 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 65

65
       Obiect principal activitate: 9329 Alte activitati 176. TV SAT
       recreative si distractive nca;     Compania: TV SAT SRL, CUI: 13939802,
                          Adresa: ANINOASA, Com. ANINOASA, Tel.:
       171. PHOBOS TV             0253/477211, 0741151175,
       Compania: PHOBOS SRL, CUI: 4936491,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 59682,
       Adresa: TIMIȘOARA, Str. Cornel Grofșoreanu, bl. Profit net /pierdere 2020 (Euro): -243,
       9, sc. A, et. 2, ap. 6, Tel.: 0256/492733, Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,
       0728224466, 0744576658,        Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 77274,  municatii prin retele cu cablu;
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): -762,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 5,   177. SOMAX TV
       Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Compania: QUALITY MEDIA CERT SRL, CUI:
       municatii prin retele cu cablu;    27173658,
                          Adresa: CĂTĂMĂREȘTI-DEAL, Com. MIHAI
       172. AMADE TV             EMINESCU, clădirea din terenul cu număr cadas-
       Compania: ALPATVAR 2008 SRL, CUI: 24288580,  tral 321, `nscris `n cartea func. nr.511/N, Tel.:
       Adresa: SICULENI, Com. SICULENI, Nr. 106, 331,101,313,
       Tel.: 0266379107, 0748824605,     Cifra de afaceri 2020 (Euro): 51249,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 70087,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): -14295,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): -10047, Angaja i la 31 decembrie 2020: 7,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 10,   Obiect principal activitate: 7120 Activitati de testare
       Obiect principal activitate: 4211 Lucrari de con- si analize tehnice;
       structii a drumurilor si autostrazilor;
                          178. ORION TV
       173. PLUS TV BACĂU           Compania: CONFLUENTE DORNENE MEDIA
       Compania: LOCAL MEDIA FACTORY SRL, CUI: SRL, CUI: 16015580,
       33256812,               Adresa: VATRA DORNEI, Str. Republicii nr. 5
       Adresa: BACĂU, Str. Oituz nr. 107, Tel.: (Hotel Călimani - cam. 704-705), Tel.:
       740,099,509,              0230/371121, 0753716109,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 66872,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 40716,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 32314, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 8105,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 3,
       Obiect principal activitate: 7021 Activitati de con- Obiect principal activitate: 6010 Activitati de
       sultanta în domeniul relatiilor publice si al comuni- difuzare a programelor de radio;
       carii;
                          179. FENY TV
       174. SÂNGEORZ TV            Compania: KELET INFO SRL, CUI: 11119229,
       Compania: PATRYON INVEST SRL, CUI:   Adresa: GHEORGHENI, Cartierul Florilor, bl. 41,
       23563704,               sc. E, parter, Tel.: 743,156,555,
       Adresa: SÂNGEORZ-BĂI, Str. Trandafirilor nr. Cifra de afaceri 2020 (Euro): 39756,
       15B, Tel.: 0263/371444, 0744982027, 0753641541, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 280,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 65599,  Angaja i la 31 decembrie 2020: 10,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 878, Obiect principal activitate: 6010 Activitati de
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 3,   difuzare a programelor de radio;
       Obiect principal activitate: 4120 Lucrari de con-
       structie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; 180. REALITATEA PLUS
                          Compania: GEOPOL INTERNATIONAL SRL,
       175. etv                CUI: 29580380,
       Compania: CAT MEDIA SRL, CUI: 23647945,  Adresa: BUCUREȘTI, Str. Gral C-tin Budișteanu
       Adresa: GALA I, Str. Barboși nr. 41, bl. B5, ap. 40, nr. 11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1, Tel.: 744,384,384,
       Tel.: 745,005,725,           Cifra de afaceri 2020 (Euro): 35365,
       Cifra de afaceri 2020 (Euro): 62720,  Profit net /pierdere 2020 (Euro): 5057,
       Profit net /pierdere 2020 (Euro): 24652, Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,
       Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,   Obiect principal activitate: 7320 Activitati de
       Obiect principal activitate: 7311 Activitati ale agen- studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
       tiilor de publicitate;
                          181. GORJ TV


                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70