Page 66 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 66

66
     Compania: MEDIA VIDEO CENTER SRL, CUI: 741,317,905,
     23226075,               Cifra de afaceri 2020 (Euro): 5883,
     Adresa: ROMANEȘTI, Mun. TÂRGU JIU, Str. Profit net /pierdere 2020 (Euro): 42511,
     Romanești nr. 13, camera nr. 3, Tel.: 0353414249, Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,
     0761199182,              Obiect principal activitate: 7311 Activitati ale agen-
     Cifra de afaceri 2020 (Euro): 34692,  tiilor de publicitate;
     Profit net /pierdere 2020 (Euro): 105039,
     Angaja i la 31 decembrie 2020: 4,   187. IAȘI TV LIFE
     Obiect principal activitate: 7311 Activitati ale agen- Compania: NORD EST NEWS SRL, CUI:
     tiilor de publicitate;         40768327,
                         Adresa: IAȘI, Str. Tătărași nr. 57, parter, ap. 1, cam.
     182. TV POLYP             6, Tel.: 756,848,848,
     Compania: SERVICII "POLYP" SRL, CUI:  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 5375,
     4403880,                Profit net /pierdere 2020 (Euro): 56732,
     Adresa: TÂRGU SECUIESC, Str. Curtea 8, nr. 2, et. Angaja i la 31 decembrie 2020: 4,
     2, Tel.: 0367101003, 0745029791,    Obiect principal activitate: 6312 Activitati ale por-
     Cifra de afaceri 2020 (Euro): 33359,  talurilor web;
     Profit net /pierdere 2020 (Euro): 642,
     Angaja i la 31 decembrie 2020: 3,   188. MONDO TV
     Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Compania: EXTOUR MEDIA SRL, CUI:
     municatii prin retele cu cablu;    31407668,
                         Adresa: CLOPOTIVA, Com. RÂU DE MORI, nr.
     183. TOPTELECOM            319, Tel.: 720,138,869,
     Compania: TOP TELECOM SRL, CUI: 25060008,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 3963,
     Adresa: IAȘI, Str. Primăverii nr. 25, bl. T3, et. 4, ap. Profit net /pierdere 2020 (Euro): -21349,
     18, Tel.: 744,520,335,         Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,
     Cifra de afaceri 2020 (Euro): 24234,  Obiect principal activitate: 6010 Activitati de
     Profit net /pierdere 2020 (Euro): -66787, difuzare a programelor de radio;
     Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,
     Obiect principal activitate: 6202 Activitati de con- 189. MEDIA TV
     sultanta în tehnologia informatiei;  Compania: MEDIA STIL SRL, CUI: 15001160,
                         Adresa: VASLUI, Str. Traian, bl. 329, sc. D,
     184. INFO HD              mezanin, Tel.: 742,764,365,
     Compania: ROM CONSULT SRL, CUI: 15414736,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 1686,
     Adresa: HUNEDOARA, Str. 1 Decembrie 1918, nr. Profit net /pierdere 2020 (Euro): -59,
     8, Tel.: 0254213222, 0723677777,    Angaja i la 31 decembrie 2020: 2,
     Cifra de afaceri 2020 (Euro): 22966,  Obiect principal activitate: 6010 Activitati de
     Profit net /pierdere 2020 (Euro): 8110, difuzare a programelor de radio;
     Angaja i la 31 decembrie 2020: 2,
     Obiect principal activitate: 7312 Servicii de 190. ACCES TV
     reprezentare media;          Compania: ACCES IN COM SRL, CUI: 17330143,
                         Adresa: BUCUREȘTI, Bd. Decebal nr. 11, bl. S14,
     185. SIMFONICA             sc. 2, et. 1, ap. 28, cam. 2, sector 3, Tel.:
     Compania: SFM MEDIA TECH SRL, CUI:   021/3201925, 0744533180,
     23414559,               Cifra de afaceri 2020 (Euro): 504,
     Adresa: BUCUREȘTI, Șos. Pantelimon nr. 301, bl. Profit net /pierdere 2020 (Euro): 3125,
     C1, sc. A, ap. 3, cam. 1, sector 2, Tel.: 737,926,301, Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,
     Cifra de afaceri 2020 (Euro): 11343,  Obiect principal activitate: 4711 Comert cu amanun-
     Profit net /pierdere 2020 (Euro): 6703, tul în magazine nespecializate, cu vânzare predomi-
     Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,   nanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
     Obiect principal activitate: 1413 Fabricarea altor
     articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp); 191. FĂGĂRAȘ TV
                         Compania: MEDIAFAG SRL, CUI: 18178117,
     186. TELE 'M              Adresa: FĂGĂRAȘ, Str. Octavian Paler nr. 15B,
     Compania: TELEVIZIUNEA LOCALA NORD EST birou nr. 3, Tel.: 0268/212111, 0769675825,
     MEDIA IMAGE TELE'M SRL, CUI: 40606031,  Cifra de afaceri 2020 (Euro): 28,
     Adresa: BOTOȘANI, Str. Victoriei nr. 82, Tel.: Profit net /pierdere 2020 (Euro): -4838,

       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71