Page 64 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 64

64
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 5,   municatii prin retele cu cablu;
    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco-
    municatii prin retele cu cablu;    166. CSIKI TV
                       Compania: MEDIA GRUP MARKET ADV SRL,
    161. TV CABLU BĂLENI          CUI: 37314525,
    Compania: SEMSAT SRL, CUI: 6915177,  Adresa: MIERCUREA CIUC, Al. Pictor Nagy
    Adresa: CARANI, Com. SÂNANDREI, nr. 100, Istvan nr. 12, sc. B, ap. 1, Tel.: 0266/218115,
    Tel.: 0256/487813, 0721096714,     0746149266,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 126866, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 97413,
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 240676, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 19179,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 1,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 2,
    Obiect principal activitate: 6130 Activitati de teleco- Obiect principal activitate: 6010 Activitati de
    municatii prin satelit;        difuzare a programelor de radio;

    162. RES TV              167. TV GIURGIU
    Compania: ROUMANIAN ELECTRONIC SERV-  Compania: NOVA FORCE TECHNIC SRL, CUI:
    ICE SRL, CUI: 4614518,         17208678,
    Adresa: PIATRA NEAM , Str. Rozelor nr. 2, bl. Adresa: GIURGIU, Bd. Constantin Brâncoveanu nr.
    D6, sc. A, ap. 2, Tel.: 744,574,293,  3, Tel.: 0346566927, 0720722920, 0729292912,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 126734, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 97178,
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 1197, Profit net /pierdere 2020 (Euro): 863,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 2,   Angaja i la 31 decembrie 2020: 4,
    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Obiect principal activitate: 8020 Activitati de ser-
    municatii prin retele cu cablu;    vicii privind sistemele de securizare Activitati de
                       servicii privind sistemele de securizare;
    163. TV BUZĂU
    Compania: R T M BUZAU SRL, CUI: 30291823,  168. PLOIEȘTI TV
    Adresa: BUZĂU, Cartierul Broșteni, bl. O1, sc. C, Compania: PROTON PRODUCTION SRL, CUI:
    et. 2, ap. 51, Tel.: 0338401695, 0751662245, 18062189,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 123865, Adresa: PLOIEȘTI, Bd. Republicii nr. 301, Hala 1,
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 37970, Tel.: 0344080939, 0743083961,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 5,   Cifra de afaceri 2020 (Euro): 89703,
    Obiect principal activitate: 6120 Activitati de teleco- Profit net /pierdere 2020 (Euro): 1362,
    municatii prin retele fara cablu (exclusiv prin Angaja i la 31 decembrie 2020: 5,
    satelit);               Obiect principal activitate: 7312 Servicii de
                       reprezentare media;
    164. CAMPUS TV
    Compania: TV BUZAU TRUST CAMPUS SRL,  169. INFO REC
    CUI: 38190883,             Compania: ROM ELECTRONIC COMPANY SRL,
    Adresa: BUZĂU, Cartierul MICRO III, bl. D3, et. CUI: 4775581,
    1, Tel.: 238,720,026,         Adresa: CRAIOVA, Calea București, bl. A23-24,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 122596, parter, Tel.: 0251/419111, 0744704440,
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 23899, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 84837,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 17,   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 1990,
    Obiect principal activitate: 4711 Comert cu amanun- Angaja i la 31 decembrie 2020: 6,
    tul în magazine nespecializate, cu vânzare predomi- Obiect principal activitate: 6190 Alte activitati de
    nanta de produse alimentare, bauturi si tutun; telecomunicatii;

    165. DC FIBER COMMUNICATIONS      170. BALADA TV
    Compania: DC FIBER HOME SRL, CUI:   Compania: BALADA STUDIO MUSIC SRL, CUI:
    30747947,               39374523,
    Adresa: SIRET, Str. Petru Mușat nr. 2, Tel.: Adresa: TIHA BÂRGĂULUI, Com. TIHA
    758,418,875,              BÂRGĂULUI, Nr. 66, Tel.: 0363131313,
    Cifra de afaceri 2020 (Euro): 121753, 0752028042,
    Profit net /pierdere 2020 (Euro): 7208, Cifra de afaceri 2020 (Euro): 78568,
    Angaja i la 31 decembrie 2020: 9,   Profit net /pierdere 2020 (Euro): 37391,
    Obiect principal activitate: 6110 Activitati de teleco- Angaja i la 31 decembrie 2020: 6,


       CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69